افزایش کرایه ۱۸ قلم ماشین‌آلات عمرانی در نیمه اول سال

افزایش کرایه ۱۸ قلم ماشین‌آلات عمرانی در نیمه اول سال

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی کشور طی نیمه اول سال جاری اعلام کرد: کرایه ساعتی ۱۸ قلم ماشین آلات مورد استفاده در این بخش افزایش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی کشور طی نیمه اول سال جاری اعلام کرد: کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به تفکیک هر گروه، نسبت به نیمه قبل (نیمه دوم ۱۳۹۱) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه اول ۱۳۹۱) در زیر ارائه می شود.

گروه ماشین آلات حمل و نقل

این گروه شامل ۱۸ قلم از انواع ماشین سواری، وانت، کامیون کمپرسی تانکر آب پاش و تراکتور است. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام آن افزایش داشته است. در این میان افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «دامپر ۲ تن هیدرولیکی با راننده» با ۲۲٫۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به «وانت ۲ تن جفت دیفرانسیل با راننده» با ۱۳٫۱ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل، نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گوره افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «دامپر ۲ تن هیدرولیکی با راننده» با ۵۱٫۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به «تریلر کفی به ظرفیت حدود ۵ تن بدون کشنده» با ۳۹٫۱ درصد می باشد.

گروه جرثقیل ها

این گروه شامل ۱۲ قلم از انواع جرثقیل می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دور ه قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام افزایش داشته است. بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «جرثقیل خودروی چرخ لاستیکی حدود ۴۰ تن با راننده» با ۲۲٫۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به «جرثقیل کفی ۱۰ تن با کامیون ۱۶ تن با راننده» با ۱۶٫۳ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط مربوط به «جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی حدود ۶۰ تن با راننده» با ۴۸٫۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به «جرثقیل کفی ۱۰ تن با کامیون ۱۶ تن راننده» با ۳۹٫۶ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات عملیات خاکی

این گروه شامل ۱۵ قلم از انواع بیل مکانیکی، بولدزر، لودر و گریدر می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد تمامی اقلام این گروه دارای افزایش کرایه ساعتی بوده است. در اینمیان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود ۱۵۰ اسب بخار با راننده» با ۲۱٫۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به «بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به قدرت حدود ۱۰۰ اسب بخار با راننده» با ۷٫۲ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. دراین میان، بیشترین افزایش مربوط به «بولدزر به قدرت حدود ۳۰۰ اسب بخار با راننده» با ۴۸٫۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به «بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به قدرت حدود ۱۰۰ اسب بخار با راننده» با ۳۰٫۳ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات تراکم سطح زمین

این گروه شامل ۷ نوع غلتک می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود ۱۰ تن با راننده» با ۱۸٫۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به «غلتک ویبره کششی حدود ۸ تن با راننده» با ۱۳٫۹ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش متوسط کرایه ساعتی بوده اند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود ۱۰ تن با راننده» با ۴۶٫۳ درصد و کمترین افزایش مربوط به «غلتک چرخ لاستیکی آسفالت حدود ۱۶ تا ۲۰ تن با راننده» با ۳۹٫۲ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات تهیه و اجرای بتن

این گروه شامل ۳ قلم از انواع مخزن و بتونیر می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام آن افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوطه به «بتونیر ۵۰۰ لیتری با اپراتور» با ۴۸٫۰ درصد و کمترین افزایش مربوط به «مخزن متحرک بتن - ترک میکسر - ۶ مترمکعبی با راننده» با ۴۲٫۷ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات تهیه و اجرای آسفالت

این گروه نیز شامل ۲ قلم می باشد. کرایه ساعتی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره پیش دارای افزایش بوده اند که کرایه ساعتی هر ۲ قلم «ماشین آسفالت پخش کنی - فینیشر - چرخ زنجیری با راننده» و «قیرپاش حدود ۵۰۰۰ لیتری با راننده» دارای ۱۶٫۷ درصد افزایش بوده اند.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که هر ۲ قلم این گروه دارای افزایش متوسط کرایه ساعتی هستند. در این میان، بیشترین افزایش مربوط به «قیرپاش حدود ۵۰۰۰ لیتری با راننده» با ۴۰٫۷ درصد بوده است.

گروه دستگاه های جوشکاری

این گروه شامل ۳ قلم از انواع دستگاه های جوشکاری می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه دارای افزایش می باشد. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «موتور جوش دیزلی ۴۰۰ آمپر» با ۲۴٫۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به «موتور جوش دیزلی ۱۰۰ تا ۱۵۰ آمپر» با ۲۱٫۰ درصد می باشد.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۲ با دوره مشابه سال قبل، «موتور جوش دیزلی ۴۰۰ آمپر» با ۶۰٫۶ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی بوده و کمترین افزایش مربوط به «موتور جوش دیزلی ۱۰۰ تا ۱۵۰ آمپر» با ۵۵٫۵ درصد بوده است.

    نظرات