کارگران نباید در هوای آلوده کار کنند

کارگران نباید در هوای آلوده کار کنند

در شرایط اضطراری آلودگی هوا، وقوع سیل و زلزله مصوبات دولت محدود به بخش دولتی و غیردولتی نمی‌شود/ در آلودگی اخیر هوای تهران کارگرانی شغل آنها مانند کارمندان دولت بود باید تعطیل می‌شدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر خواستار اجرای مصوبات دولت مربوطه به آلودگی هوا در کارگاههای مشمول قانون کار شد.

به گزارش بنا نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی گفت: در شرایط اضطراری و بحرانی چون آلودگی هوا، وقوع سیل و زلزله مصوبات دولت محدود به بخش دولتی و غیردولتی نمی‌شود.

وی گفت: چون در این شرایط موضوع سرنوشت حقوق اساسی انسانها در میان است باید این موصبات را در کل جامعه اجرا کرد.

وی با یادآوری شرایط اضطراری آلودگی هوا که در هفته گذشته به تعطیلی چند روزه دستگاه‌های دولتی منجر شد، گفت: حداقل کارگرانی که مانند کارکنان دولت در محیط‌ها و کارگاههای عادی و به دور از هرگونه عامل سخت و زیان آور فعالیت می‌کردند باید مانند کارکنان تعطیل می‌شدند.

وی درخصوص اشتغال کارگرانی که در محیط‌های سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، گفت: شاید بتوان با این استدلال که جون در کارهای سخت و زیان‌آور به کارگر مزایای اضافی تعقل می‌گیرد فعالیت این کارگاها را در شرایط اضطراری آلودگی هوا توجیه کرد اما در مورد کارگرانی که در محیط هایی کار عاری از هرگونه آلودی و عوامل سخت و زیان‌آور کارمی‌کند نمی‌توان چنین استدلالی کرد.

صادقی با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی دولت وظیفه تامین حقوق اساسی انسان ما را بر عهده دارد؛ گفت: موضوع آلودگی هوا که با سلامتی انسان‌ها در ارتباط است نیز یکی از حقوق اساسی شهروندان است و از اینرو تبعیت از مصوبات دولت در این خصوص به کل جامعه مربوط می‌شود.

وی یادآور شد: کارگران تهرانی در هفته گذشته در شرایطی در هوای آلوده پایتخت مشغول به کار شدند که مطابق قانون کار، کار کارگر در محیط‌های آلوده و سخت و زیان‌آور با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است.

 

    نظرات