جزئیات گزارش ۱۰۰ روزه وزارت راه/ غربالگری پروژه‌ها و ساماندهی مسکن مهر

جزئیات گزارش ۱۰۰ روزه وزارت راه/ غربالگری پروژه‌ها و ساماندهی مسکن مهر

http://www.bananews.ir/وزارت راه و شهرسازی در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم علاوه بر شناخت و آشنایی با مدیران ارشد، توجه به نظامات حرفه ای، بررسی و ساماندهی ساختاری مدیریت و راهبری مسکن مهر، بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی، نقد کردن ظرفیت های بودجه ای مانند فاینانس ، فروش سهام و کسب درآمد های اختصاصی بر احیای شوراهای تخصصی، غربالگری پروژه ها و احیای اندیشه شهروندی اهتمام داشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) وزارت راه و شهرسازی گزارش داد: این وزارتخانه با مجموعه ای وسیع به پهنای کشور و فعالیت هایی متنوع و تخصصی روبرو است. رویکرد اولیه بر این قرار گرفت که نسبت به ارزیابی عملکرد معاونت ها و سازمان های وابسته و توانایی مدیران ارشد پرداخته شود و سپس اقدامات اصلاحی آغاز شود.

در شناخت و آشنایی با مدیران ارشد ظرف مدت سه هفته و برپایی بیش از بیست جلسه و با حضور مشاوران وزیر نسبت به استماع گزارش مدیران ارشد ستادی و سازمان های وابسته اقدام و جمع بندی مناسبی از وضعیت کلی دستگاه به دست آمد. در این بررسی ها مشخص شد که در موارد متعددی مدیران ارشد فعلی در حد و تراز سازمان و ماموریت های محوله نیستند و این مساله یکی از دلایل عقب ماندگی بوده است.

همچنین در احیای شورا های تخصصی از تاریخ شروع فعالیت، کمیسیون ایمنی راه‌ها فعال شده و سه جلسه تشکیل داده است . همچنین پیشنهاد تشکیل شورایعالی ایمنی کشور به ریاست رئیس جمهور به دولت ارسال شده است. یکی از مشاوران وزیر مشغول بررسی نحوه احیای شورایعالی فنی است و زمینه تشکیل منظم شورایعالی ترابری کشور پس از لغو مصوبه دولت دهم با ترکیب جدید اعضا فراهم آمده است.

 

در غربالگری پروژه ها نیز در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم ، فراوانی و انباشت انواع پروژه های ملی به تعداد ۵۱۰ طرح ، ۸۴۷ پروژه و ۳۵۹۳ زیر پروژه و ۴۰۴۳ قرارداد از یک سو و محدودیت و کمبود شدید منابع باعث شد تا غربالگری پروژه های ملی به عنوان یکی از اولین اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

همچنین یکی از مشاوران وزیر مسئول شناسایی شاخص های مربوط شده و با کمک سازمان ها و شرکت های تابعه با جدیت در حال پیگیری موضوع غربالگری پروژه های ملی و همچنین تهیه برنامه کمی جدید وزارتخانه است.

بنابر این گزارش در بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی به فوریت کارگروهی نسبت به شناسایی تکالیف قانونی وزارت راه و شهر سازی در اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز ، سیاست های کلی بخش حمل و نقل ، سیاست های اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه اقدام نموده و مشغول ارزیابی فعالیت های انجام شده و موارد بلا اقدام می باشد. نتیجه این بررسی ها در برنامه ریزی فعالیت ها در سال ۹۳ و بعد از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در احیای اندیشه شهروندی نیز مهمترین ماموریت وزارت راه و شهرسازی وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است. بنابر این در طراحی و بازنگری تمام سیاست ها و فرآیندهای عملیاتی شایسته است؛ شاخص های عدالت محوری، حقوق شهروندی و پاسخگویی مورد توجه باشد.

بر اساس گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم در بخش ارتباط با تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهر سازی با بیش از پانزده تشکل حرفه ای سرو کار دارد ، از این رو از روز های آغازین کار، تلاش هایی برای آشتی تشکل ها و برقراری ارتباط و همفکری شکل گرفت . در همین ارتباط ۱۴ نشست حرفه ای با تشکل های مختلف صورت گرفته و از نظرات آنان اطلاع حاصل شد.

برای دریافت متن کامل اقدامات ۱۰۰ روز وزارت راه و شهرسازی اینجا را کلیک کنید.

    نظرات