کتاب جدید اصول و مبانی معماری و شهرسازی توسط واحد اهر منتشر شد

کتاب جدید اصول و مبانی معماری و شهرسازی توسط واحد اهر منتشر شد

کتاب اصول و مبانی معماری و شهرسازی

به گزارش بنا نیوز به نقل از خبرگزاری "ایسکانیوز "این کتاب که در واقع کوششی بوده برای تصویری از معماری و شهرسازی در ذهن دانشجویان عمران توسط مهندس محمد جدیری عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و کسری رهبرپور تألیف و تدوین شده است.

این کتاب شامل سه بخش تدوین شده :

در فصل اول کتاب هدف، آشنایی با روش ها و روند طراحی معماری همچنین آشنایی با فضاهایی با کاربریهای مختلف می باشد. ضمن آنکه لازمه ی طراحی معماری داشتن اطلاعاتی نسبت به ابعاد کیفی و کمی فضاها است که عمده ی مطالب این فصل را شامل می شود.

در فصل دوم نیز به بررسی تاریخ معماری غرب پرداخته شده و برای درک بهتر موضوع و به علت تأثیری که معماری بین النهرین در شکل گیری مهماری یونان و ... داشته است، بخش بین انهرین نیز به این مجموعه افزوده شده است. نقطه مهم آنکه، در مطالعه ی این فصل بایستی به روند تکاملی معماری دقت بیشتری شود.

و در فصل سوم این کتاب، به بررسی تاریخ معماری ایران به صورت مجزا پرداخته شده است. معماری ایران چه در دوران اسلامی و چه قبل از آن روندی تکاملی داشت اما با ورود معماری غرب و تداخل آن با معماری ایران، خصوصاً از زمان ناصرالدین شاه سیر نزولی در پیش گرفت و از این رو است که اکنون معماری ما نه ایرانی است و نه غربی، البته اگر بتوانیم آن را معماری بنامیم، به خاطر همین فعلاً آخرین بخش از این فصل( معماری ایران) در دوران پهلوی است، به امید آنکه نسل جدید معماران، مجدداً به معماری ایران رونق بخشند.

و آخرین فصل کتاب مربوط به مباحث شهرسازی است. توصیه مفید آنکه مطالعه ی این بخش برای دانشجویان معماری نیز سودمند خواهد بود، زیرا دانش پژوهان معماری نیز معمولاً اطلاعات بسیار ناچیزی در مورد شهرسازی دارند.

این گزارش حاکیست تاکنون از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و با همکاری اعضای هیئت علمی تعداد ۱۴ جلد کتاب تألیف و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

    نظرات