واگذاری ۲۲ هزار انشعاب آب و فاضلاب در استان مرکزی

واگذاری ۲۲ هزار انشعاب آب و فاضلاب در استان مرکزی

http://www.bananews.ir/طی هشت ماه نخست سال‌جاری با واگذاری ۵۷۴۳ فقره انشعاب آب و ۴۷۵۱ فقره انشعاب فاضلاب در شهرهای استان مرکزی ۱۲۱۸۲ واحد آب و ۱۰۱۱۴ واحد فاضلاب به جمع مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی افزوده شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس علی صادقی، معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دارای ۳۹۹۲۷۸ مشترک آب و ۲۰۰۰۵۹ مشترک فاضلاب است. وی با بیان اینکه ۳۶۱۷۶۰ واحد انشعاب آب در بخش خانگی، ۲۰۴۲۱ واحد در بخش تجاری ،۱۰۸۵ واحددر بخش صنعتی و ۱۶۰۰۹ واحد در سایر بخش‌ها قرار دارند، افزود: از مجموع انشعابات فاضلاب استان نیز ۱۸۸۰۴۶ واحد در بخش خانگی، ۶۹۳۸ واحد در بخش تجاری ،۲۶۵ واحد در بخش صنعتی و واحد۴۸۱۰ در سایر بخش‌ها است.

    نظرات