ساخت و سازها در تهران از حد گذشته است

ساخت و سازها در تهران از حد گذشته است

یک کارشناس مسکن معتقد است: شهر تهران به دور باطل ساخت و سازهای مرتفع افتاده است و دیر یا زود شهر تهران سقوط می‌کند چرا که اکنون از حد ساخت و سازهای تهران گذشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.irفردین یزدانی در گفت گو با ایسنا ضمن اشاره به گلایه وزیر راه و شهرسازی بر افزایش یک طبقه‌ای تهران در یک جلسه اظهار کرد: باید توجه وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به این موضوع را به فال نیک گرفت و به سمت بهبود اوضاع حرکت کرد.

وی افزود: پافشاری وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تراکم تهران نوید بخش حرکت به بهبود وضعیت این شهر است.

به گفته این کارشناس، تهران به دور باطل افزایش ارتفاع در ساخت و ساز افتاده است و این به بدین معنی است که با ساخت هر یک طبقه بیشتر با آلودگی هوا ، ازبین رفتن فضاهای زیستی و ترافیک بیشتر مواجه می شویم.

یزدانی با اشاره به اینکه اکنون تهران به عصر بدویت که تنها مردم دارای سرپناه بودند، نزدیک می شود، افزود: شرایط به گونه‌ای است که کیفیت زندگی در شهر تهران زیر سایه افزایش ساخت و سازها، رو به کاهش است.

به گفته وی، طی سالهای اخیر ساختمان سازی و سرمایه گذاری در مسکن باعث رشد ساخت و ساز شده به گونه ای که اکنون در همه مناطق شهر ساخت و ساز رو به رشد است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به موضع گیری وزیر راه و شهرسازی درباره مصوبه شورای عالی شهر سازی و شهرداری تهران تاکید کرد: باید توجه وزیر راه وشهرسازی در این باره را به فال نیک گرفت و منتظر سرو سامان گرفتن وضعیت لجام گسیخته ساخت و ساز در شهر تهران بود.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در ساخت و ساز مسکن باید با رشد اقتصادی پایدار همراه باشد، تصریح کرد: رشد اقتصادی منوط به استفاده از منابع کشور به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است، نه اینکه هم منابع مصرف شود و هم فعالیت‌های اقتصادی ثابت و غیرمولد ایجاد شود.

یزدانی تاکید کرد: امروزه رشد توسعه اقتصادی از فعالیت های دانش بنیان است و در همین مطالعات باید به این نکته توجه شود که رشد ساخت و ساز فضای شهر را تنگ می‌کند.

وی افزود: دیر یا زود شهر تهران سقوط می کند چرا که هم‌اکنون ساخت و سازهای تهران از حد گذشته است.

این کارشناس با اشاره به زیست پذیری و فعالیت پذیری که باید همه شهرهای بزرگ داشته باشند، اظهار کرد: تهران هردو این ویژگی ها را از دست داده است و نفس کشیدن در تهران مشکل شده است.

به گفته وی، باید آینده شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ از جمله اصفهان که با حجم عظیمی از ساخت و سازها مواجه شده است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

یزدانی درباره افزایش ساخت و سازهای مسکونی نسبت به تجاری در کلانشهر تهران نیز یادآور شد: زمانی ساخت و سازهای مسکونی نسبت به تجاری‌ها پیشی گرفته بود، اما اکنون مسئولین شهرها دقت کنند که آیا به افزایش تعدد مراکز تجاری در هر کوچه و خیابان نیاز است؟

به گفته وی، ساخت و ساز مراکز تجاری طی سالهای اخیر با ساخت و ساز مسکونی برابر شده است و باید وزرات راه و شهرسازی و شهردایر در این زمینه نظارت داشته باشند.

این کارشناس تاکید کرد: معظل ساخت و ساز در تهران باید به زودی برطرف شود و تهران به محلی برای زندگی با کیفیت تر تبدیل شود.

    نظرات