پاسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به سازمان نظام کاردانی

پاسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به سازمان نظام کاردانی

http://www.bananews.ir/سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به سخنان رییس شورای مرکزی نظام کاردانی واکنش نشان داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره مطلبی به عنوان «تغییر یکجانبه قانون نظام مهندسی با سلیقه شخصی» که از سوی موذن- رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی - اشاره شد،‌ اعلام کرد: با کمی بررسی می‌توان چنین برداشت کرد که قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی کردن حقی برای کاردان‌های فنی تبیین کرده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان این حق را پایمال می کند و یا اینکه به نفع خود مصادره کرده است.

در ادامه پاسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آمده است: این در حالی است که مطلب این نیست، آیا با آورن اسم کانون کاردان‌ها در قانون به یک اندازه توانستیم کاردانهای فنی را بکار بگیریم؟! آیا با تغییر اسم کانون به نظام کاردانها چه تغییری در روند کار به وجود آمد و چه نفعی برای کاردانهای حرفه ای داشت؟!، آیا با وجود آمدن شورای مرکزی کاردانها چه تاجی به سر کاردانها گذاشته شد؟!

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ خود تاکید کرده است: آنچه که حاصل شد اسمی بود و اسمی دیگر هیچ. با همت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمان تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جایگاه کاردان‌های حرفه‏ای در اجرای ساختمان که بیشترین سعی مهدی مؤذن بر اینست که بگوید در اجرای ساختمان باید حضور دائمی باشد به حق و شفاف تبیین شده است. ایشان باید بدانند که طراحی و نظارت در اجرا صحیح ساختمان تبلور خود را نشان می دهد.

در پاسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اشاره شده است: آقای مؤذن چرا شوراهای رابط که یکی از ارکان سازمان نظام کاردانها است در استانها تشکیل نمی شود، یکی از وظایف مهم این رکن «شورای رابط» همکاری با هیأت مدیره نظام کاردانی جهت ایجاد ارتباط مناسب حرفه ای بین اعضای نظام کاردانها و سازمان مهندسی استان است از طرفی منظور هیأت دولت از آوردن بند ۴۰ در شرح وظایف شورای رابط «نظارت بر نحوه عملکرد اعضاء و هیأت مدیره کانون و ارایه گزارش به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان چه بوده است، آیا این استنباط غلط است که به نحوی سازمان کاردانها تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان باید باشد.

همچنین در ادامه آمده است: باید زنجیره منابع انسانی حرفه ای متشکل از مهندسان، کاردانهای فنی، استادکاران، معماران تجربی و کارگران ماهر که از هم گسسته است به نحوی در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وصل دوباره شود و یک سازمان کارا وظیفه اصلی خود را که طراحی، نظارت و اجرای صحیح و با کیفیت ساختمان است به اجرا درآورد. این انسجام عملی است اگر بخواهیم و همفکری داشته باشیم.

    نظرات