تازه‌ترین شماره فصلنامه «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» منتشر شد

تازه‌ترین شماره فصلنامه «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» منتشر شد

http://www.bananews.ir/دهمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» از سوی پژوهشکده فرهنگ هنر جهاد دانشگاهی منتشر شد.

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در شماره جدید این فصلنامه مقالاتی با عناوین «پیامد نوپردازی در سازمان فضایی و عملکرد بازار تهران»، «الگوی پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ایرانی - اسلامی»، «مفاهیم فضای شهری در شهر اسلامی»، «ابعاد و شاخص‌های فرهنگ سازمانی در سازمان‌های شهر اسلامی (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)»، «هنر کاشی گری و کاشی کاری معماری ایران تا پایان دوره تیموری» و «اصل کلیت به عنوان چارچوب طراحی شهر ایرانی - اسلامی» منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، «شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محیط مسکونی در محله‌های قدیمی (مطالعه موردی: محله سنگلج تهران)»، «بازشناسی مفهوم هویت کالبدی و تعامل معماری کهنه و نو در سامان دهی محله تاریخی جلفای اصفهان»، «بررسی تطبیقی جایگاه آب انبار در سازمان فضایی شهرهای تاریخی ایران (نمونه موردی شهرهای یزد و لار)» و «در جست‌وجوی ویژگی‌های خانه ایرانی (بر مبنای بررسی شیوه زندگی در خانه‌های سنتی شیراز)» از دیگر مقالات منتشر شده در فصلنامه علمی مطالعات شهر ایرانی اسلامی است.

    نظرات