ساختمان‌هایی که تاب برف نداشت و فروریخت

ساختمان‌هایی که تاب برف نداشت و فروریخت

http://www.bananews.ir/بارش برف شیراز شاید بهترین آزمون عملی برای سنجش میزان استاندارد برخی سازه‌های احداث شده در این شهر بود، سازه‌هایی که با منابع دولتی و بیت‌المال احداث شده و در این روزها فرو ریخت!

به گزارش بنانیوز ؛ بارش برف سنگین در شهرستان شیراز که بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع داشت، دست ساختمان‌های غیراستاندارد ساخته شده توسط بخش دولتی در این شهر را رو کرد.

فروریختن سالن ورزشی ساخته شده در شهر صدرا و فرو ریختن بخشی از سقف سالن ترمینال جدید امیرکبیر، یکی در شمال‌غرب و دیگری در جنوب‌غرب شیراز، حکایت از ضرورت اعمال نظارت‌های دقیق‌تر بر کار ساخت و ساز دارد.

اگرچه هیچ یک از این دو ساختمان هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود و خوشبختانه در زمان فروریختن سقف آنها کسی در آن محل حضور نداشت، اما باید پیش‌بینی کرد که اگر چنین سازه‌هایی بر سر استفاده‌کنندگان فرو می‌ریخت، چه کسی پاسخگو بود؟

    نظرات