مجری بررسی انتقال‌پایتخت منصوب شد

مجری بررسی انتقال‌پایتخت منصوب شد

http://www.bananews.ir/وزیر راه‌وشهرسازی که حدود سه هفته پیش از طرف هیات‌دولت به عنوان مسوول بررسی طرح در دست تصویب نمایندگان مجلس در خصوص «انتقال پایتخت اداری از تهران» معرفی شد، روزگذشته مشاور شهرسازی و معماری خود را به عنوان مجری بررسی انتقال پایتخت منصوب کرد.
به گزارش بنانیوز ؛ عباس آخوندی در حکمی که دیروز برای رضا هاشمی - مشاور خود- صادر کرد، نوشته است: ظرف مدت یک ماه شرح خدمات و برنامه زمانی انجام مراحل مختلف پروژه تهیه شود و لازم است تجارت خارجی به لحاظ دلایل انتقال، فرآیند و هزینه انتقال و میزان موفقیت و تحقق اهداف انتقال مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. وزیر راه‌وشهرسازی از هاشمی خواست همه مطالعات انجام شده قبلی، از جمله مطالعات امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، طرح مجموعه شهری تهران و طرح تعادل بخشی تهران مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
آخوندی همچنین در این حکم با اشاره به شورایی که در وزارتخانه برای بررسی طرح ساماندهی و انتقال پایتخت تشکیل شده، تاکید کرده است: مجری بررسی طرح، پیشرفت مطالعات را هر سه ماه یک بار به شورای راهبردی که متشکل از دانش جعفری، حناچی، مظفر صراف و سعید معیدفر است و به همین منظور منصوب شده‌اند، گزارش کند.

    نظرات