تغییر مدیر و جایگاه روابط‌عمومی شهرداری‌تهران

تغییر مدیر و جایگاه روابط‌عمومی شهرداری‌تهران

http://www.bananews.ir/شهردار تهران همزمان با تغییر مدیرکل روابط‌عمومی شهرداری، جایگاه سازمانی این پست در شهرداری‌تهران را نیز تا رده معاون‌شهردار، ارتقا داد.
به گزارش بنانیوز ؛ با حکم محمدباقر قالیباف، شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین‌الملل شهرداری تهران شد.
مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین‌الملل شامل سه معاونت ارتباطات، روابط عمومی و امور بین‌الملل است و سطح سازمانی این مرکز بر اساس مصوبه شورای شهر معادل معاون شهردار تهران تعیین شده است.

    نظرات