تهران پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین استان کشور

تهران پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین استان کشور

http://www.bananews.ir/مناطق شهری استان تهران با میانگین بیش از ۲۲۰ میلیون ریال (۲۲ میلیون تومان) درآمد و بیش از ۲۱۰ میلیون ریال (۲۱ میلیون تومان) هزینه سالانه برای هر خانوار، پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین در کشور است.
به گزارش بنانیوز ؛ بر اساس گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال ۱۳۹۱ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین هزینه سالانه خانوار شهری در سال ۹۱ برای کل کشور بیش از ۱۶۰‌میلیون ریال (۱۶میلیون تومان) بوده است. همچنین استان‌های فارس و خوزستان به ترتیب با ۱۹۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۸۲ ریال و ۱۷۴میلیون و ۸۹۲ هزار و ۳۴۱ ریال در مرتبه‌های دوم و سوم به لحاظ بالابودن هزینه در سال ۹۱ قرار دارند. بر اساس این گزارش هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ فقط در دو استان ایلام و بوشهر با رشد منفی مواجه بوده و در سایر استان‌های کشور رشد مثبت داشته است. در این گزارش آمده است، میانگین هزینه خانوار شهری در کشور در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۹۰ معادل ۸/۲۳ درصد رشد داشته است. بیشترین رشد هزینه متعلق به استان زنجان معادل ۲/۴۱‌درصد و کمترین رشد هزینه خانوار در استان ایلام با منهای ۷/۳۲ درصد بوده است. همچنین استان‌های فارس و گلستان نیز به ترتیب با بیش از ۲۰۶‌میلیون ریال و بیش از ۱۷۶ میلیون ریال پردرآمدترین استان‌های کشور هستند. میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۶۷ میلیون ریال است. بنابر این گزارش متوسط درآمد کل خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال پیش از آن، ۳/۲۸درصد رشد داشت که بیشترین این میزان در استان آذربایجان شرقی معادل ۴/۴۵ و کمترین آن در استان ایلام معادل ۹/۱درصد بوده است.

متوسط هزینه و درآمد خانوار روستایی
بر اساس این گزارش متوسط درآمد و هزینه خانوار روستایی در سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۱۰۱ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۳۶۲ ریال و ۱۰۸میلیون و ۱۸۷ هزار و ۶۷۶ ریال بوده است. همچنین پرهزینه‌ترین مناطق روستایی کشور در استان زنجان و کم‌ هزینه‌ترین در استان سیستان و بلوچستان است و متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی در استان‌های زنجان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش از ۱۵۷ میلیون ریال و ۶۶ میلیون ریال است. در این گزارش آمده است، همان‌طور که آمار نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانوار روستایی در استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط حدود پنج میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) است. همچنین مناطق روستایی استان‌های تهران و اردبیل به ترتیب با بیش از ۱۳۹ میلیون ریال و بیش از ۱۳۲ میلیون ریال پردرآمدترین مناطق روستایی استان‌های کشور محسوب می‌شوند. براساس این گزارش، هزینه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ با رشد مثبت مواجه بوده که بیشترین رشد مربوط به استان تهران با ۴۶/۱ درصد و کمترین در استان مازندران با ۳/۱۶درصد است. همچنین استان تهران از جمله استان‌های کشور است که بسیاری از ساکنان مناطق روستایی آن در مناطق شهری فعالیت می‌کنند و به تبع افزایش درآمد در استان تهران، مناطق روستایی آن نیز با رشد درآمد مواجه بودند.

    نظرات