نگرانی از مقاومت سازه در مسکن مهر

نگرانی از مقاومت سازه در مسکن مهر

http://www.bananews.ir/«برای مسکن مهر نگرانیم» این جمله را معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور درباره وضعیت ایمنی در مسکن مهر گفته و معتقد است که در بحث مقاومت سازه آنطور که باید و شاید در ساختمان‌های مسکن مهر، استانداردها رعایت نشده است.

به گزارش بنانیوز ؛ مرتضی اکبر‌پور در گفت‌وگو با ایسنا ،گفت: بحث مسکن مهر باید از متولیان امر که وزارت مسکن، راه و شهرسازی است، پرسیده شود و اظهارنظری که از سوی این افراد بیان می‌شود قطعا کارشناسی شده است. اما در زمان وقوع زلزله ورزقان شاهد بودیم که مجموعه مسکن مهر این شهر دچار تخریب‌های زیادی شده بود و از همین رو است که برای وضعیت ایمنی مسکن مهر نگران هستیم.

وی با بیان اینکه مقاومت سازه و ... آنطور که باید و شاید در پروژه‌های مسکن مهر رعایت نشده، گفت: آنطور که من شنیده‌ام، متاسفانه در برخی از پروژه‌ها اجرا را به نفرات دوم و سوم سپرده و از این طریق سعی شده که قیمت‌ها و هزینه‌ها کم شود.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه اگر این شنیده‌ها واقعیت داشته باشد، نگرانی شدیدی بابت ایمنی در مسکن مهر وجود دارد، افزود: سازمان فنی حرفه‌ای کشور باید بر روی کارگران و افراد فنی در ساختمان‌ها نظارت داشته و با ارائه آموزش‌های فنی حرفه‌ای به این افراد، ‌کارت‌های مهارت به آنان بدهد و پس از آن داشتن چنین کارت‌هایی برای کارگران اجباری شود.

    نظرات