دریافت عوارض ۳۰ ریالی برق قانونی شد

دریافت عوارض ۳۰ ریالی برق قانونی شد

http://www.bananews.ir/با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو موظف شد علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال از مشترکان برق دریافت کند.

به گزارش بنانیوز ؛ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی‌شود.

    نظرات