مشارکت آلمان در توسعه‌ شهرهای ایران

مشارکت آلمان در توسعه‌ شهرهای ایران

http://www.bananews.ir/کارگاه تخصصی مشترک ایران و آلمان با موضوع پروژه «شهرهای‌ جوان» روز گذشته با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، معاونین او و جمعی از استادان دانشگاه برلین به همراه نماینده وزیر علوم آلمان برگزار شد.
به گزارش بنانیوز ؛ «شهر جوان» عبارت است از نسل جدید شهرسازی که محل اتصال آن در ایران می‌تواند شهرهای‌جدید باشد.
عباس آخوندی در این نشست با اشاره به اینکه باید به مولفه‌ای به نام «توسعه اجتماع‌محور» در راستای افزایش کارآیی طرح‌های توسعه شهری توجه کرد و به مفهوم «توسعه‌یکپارچه» دست یافت، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته اصول طراحی شهرها را با در نظر گرفتن مفهوم توسعه‌یکپارچه و پایدار مدنظر قرار داده‌اند.
آخوندی درباره مبانی نظری مفهوم توسعه‌پایدار شهری افزود: مواردی ازجمله کاهش آ‌لودگی، حفظ منابع طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزایش بازیافت‌ها، کاهش انرژی مصرفی، توجه به فضا و نواحی سبز، عدم تمرکز شهری و کاهش پراکندگی‌ها، افزایش تراکم متوسط در حومه‌های شهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مسکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده‌ای مبانی نظری این مفهوم را تشکیل می‌دهند و در صورتی که در طراحی شهرها رعایت و اعمال شوند، کیفیت زندگی در شهرها به عالی‌ترین سطح خود می‌رسد. وزیر با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از مصرف کل انرژی در کشور به بخش خانگی و تجاری اختصاص دارد، گفت: به نظر می‌رسد این مقدار مصرف انرژی ناشی از طراحی نامناسب شهرها و همچنین ساختمان‌ها باشد. آخوندی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده به‌طور متوسط سالانه ۶/۱ درصد به میزان مصرف انرژی کشور اضافه شده است. اگر میزان مصرف انرژی در کشور با این روند ادامه یابد، ایران تا افق سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله یکی از واردکنندگان انرژی در دنیا می‌شود.

    نظرات