خانه‌های مسکونی شهری و روستایی بیمه می‌شوند

خانه‌های مسکونی شهری و روستایی بیمه می‌شوند

http://www.bananews.ir/نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه، بیمه انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت می‌شوند.

به گزارش بنانیوز ؛ مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های نیرو و نفت را مکلف کرد که با اخذ مبلغ ۱۵۰۰ ریال از هر واحد مسکونی، نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کند.

همچنین در تبصره ذیل این بند، مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کرد، گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.

    نظرات