روایت بانک‌مرکزی از کاهش اجار‌ه‌بها

روایت بانک‌مرکزی از کاهش اجار‌ه‌بها

http://www.bananews.ir/بانک‌مرکزی با بررسی وضعیت شاخص مربوط به اجاره‌بهای مسکن در نقاط شهری کشور، از کند شدن سرعت رشد نرخ اجاره در پاییز امسال هم در تهران و هم در کل کشور خبر داده است.
در گزارش بانک ‌مرکزی، اوضاع اجاره‌بها برحسب تعریف شاخص ۱۰۰ برای سال۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و شاخص اجاره‌بها در ماه‌های گذشته از سال۹۲ محاسبه شده است.
بر این اساس، شتاب نرخ رشد فصلی شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده طوری‌که نرخ رشد شاخص از ۹ درصد در تابستان۹۲ (نسبت به بهار۹۲) به ۵/۴ درصد در پاییز۹۲ (نسبت به تابستان۹۲) رسیده است.
به گزارش بنانیوز ؛ اوضاع کشوری شاخص اجاره‌بها نیز روند کاهشی به خود گرفته است. شاخص اجاره‌‌بها در کل کشور طی پاییز امسال هماهنگ با تهران ۵/۴ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته؛ درحالی‌که شاخص کشوری در تابستان امسال ۷/۷ درصد نسبت به فصل قبل‌تر؛ یعنی بهار ۹۲، رشد کرده بود.
به این ترتیب، سرعت رشد نرخ‌های اجاره آپارتمان هم در کشور و هم در تهران با یکدیگر هماهنگ شده است.
آنچه این هماهنگی را بیشتر تایید می‌کند، نرخ تقریبا مشابه رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بها بین تهران و کل کشور –علاوه‌بر تشابه نرخ رشد فصلی- است.
برابر گزارش بانک‌مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در تهران طی پاییز امسال ۲۳ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش پیدا کرده و در کل‌کشور این شاخص ۳/۲۱ درصد رشد داشت.
 پیش‌تر دفتر اقتصاد مسکن از کاهش ۱۱ درصدی اجاره‌بهای مسکن در نیمه پاییز امسال نسبت به نیمه تابستان – رشد ماهانه - خبر داده بود.

    نظرات