پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از ۲۸بهمن

پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از ۲۸بهمن

http://www.bananews.ir/پیش فروش بلیت قطارهای مسافری نوروزی در محورهای مختلف از طریق مراکز فروش (آژانس های مسافرتی) از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۲ آغاز می شود.
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری نوروزی در محورهای مختلف از طریق مراکز فروش (آژانس های مسافرتی ) حدفاصل ۲۵ اسفند ۹۲ تا ۱۵ فروردین ۹۳ از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۲ آغاز می شود و متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز فروش دارای مجوز نمایندگی نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

به گزارش بنانیوز  به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بر اساس برنامه زمان بندی پیش فروش بلیت قطارهای مسافری نوروزی در محورهای مختلف از طریق مراکز فروش (آژانس های مسافرتی) پیش فروش بلیت قطارهای مسافری محور شمال ؛آذربایجان،شمالغرب و قطارهای کمربندی منتهی به مشهد از ساعت ۷ صبح ۲۸ بهمن، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری محور جنوب ،جنوب شرق ،شرق ،اصفهان ،هرمزگان و قطارهای منتهی به کمربندی مشهد از ۲۹ بهمن، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری محورهای خراسان شامل قطارهای تهران- مشهد، نیشابور ،طبس و خواف از ۳۰ بهمن انجام می‌شود.

همچنین پیش فروش قطارهای بین المللی حدفاصل ۲۵ اسفند ۹۲ تا ۱۵ فروردین ۹۳ ساعت ۷صبح روز پنج شنبه اول اسفندماه سال‌جاری از طریق آژانس های مسافرتی صورت می‌گیرد.

ناظران عالی راه آهن در ایام یاد شده به طور نامحسوس عملکرد تمام آژانس های مسافرتی سراسر کشور را بررسی و در صورت بروز مشکل نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند کرد.

    نظرات