نحوه تزریق غیرتورمی تسهیلات به مسکن‌مهر

نحوه تزریق غیرتورمی تسهیلات به مسکن‌مهر

http://www.bananews.ir/رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره شیوه تامین مالی سالم برای مسکن‌مهر که اخیرا به تصویب بانک رسیده است، گفت: اقدامات بانک‌مرکزی در دوره جدید برای حوزه‌های مختلف با محوریت انتظام‌بخشی انجام شد. برای مثال پیدا کردن یک شیوه تامین‌مالی سالم برای طرح عظیم مسکن‌مهر و تدبیراندیشی برای پیشبرد بخش‌های باقی‌مانده طرح، یکی از اقدامات مهم دولت و بانک‌مرکزی در همین فرصت کوتاه بود.

به گزارش بنانیوز ؛ ولی‌ا... سیف در گفت‌وگو با تجارت‌فردا افزود: قرار شد بانک‌مسکن اقساط تسهیلات پرداختی را که از محل منابع بانک‌مرکزی بود و باید به این بانک بازمی‌گشت برای یک بازه زمانی مشخص در دست داشته باشد تا منابع لازم برای انجام تعهدات قبلی، از این طریق تامین شود. سیف تاکید کرده است: این روش مانع از رشد پایه‌پولی و آثار مخرب تورمی آن برفضای کسب‌وکار می‌شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه رئیس‌کل تشریح کرده، همان مصوبه ماه گذشته شورای پول‌واعتبار است که به‌واسطه آن، بانک‌مسکن سه سال اجازه دارد در بازپرداخت خط‌اعتباری به بانک‌مرکزی تنفس –تاخیر مجاز- اعمال کند و از این محل که سالانه حداقل ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، باقی‌مانده وام‌ مسکن‌مهر به پیمانکاران را بپردازد.تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان در قالب خط‌‌اعتباری به مسکن‌مهر تزریق شده و ۸ هزار میلیارد تومان دیگر، از محل دوره تنفس، تامین می‌شود.

    نظرات