دهک‌های درآمدی در خانه‌های چند متری زندگی می‌کنند؟

دهک‌های درآمدی در خانه‌های چند متری زندگی می‌کنند؟

http://www.bananews.ir/متوسط زیربنای محل سکونت خانوارها در دهک‌های درآمدی شهری بیانگر آن است که کمتر از ۶۶ درصد خانوارهای این دهک‌ها در خانه‌هایی با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع و حدود ۳۴ درصد نیز در خانه‌هایی با متراژ ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر و بالا سکونت دارند.

به گزارش بنانیوز ؛ براساس آخرین آمار هزینه-درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۱ از مجموع ۱۰ دهک درآمدی ۱۹٫۷۲ درصد از این خانوارها در خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری و ۰٫۳ درصد در خانه‌های ۵۰۰ متر به بالا زندگی می‌کنند که بر این اساس بیشترین و کمترین میزان متوسط متراژ محل سکونت دهک‌های درآمدی شهری رقم می‌خورد.

بر این اساس، ۶٫۱۴ درصد خانوارها در ۱۰ دهک درآمدی در خانه‌های ۴۰ مترمربع و کمتر، ۶٫۵۰ درصد در ۴۱ تا ۵۰ متری، ۸٫۶۴ درصد در ۵۱ تا ۶۰ متری، ۱۳٫۷۸ درصد در ۶۱ تا ۷۵ متری، ۸٫۳ درصد در ۷۶ تا ۸۰ متری، ۹٫۵ درصد در ۸۱ تا ۹۰ متری، هم‌چنین ۱۳٫۹ درصد در خانه‌های ۹۱ تا ۱۰۰ زندگی می‌کنند.

اما کمتر از پنج درصد یعنی ۴٫۸۶ از دهک‌های درآمدی در خانه‌های ۱۰۱ تا ۱۱۰ مترمربعی سکونت دارند. این در حالی است که ۱۹٫۷۲ درصد در خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری و ۷٫۱۵ درصد در ۱۵۱ تا ۲۰۰ متر اقامت دارند.

در عین حال ۲٫۲۴ درصد خانوارهای شهری در ۱۰ دهک درآمدی موجود در خانه‌هایی با متراژ ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر زندگی می‌کنند. این در حالی است که تنها ۰٫۳۱ درصد ساکن مسکن ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری هستند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران فقط ۰٫۳ درصد از مجموع خانوارهای شهری در خانه‌های ۵۰۰ متری به بالا ساکن‌ هستند.

از این رو از مجموع کل دهک ها حدود ۶۶ درصد در خانه های زیر ۱۰۰ متر مربع و ۳۴ درصد نیز در خانه های ۱۰۰ به بالا ساکنند.

دهک اول خانه نشین خانه های ۴۰ متری
اما بررسی متراژ خانه‌های دهک اول نشان می‌دهد که خانوارهای این گروه بیشتر در خانه‌های ۴۰ متر و کمتر زندگی می‌کنند. به‌طوری که ۱۸٫۷۱ درصد آن‌ها ساکن خانه‌هایی با این متراژ هستند. هم‌چنین خانه‌های ۴۱ تا ۵۰ متری و ۶۱ تا ۷۰ متری رده‌ی بعدی محل سکونت خانوارهای دهک اول را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که هیچ یک از خانوارهای دهک اول ساکن خانه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ و بالاتر نیستند.

۰٫۱۹ درصد دهک دوم ساکن خانه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری
اما در دهک دوم بیشترین محل سکونت را مانند دهک اول خانه‌های ۴۰ متر و کمتر با ۱۳٫۲۹ درصد تشکیل می‌دهد.

هم‌چنین خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری و ۶۱ تا ۷۵ متری در رده‌های بعدی قرار دارند.

از سویی دیگر ۰٫۱۹ درصد خانوارهای دهک دوم در خانه‌های ۳۰۰ و ۵۰۰ متری در حالی ساکنند که هیچ یک از افراد این گروه خانه ۵۰۰ متری و بالاتر ندارند.

استقبال دهک سوم از خانه‌های ۶۱ تا ۷۵ متری
خانوارهای دهک سوم استقبال بیشتری از خانه‌های ۶۱ تا ۷۵ متری دارند به گونه‌ای که ۱۷٫۶۱درصد در این خانه‌ها، ۱۳٫۷۵ درصد در متراژ ۹۱ تا ۱۰۰ و ۱۳٫۷۰ درصد در متراژ ۱۱۱ تا ۱۵۰ مترمربع زندگی می‌کنند.

۰٫۲۶ درصد این خانوارها در مسکن‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری و صفر درصد در خانه‌های ۵۰۰ به بالا ساکنند.

دهک چهارم و سکونت بیشتر در خانه ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران دهک چهارم بیشتر از سه دهک اول در خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری اقامت دارند. به گونه‌ای که ۱۸٫۶۱ درصد خانوارهای این گروه در خانه‌هایی با این متراژ، ۱۴٫۵۸ در خانه‌های ۶۱ تا ۷۵ متری و ۱۰٫۸۸درصد در ۵۱ تا ۶۰ متر ساکنند.

در حالی ۶٫۶۶ درصد خانوارهای دهک چهارم در خانه‌های ۴۰ متری و کمتر زندگی می‌کنند که ۰٫۲ درصد آنها ساکن محل سکونت ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری هستند. هم‌چنین هیچ یک از افراد دهک چهارم خانه ۵۰۰ متر و بالاتر ندارند.

روند رو به کاهش سکونت در خانه‌های کم متراژ دهک پنجم
در بین دهک پنجم کمترین استقبال و به عبارتی کمترین سکونت در خانه‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و بالاتر است. به‌گونه‌ای که ۴٫۴۴ درصد در خانه‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰، ۱٫۳۷ در ۲۰۰ تا متر۳۰۰، ۰٫۱۳ در ۳۰۰ تا ۵۰۰ و هیچ خانواده‌ای در ۵۰۰ متر به بالا ساکنند.

 

هم‌چنین کمترین استقبال در بین پنج دهک ابتدایی از خانه‌های ۴۰ مترمربع و کمتر با ۴٫۴۵ درصد است. این در حالی است که بیشترین استفاده از خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری با ۱۹٫۵۱ و ۶۱ تا ۷۵ متری با ۱۷٫۱۷ درصد بوده است.

کاهش دو درصدی زندگی در خانه های ۴۰ متر و کمتر در دهک ششم
با عبور از نیمه دهک‌های درآمدی سکونت در خانه‌های ۴۰ متر و کمتر به یکباره بیش از دو درصد کاهش می‌یابد. به گونه‌ای که در دهک ششم فقط ۲٫۲۱ درصد در خانه‌هایی با این متراژ زندگی می‌کنند. هم‌چنین خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری در بین سایر متراژ‌ها از کاربرد بیشتری برخوردارند و ۲۲٫۱۵ درصد در این خانه‌ها، ۱۵٫۳ درصد در خانه‌های ۶۱ تا ۷۵ متری و ۱۲٫۸ درصد در ۹۱ تا ۱۰۰ متری ساکنند.

این در حالی است که ۰٫۱۱ درصد در خانه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری ساکنند و هیچ یک از این خانوارها در خانه‌های ۵۰۰ به بالا زندگی نمی‌کنند.

افزایش سکونت در خانه‌های۹۰ تا ۱۰۰ متری در دهک هفتم
در حالی ۲٫۴۷ درصد خانوارهای شهری دهک هفتم درآمدی ساکن خانه‌های ۴۰ متر و کمتر هستند که متراژ‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری در بین سایر زیر بناها از کاربرد بیشتری برخوردار هستند به‌طوری که بعد از این خانه‌ها ۱۴٫۷۶ درصد در ۶۱ تا ۷۵ متری و ۱۴٫۱۳ درصد در ۹۱ تا ۱۰۰ متری زندگی می‌کنند.

هیچ یک از خانوارهای این گروه در خانه‌های ۵۰۰ متر به بالا ساکن نبوده و فقط ۰٫۴۳ درصد آنها صاحب خانه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری هستند.

استفاده کمتر دهک هشتم از ششم و هفتم از خانه‌های ۵۰۰ متری
برخلاف دو گروه قبلی سه درصد دهک هشتم در خانه‌های ۴۰ متر و پایین‌تر زندگی می‌کنند.

این در حالی است که بیشترین درصد استفاده از محل سکونت مربوط به خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری با ۲۳٫۷۱ درصد است. بعد از این خانه‌ها متراژ‌های ۹۱ تا ۱۰۰ با ۱۲٫۱۶ درصد و ۶۱ تا ۷۵ متر با ۱۳٫۵۸ در رده‌ی بعدی قرار دارند.

در این گروه درآمدی برخلاف گروه ششم و هفتم درصد استفاده از خانه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری کمتر و به اندازه ۰٫۷ درصد خانوارها است. هم‌چنین هیچ یک از خانوارهای دهک هشتم ساکن خانه‌های ۵۰۰ به بالا نیستند.

زندگی ۲۶٫۶۸ درصد دهک نهم در خانه ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری
در بین دهک‌های اول تا نهم کمترین استفاده از خانه‌های ۴۰ متری مربوط به دهک نهم است. به‌طوری که فقط ۰٫۸۸ درصد خانواده‌های این گروه در چنین خانه‌های زندگی می‌کنند.

۲۶٫۶۸ درصد دهک نهم شهری در خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری، ۱۵٫۵۷ درصد در ۹۱ تا ۱۰۰ متری و ۱۲٫۸۷ در ۱۵۱ تا ۲۰۰ متری زندگی می‌کنند.

در حالی هیچ یک از خانواده‌های دهک نهم در خانه‌های ۵۰۰ به بالا ساکن نیستند که ۰٫۲۱ درصد آنها صاحب خانه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری هستند.

دهک دهم صاحب خانه ۵۰۰ متری به بالا شدند
دهک دهم بیشتر از دهک نهم خانه‌نشین خانه‌های ۴۰ متری و کمتر هستند بر این اساس ۱٫۳۲ درصد این گروه در این خانه‌ها و ۲۶٫۹۵ درصد در خانه‌های ۱۱۱ تا ۱۵۰ متری زندگی می‌کنند.

هم‌چنین ۱۶٫۷ درصد در خانه‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰، ۸٫۴۲ درصد در ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، ۱٫۷۲درصد در ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زندگی می‌کنند.

اما تنها دهکی که صاحب خانه‌های ۵۰۰ متر به بالا هستند همین دهک دهم است به‌طوری که۰٫۲۷ درصد خانوارهای این دهک درآمدی شهری صاحب خانه‌های ۵۰۰ متر به بالا هستند.

ایسنا

    نظرات