سرانجام بند ۱۲۶ سابق یا تبصره ۸ جدید از قانون بودجه کنار گذاشته شد

سرانجام بند ۱۲۶ سابق یا تبصره ۸ جدید از قانون بودجه کنار گذاشته شد

http://www.bananews.ir/آنچه نخستین بار به عنوان بند ۱۹-۳ لایحه بودجه ۱۳۹۱ مطرح شد و بعدا تحت عنوان بند ۱۰۲ در قانون بودجه ۱۳۹۱ راه یافت و باز مشابه آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ آمد و با نام بند ۱۲۶ در قانون بودجه ۱۳۹۲ آمد و باز در تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۳۹۳ آمده بود، چه شد؟

 به دلیل ماهیت غیربودجه ای آن از متن قانون بودجه ۱۳۹۳ حذف شد.

شاید حال فرصت بهتر و بیشتری باشد برای تدوین و تصویب یک قانون جامع و دایمی برای اصلاح وضعیت طرحهای عمرانی کشور. قانونی جامع و دایمی که بتواند از تمام ظرفتیها و تلاشها و مطالعات این چند ساله به درستی استفاده کند. آرام و متین و علمی و بدون حب و بغض و ... فرصت پیش رو را قدر بدانیم و دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

درخواست دولت برخلاف اصرار دولت

http://halaj.blogfa.com/post-83.aspx

مهندس شهرام حلاج - مشاور و پژوهشگر نظام فنی اجرایی

    نظرات