تاخیر در پرداخت سهم آورده، مانع افتتاح مسکن مهر شهر رامین

تاخیر در پرداخت سهم آورده، مانع افتتاح مسکن مهر شهر رامین

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آینده شهر رامین روشن است، گفت: در آیندهای نزدیک شهر جدید رامین گوی سبقت را از دیگر شهرها میگیرد.

به گزارش بنانیوز ؛ محسن نریمان در حاشیه بازدید از شهر جدید رامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساخت این شهر با برنامهریزی احداث بیش از ۴۰۰۰ واحد مسکونی در حال شکل‌گیری است و هماکنون روند اجرای طرح خوب و پیشرفت فیزیکی بیشتر واحدها به صد درصد رسیده است.

وی افزود: عمدهترین مشکل تاخیر در بهرهبرداری از واحدهای مسکونی شهر رامین، سهم آورده متقاضیان است که چناچه متقاضیان سهم آورده خود را پرداخت کنند بخش اعظمی از پروژههای مسکونی به بهرهبرداری خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: نیاز به افزایش سقف تسهیلات مسکن نداریم و با همین تسهیلات موجود طرح مسکن مهر را به پایان می‌رسانیم.

نریمان افزود: از جمله اقداماتی که برای پویایی شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته دعوت از بخش خصوصی و انبوهسازان است. به ازای زمین‌هایی که در اختیار این بخشها میگذاریم آنان زیرساختهای مورد نیاز شهرهای جدید مانند آسفالت، فضای سبز و اماکن تفریحی را می‌سازند.

    نظرات