کاهش ۱۰۰ کیلومتری محور ریلی میانه - تبریز/ توسعه کریدور شرق به غرب

کاهش ۱۰۰ کیلومتری محور ریلی میانه - تبریز/ توسعه کریدور شرق به غرب

http://www.bananews.ir/معاون شرکت راه آهن با اشاره به اینکه دوخطه کردن محور میانه - بستان آباد - تبریز، محور موجود را ۱۰۰ کیلومتر کاهش می دهد، گفت: این مسیر یکی از اجزای کریدور ترانزیت شرق به غرب است.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irبه نقل از مهر،حسین عاشوری اظهار کرد:با اشاره به دوخطه کردن محور میانه - بستان آباد - تبریز، اظهار داشت: این محور بطول ۲۰۵ کیلومتر یکی از پروژه های در دست ساخت شرکت راه آهن است.

وی با بیان اینکه هدف عمده از ساخت این محور، کاهش حدود ۱۰۰ کیلومتری مسیر موجود میانه - تبریز است، گفت: با دوخطه کردن این مسیر، متقاضیان سیستم ریلی افزایش پیدا می کند که در نهایت استفاده از جاده کاهش خواهد یافت.

معاون شرکت راه آهن این مسیر را یکی از مسیرهای ترانزیت بین المللی عنوان کرد و افزود: این مسیر در کریدور ترانزیت شرق - غرب قرار دارد و در کاهش زمان سفر تاثیر زیادی را خواهد داشت.

عاشوری با بیان اینکه جذابیت سیستم ریلی یکی از اهداف دولت در ۴ سال آینده است، بیان کرد: افزایش بودجه راه آهن هم از اقداماتی بوده است که دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی انجام داده است.

 

    نظرات