اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

http://www.bananews.irبنانیوز-اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irاین همایش حول دو محور عمومی و ویژه در اراک برگزار می گردد.

ازتمامی محققین، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در این همایش حداکثر تا ۲۲ فروردین ماه با توجه به محورهای ذیل اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی همایش مراجعه نمایند.

 محورهای این همایش بدین شرح می باشد:

محورهای عمومی

محیط زیست و زیست بوم پایدار

 • حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

 • شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

 • مدیریت پسماند و زیست بوم تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

 • پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

اجتماع و زیست بوم پایدار

 • مفاهیم ، قلمرو سیاست اجتماعی ونقش آن در توسعه پایدار جایگاه شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی و شهری در پایداری زیست بوم

 • آسیب شناسی سیاست های اجتماعی قوانین و اقدامات توسعه ای موجود ( سطح ملی و منطقه ای )

 • آینده پزوهی و راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در سطوح مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا

 • ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرهنگی شهروندان و جایگاه آن در شکل گیری زیست بوم پایدار

اقتصاد و زیست بوم پایدار

 • صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم

 • ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

 • انرژی های نوین و پایداری زیست بوم

 • نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

 محورهای ویژه:

- آلودگی های شهری استان مرکزی و راهکارهای برون رفت از بحران
- الگو های پایدار حمل و نقل شهری اراک
- توسعه زیست بومی صنایع در شهرهای استان مرکزی
- تالاب کویری میقان و بهره برداری پایدار زیست بومی
- بحران آبی دشت های استان مرکزی و راهکارهای مدیریت زیست بومی
- برنامه ریزی کاربری زمین و نقش آن در پایداری زیست بوم
- ظرفیت ها، چالشها و راهکارهای مدیریت زیست بومی

 

 [اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات