۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در محدوده "بافت فرسوده" زندگی می‌کنند

۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در محدوده "بافت فرسوده" زندگی می‌کنند

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: در سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی حدود ۷۷ شهر در مساحتی حدود ۵۲ هزار هکتار و جمعیت ۶ میلیون نفر ساکن هستند، پس ۱۶ میلیون نفر از جمعیت ما در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند و نیاز به ارتقای محل سکونت دارند.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irمحمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه فرسودگی بافت های شهری ناشی از علل مختلف و نیروهای درونی و بیرونی موثر بر حیات این نواحی است،گفت: براساس شاخص های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، محدوده هائی که حداقل پنجاه درصد آنها نفوذ ناپذیر، ریزدانه و ناپایدار باشند فرسوده قلمداد می شوند.

 

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۷۶ هزار هکتار بافت در ۴۹۵ شهر شناسائی شده اند،افزود: به شکل روشن تر می توان فرسودگی را ناشی از کم توجهی نظام برنامه ریزی شهر ، شهرنشینی شتابان ، توزیع نامناسب جمعیت، کمبود خدمات زیر ساختهای شهری و عرصه هائی که به لحاظ ساختار اجتماعی مواجه با پدیده فقر شهری هستند معرفی می کنیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی درادامه اظهارداشت: بافت های فرسوده محدوده هائی را شامل می شوند که بدلیل افت منزلت مکانی و اجتماعی هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری می گیرند و لذا آنها را محله ها و محدوده های هدف می نامیم.

درآمد سرانه ساکنان این نواحی کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از میانگین شهری است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمرا ن و بهسازی شهری ایران در ادامه توضیح داد: میزان برخورداری و دسترسی ساکنان این محدوده ها و محله ها به خدمات شهری و وضعیت زیر ساخت های شهری نامناسب است.

وی در ادامه تصریح کرد: ناهنجاری های اجتماعی در این مناطق و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است و سرانجام هویت تاریخی و فرهنگی این مناطق به ویژه مراکز شهری مورد بی توجهی قرار گرفته ، شان و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسئله منجر به جایگزینی اقشار فرودست شده است.

ایزدی در ادامه افزود: عمدتا این پدیده در کلانشهرها و شهرهای بزرگ شیوع بیشتری دارد ولی در سایر نقاط شهرهای متوسط و حتی کوچک نیز شاهد ظهور و گسترش این نواحی هستیم. به طور عمده این نواحی به پنج دسته تقسیم می شوند.

ایزدی در خصوص این ۵ نواحی گفت: ۱- محدوده ها و محله های نیازمند بهسازی در نواحی تاریخی بویژه مراکز شهری

۲- عرصه های نیازمند نوسازی و ساماندهی در پیرامون مراکز شهری در بافت میانی شهر

۳- سکونتگاه های غیر رسمی

۴- روستاهای ادغام شده ناشی از گسترش شتابان شهرها

۵- اراضی و محدوده های ناکارآمد و ناهمگون با زندگی شهری

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر در ۴۹۵ شهر شناسایی شده مساحتی حدود ۷۶ هزار هکتار را شامل می شود که جمعیت بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در آن ساکن هستند ،افزود:در سکونتگاه های غیر رسمی حدود ۷۷ شهر در مساحتی حدود ۵۲ هزار هکتار و جمعیت ۶ میلیون نفر ساکن هستند. پس ۱۶ میلیون نفر از جمعیت ما در این محدوده ها زندگی میکنند و نیاز به ارتقای محل سکونت دارند.

وی درادامه یاد آور شد: متاسفانه در سالهای گذشته راهکارهای پیشگیری از گسترش محدوده ها را مد نظر قرار نداده ایم لذا روند گسترش این نواحی ادامه دارد.

ایزدی درادامه تصریح کرد:تاکید بر سیاست های پیشگیرانه از طریق برنامه ریزی جهت توزیع متوازن جمعیت، تعادل در اجرای سیاستهای توسعه شهری با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت های توسعه درون شهرها، کنترل کیفی ساخت و ساز، توجه به برنامه های فقرزدائی و ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی اجتماعی شهرها مهمترین اقداماتی هستند که می توانند با تدابیری از رشد و گسترش این نواحی پیشگیری نمایند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه افزود: عمده مسئله را می توان در عدم برخورداری از یک نظام مدیریت شهری واحد، مقتدر و دموکراتیک دانست. تعدد سازمانها و نهادهای دخیل در امر توسعه شهری، تقابل رویکرد دولت و شهرداری ها و عدم هماهنگی های بین بخشی را نیز می توان از علل چنین شکافی دانست.

خوشبختانه دولت تدبیر و امید، سیاست خود را بر تعامل، همراهی و هماهنگی بنا گذاشته و در تلاش است کلیه موانع را برای دست یابی به فضائی هماهنگ و همگرا بین دستگاهها و نهادها مختلف از پیش رو بردارد.تفاهم نامه مبادله شده با سازمان شهرداری ها از یک سو و مبادله تفاهم نامه های همکاری با شهرداری ها بویژه سازمان نوسازی شهر تهران از سوی دیگر از جمله اقدامات در مسیر ایجاد فضای همدلی و وفاق است .

 

باشگاه خبرنگاران جوان

    نظرات