باید پاسدار بافت‌های تاریخی به عنوان پشتوانه فرهنگی باشیم

باید پاسدار بافت‌های تاریخی به عنوان پشتوانه فرهنگی باشیم

http://www.bananews.ir/مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: بافت‌های تاریخی ثروت‌هایی هستند که باید به عنوان پشتوانه فرهنگی و هویت شهری از آنها پاسداری کنیم.

به گزارش بنانیوز(Bananews.ir با بیان اینکه نمی‌توانیم همان رویکردی که در مورد یک سکونتگاه غیر رسمی داریم در مورد یک محله که بافت تاریخی محسوب می شود داشته باشیم، افزود: سیاست مواجهه ما در گذشته نوسازی کالبدی صرف و تخریب و جایگزینی بافت جدید بوده است که در مورد بافت‌های تاریخی این موضوع صدق نمی‌کند.

وی درادامه اظهار داشت: بافت‌های تاریخی ثروت‌هائی هستند که باید به عنوان پشتوانه فرهنگی و هویت شهری از آن‌ها پاسداری کنیم.

ایزدی با بیان اینکه در برنامه جدید نوسازی، هر پهنه با برنامه خاص مربوط به آن پهنه مورد توجه قرار گیرد، افزود: به عنوان مثال سیاستی داریم به نام مقاوم‌سازی، با این سیاست می توان بسیاری از ساختمان‌های ناپایدار را با هزینه‌ای کم به مرحله کیفیت مطلوب و امن رسانده و مقام سازی نمائیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه افزود: پس می‌توان از بهسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی و روش‌های مختلف استفاده کرد تا در بافت بازآفرینی مورد نظر اتفاق افتد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در ادامه گفت:‌ در این خصوص از شورای عالی شهرسازی درخواست کردیم به ما اجازه بدهند ورای سه شاخص کالبدی که قبلاً بافت فرسوده با آن شناخته می‌شد (ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری) وارد حوزه‌های دیگر شویم و این محدوده‌ها را با شاخص‌های جدیدتری شناسایی ، گونه‌شناسی و اولویت بندی کنیم.

ایزدی در ادامه افزود: شورای عالی شهرسازی ضمن موافقت با این درخواست ، ما را موظف کرده سند جدیدی در خصوص شناسایی و تعیین اولویت‌ محدوده‌های هدف را به این شورا ارائه کنیم که این سند، دستورالعملی جامع و دربرگیرنده تعاریف مختلف پهنه‌ها و رویکردهای مواجهه با این پهنه‌ها خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در ادامه توضیح داد: در واقع برای اینکه چارچوب قانونی به سیاست‌های جدید بدهیم و این سیاست‌ها جنبه اجرایی داشته باشند، علاوه بر طرحی که در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت بحث تدوین سند ملی نیز مورد نظر ما است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان

    نظرات