تغییر قیمت بازار مصالح ساختمانی با افزایش نرخ حامل‌های انرژی

تغییر قیمت بازار مصالح ساختمانی با افزایش نرخ حامل‌های انرژی

http://www.bananews.ir/رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به تاثیر اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها بر بازار مصالح ساختمانی، گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.
به گزارش بنانیوز(Bananews.irایرج رهبر در خصوص اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: تغییر در قیمت‌های دیگر بازارهایی که نقش زیادی در ساختمان سازی دارند بر قیمت کل ساخت هم تاثیرگذار است و ما پیگیر هستیم تا میزان این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کنیم.

وی با بیان اینکه قیمت سیمان و دستمزد کارگر پیش از سال جدید افزایش داشته است، گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تصریح کرد: البته در معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور برای پروژه‌های عمرانی کشور برنامه ریزی شده است و براساس قانون نظام فنی اجرایی برای آنها تصمیم گیری می‌شود.

رهبر با اشاره به اینکه قیمت مقطوع پروژه مسکن مهر به نسبت افزایش تورم خیلی کم است، افزود: در این مدت به دلیل قیمت پایین ساخت مسکن مهر برخی از پروژه‌ها تاخیر داشتند و عدم هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته و نمی‌توان همه را برعهده پیمانکار گذاشت.

 

مهر

    نظرات