ابطال مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس

ابطال مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس

http://www.bananews.ir/

مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس ابطال شد.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irمناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس با مبلغ بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۶۸/ ۴۰۳ ریال، به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و قوانین حاکم بر قانون برگزاری مناقصات کشور و انحراف از نحوه صحیح قانون برگزاری مناقصات ابطال شد.

مقرر شد مناقصه مزبور تحت نظارت نماینده اداره کل بازرسی استان تهران مجدداً در زمان مقتضی برگزار شود.

 

ایسنا

    نظرات