" آموزش علم تکنولوژی تولید واجرای بتن در ساخت وساز شهری"

" آموزش علم تکنولوژی تولید واجرای بتن در ساخت وساز شهری"

http://www.bananews.ir/بنانیوز-کلیه درآمد حاصله از این دوره ها در انجمن بتن ایران بطور کامل صرف ساخت خانه بتن ایران خواهد شد.

 مخاطبین دوره :

بدنه فنی کارفرمایان سازه های بتنی - مهندسین مشاور – دفتر فنی پیمانکاران- مسئولین تولید بتن آماده ، مسئولین اجرا و کنترل کیفیت سازه های بتنی کارگاه – دانشجویان ترم پنجم به بعد  رشته های عمران ومعماری - کلیه سازندگان ساختمان در شهر- انجمن بتن ایران به مهندسان سازمان نظام مهندسی استانهای مختلف توصیه اکید دارد که در این کلاسها شرکت نموده ودانش علمی واجرایی خود وسازمان خود را افزایش دهند.

محتوای دوره :

۱- کنترل کیفیت و بازرسی فنی پروژه های بتنی در ساخت و ساز شهری –

 استاد: جناب آقای دکتر هوشنگ وهاب کاشی ۱۷ بهمن

۲- کاربرد افزودنیهای شیمیایی بتن در ساخت وساز شهری-

 استاد: جناب آقای مهندس مهدی نعمتی ۱  اسفند ۹۲

۳-بتن خودتراکم و ضرورت استفاده از آن در ساخت وساز شهری-

 استاد: جناب آقای دکتر  مهدی چینی ۸ اسفند ۹۲

۴-روش های شناسایی وانتخاب مصالح ساختمانی استاندارد درساخت وساز شهری-

  استاد: جناب آقای دکتر  هرمز فامیلی ۱۵ اسفند ۹۲

۵-طرح اختلاط بهینه بتن در ساخت وساز شهری-

 استاد: جناب آقای مهندس موسی کلهری ۱۱اردیبهشت ۹۳

۶-نقش واکنش های قلیایی و سیلیسی در بتن های ساخت وساز شهری-

 استاد: جناب آقای مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی ۱۸ اردیبهشت ۹۳

۷-ضرورت حفظ دوام بتن در پروژه های ساخت ساز شهری-

  استاد: جناب آقای دکتر  محسن تدین ۲۵ اردیبهشت ۹۳

۸-جایگاه بتن های الیافی در افزایش کارائی و اثربخشی پروژه های ساخت وساز شهری-

 استاد: جناب آقای دکتر  علیرضا خالو ۱ خرداد ۹۳

اطلاعات تکمیلی:

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت کلاسها و شرایط پرداخت  می توانند به نشانی:

 تهران ـ شهرآرا، خیابان آرش مهر، بلوار غربی، پلاک۱۳، طبقه اول-  مرکز آموزش انجمن بتن ایران – دفتر دوره های تخصصی کوتاه مدت-کدپستی:۱۴۴۵۸۴۳۴۶۴ -  تلفن: ۸-۸۸۲۳۰۵۸۵    فاکس:۸۸۲۷۰۰۵۹     www.ici.ir         

و یا سایت مجری برگزار کننده دوره شرکت ایمن سازان خلاق    www.sc4.ir  همراه اول ۸۹۴۸-۱۰۵-۰۹۱۲ آقای مهندس نجفی ساروکلایی تماس حاصل نمایند .

برحسب تقاضای نظام مهندسی استانهای مختلف ، پس از هماهنگی و برنامه ریزی با مجری برگزاری این دوره ، قابلیت برگزاری در استانهای مختلف وجود دارد.

مجری برگزاری دوره : شرکت ایمن سازان خلاق 

 

مرکز آموزش انجمن بتن ایران

    نظرات