افزایش ۱۹ درصدی فروش و ۱۸٫۳ درصدی اجاره مسکن

افزایش ۱۹ درصدی فروش و ۱۸٫۳ درصدی اجاره مسکن

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران گزارش داد: در پاییز سال گذشته متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹ درصد و متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸٫۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش بنانیوز(Bananews.irمرکز آمار ایران گزارش داده است: متوسط قیمت فروش هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در پاییز سال ۹۲ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهرتهران ۵۰ هزار و ۳۶۱ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۷٫۷ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۱٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶۰۶ درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹ هزار و ۶۹ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هرمترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۱٫۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در پاییز ۹۲ از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۸ هزار و ۶۴ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸٫۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۷٫۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹٫۷ درصد افزایش داشته است.

 

مهر

    نظرات