نتایج طرح آمارگیری از موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌ها

نتایج طرح آمارگیری از موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌ها

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از موسسات کرایه های اتومبیل و آژانس های تلفنی را منتشر کرد. در دوره مورد بررسی، ۶۶٫۴ درصد خودروهای در اختیار آژانس ها پراید بوده است.

به گزارش بنانیوز(Bananews.ir مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از موسسات کرایه های اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی را منتشر کرد. بر این اساس، در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۸۳۸۵ کارگاه در کل کشور در این زمینه مشغول بوده اند.

 

موسسات کرایه ای اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی در دوره موردنظر بالغ بر ۲۴۰ هزار وسیله نقلیه در اختیار داشته اند که از این تعداد ۱۱٫۹ درصد پیکان، ۶۶٫۴ درصد پراید، ۹ درصد آردی (روآ)، ۳٫۵ درصد سمند، ۸٫۶ درصد پژو و ۰٫۵ درصد سایر انواع وسایل نقلیه بوده اند.

تعداد کارکنان موسسات کرایه ای اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی ۲۶۷۸۲ نفر بوده است که نشان می دهد به طور متوسط در هر کارگاه، ۱ تا ۲ نفر مشغول به کار بوده اند از این تعداد کارکن، ۲۹٫۴ درصد کارکن مزد و حقوق بگیر و ۷۰٫۶ درصد کارکن بدون مزد و حقوق بوده اند.

جبران خدمات کارکنان موسسات کرایه ای اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی ۳۸۸ میلیارد ریال بوده که نشان می دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق بگیر این کارگاه به طور متوسط ۴٫۱ میلیون ریال بوده است.

ارزش مصارف واسطه ی موسسات کرایه اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی، ۷۳۷ میلیارد ریال بوده که از این رقم ۳٫۷ درصد نوشت افزار کاغذ و فرم های چاپی و روزنامه و نشریات ۱۳٫۴ درصد آب، برق و گاز طبیعی، ۶٫۶ درصد سایر سوخت ها، ۵٫۴ درصد هزینه های پستی و مخابراتی، ۱٫۴ درصد هزینه های حمل و نقل و کمیسیون و کارمزد پرداختی ۴۳٫۴ درصد اجازه ساختمان، ۳٫۸ درصد بیمه های تجاری، ۵٫۵ درصد تعمیرات جزیی اموال سرمایه ای و ۱۶٫۷ درصد سایر مصارف واسطه بوده است.

ارزش ستانده های موسسات کرایه اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی ۶۲۵۵ میلیارد ریال می باشد. از این رقم ۳۰٫۵ درصد دریافتی بابت کرایه ای جا به جایی مسافر، ۶۷٫۵ درصد دریافتی بابت حق العمل، کمیسیون و کارمزد و ۲ درصد مربوط به سایر موارد بوده است.

بر اساس اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره ی مورد بررسی ارزش افزوده موسسات کرایه اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی ۵۵۱۸ میلیارد ریال می باشد و نشان می دهد ارزش افزوده این کارگاه ها نسبت به نتایج دوره قبل (سال ۱۳۸۹) برابر شده است.

 

مهر

    نظرات