استاندارد تخریب ساختمان ها

استاندارد تخریب ساختمان ها

http://www.bananews.ir/بنانیوز-کتاب استاندارد تخریب ساختمان ها، با ترجمه  دکتر مهدی روانشادنیا، مهندس میلاد فولادی در حوزه مهندسی و مدیریت ساخت در انتشارات سیمای دانش منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاین کتاب در نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۳ در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

از ویژگیهای این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- جامعیت استاندارد در خصوص انواع روشهای تخریب به نسبت سایر منابع
- توجه به جزئیات اجرایی و قابلیت کاربرد در تدوین استانداردهای ملی
- انضمام تعداد زیادی پلان و نقشه اجرایی نمونه های تخریب
- وجود نمونه قراردادهای تخریب
- در نظر گرفتن انواع چک لیست ها
- توجه ویژه به مقولات زیست محیطی و ایمنی


عناوین فصول کتاب عبارتند از:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: برنامه ریزی عملیات تخریب
فصل سوم: اقدامات احتیاطی
فصل چهارم: روش های تخریب
فصل پنجم: تخریب سازه های خاص

مقدمه و فهرست کتاب در سایت مرجع مهندسی و مدیریت ساخت و لینک های زیر قابل دسترسی است.

 

http://ravanshadnia.com/page.aspx?id=7585

http://ravanshadnia.com/page.aspx?id=7584

    نظرات