فراخوان ارسال مقالات ششمین کنفرانس ملی بتن ایران تهران ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳

فراخوان ارسال مقالات ششمین کنفرانس ملی بتن ایران تهران ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز(Bananews.irفراخوان ارسال مقالات ششمین کنفرانس ملی بتن ایران تهران ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ برگزار می شود.

 

موضوع مقاله ها:

- تحلیل و طراحی سازه های بتنی – کدA

- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی -کد B

- تکنولوژی بتن- کد C

- دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی -کد D

- افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی – کدE

- اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی, صنعتی سازی, پیش ساختگی ،ساخت بتن, حمل و ریختن،تراکم ,عمل آوری و بتن آماده) –کدF

- بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) -کدG

- مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی ) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی- کدH

 

زمان بندی:

ارسال چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ                    ۳۱ /۲ /۱۳۹۳

اعلام داوری چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ             ۱۵ /۳ /۱۳۹۳

ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ                         ۳۱ /۴ /۱۳۹۳

اعلام داوری اولیه مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ            ۱۴ /۵ /۱۳۹۳

رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ                 ۰۴ /۶ /۱۳۹۳

اعلام داوری نهائی- حداکثر تا تاریخ                         ۱۸ /۶ /۱۳۹۳

شرایط و هزینه ثبت نام: 

شرکت در کنفرانس ملی بتن برای اعضاء حقوقی ، حقیقی ودانشجویی ( بدون بدهی حق عضویت سالیانه) رایگان می باشد اما ثبت نام الزامی است.

- هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای غیر عضو (با مقاله)                    ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال

- هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای دانشجویان غیر عضو (بامقاله یا بدون مقاله ) ۰۰۰ /۵۰۰ ریال

- هرینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس برای غیر عضو ( بدون مقاله )           ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال

- هزینه ثبت نام قبل از تاریخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۳ به ترتیب ۰۰۰ /۸۰۰ و ۰۰۰ /۴۰۰ و ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال است.

تبصره: مبالغ فوق فقط برای حضور در روز کنفرانس می باشد.

از هر نفر حداکثر ۶ مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع ۱۰ مقاله پذیرفته خواهد شد

پذیرفته شدگان می توانند اصل مقاله های خود را طبق زمان بندی فوق با فرمتWord2007 و یا PDF و با توجه به راهنمای صفحه آرائی با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن بتن ایران www.ici.ir به پست الکترونیکیiciiran@yahoo.com  ارسال نمایند.

زمان برگزاری ششمین کنفرانس ملی بتن: ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۳

محل برگزاری ششمین کنفرانس ملی بتن: تهران- بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بین شهرک قدس و پاس فرهنگیان، مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی

تهران ـ شهرآرا، خیابان آرش مهر، بلوار غربی، پلاک۱۳، طبقه اول             کدپستی:۱۴۴۵۸۴۳۴۶۴  

 تلفن: ۸- ۸۸۲۳۰۵۸۵           فاکس: ۸۸۲۷۰۰۵۹                                   web:www.ici.ir

    نظرات