نخستین جلسه دبیرخانه مسکن اجتماعی تشکیل شد

نخستین جلسه دبیرخانه مسکن اجتماعی تشکیل شد

http://www.bananews.ir/با دستور وزیر راه و شهرسازی دبیرخانه برنامه مسکن اجتماعی در معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه تشکیل و نخستین جلسه آن با هدف تعامل با صاحبنظران و متخصصان حوزه مسکن و پیگیری وظیفه سیاستگزاری و تدوین برنامه مسکن اجتماعی برگزار شد.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irدفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: نظر به اهمیت حمایت از اقشار کم درآمد در تأمین مسکن و لزوم حمایت دولت از این اقشار، برنامه مسکن اجتماعی به عنوان یکی از برنامه های حمایتی بخش مسکن، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و نخستین جلسه دبیرخانه "برنامه مسکن اجتماعی" با ریاست مظاهریان معاون مسکن و ساختمان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر حضور تعدادی از معاونان و مشاوران وزیر، مدیران و کارشناسان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه های اقتصاد، شهرسازی، جامعه شناسی و ... حضور یافتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در این جلسه به الزامات کلی مسکن اجتماعی از جمله جلوگیری از تمرکز فقر، هماهنگی با طرح جامع مسکن، توانمندی سازی خانوارهای نیازمند، استفاده از پتانسیل بافت فرسوده، ایجاد ذخیره مناسب مسکن برای مواقع و شرایط خاص، شکل گیری شورای سیاست گذاری متشکل از نیروهای دانشگاهی و اجرایی و ... پرداخته شد.

همچنین مقرر شد جلسات بعد به صورت کمیته های تخصصی و با طبقه بندی مباحث حول نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری، نظام تأمین مالی، نظام اجرا، نظام ساخت و عرضه و نظام بهره برداری، پیگیری شود.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: بر اساس نظر وزیر راه و شهرسازی مسئولیت سیاست گذاری، تدوین و ابلاغ سیاست های مسکن اجتماعی بر عهده معاونت مسکن و ساختمان و وظیفه اجرا بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

 

ایسنا

    نظرات