مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12 (جلد اول)

مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12 (جلد اول)

http://www.bananews.ir/بنانیوز-کتاب مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12 (جلد اول)، توسط رضا سلطان‌آبادی, احمدرضا جعفری تالیف گردیده است که در انتشارات نگارنده دانش منتشر شده است.

 

نام کتاب:مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12 (جلد اول)

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۶۰۵۰

نام مولف:رضا سلطان‌آبادی, احمدرضا جعفری

تعداد صفحات:۹۹۶

 

{اطلاعات بیشتر}

    نظرات