مشاهده کلیه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در بانک مقالات تخصصی ایران(مرجع دانش)

مشاهده کلیه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در بانک مقالات تخصصی ایران(مرجع دانش)

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  ۳ تا ۴ آذر ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعهسیویلیکا درتهران برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،در این کنفرانس ۱۱۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۷۹  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
 BIOREMEDIATION OF CEMENT AND OIL CONTAMINATED SOIL IN CONSTRUCTION SITES USING COMBINED TECHNIQUES: A CASE STUDY IN IRAN
 THE USE OF RICE HUSK ASH AS A CEMENTITIOUS MATERIAL: PHYSICAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN MAZANDARAN PROVINCE, IRAN
 تاثیر نانو ذرات سیلیس و آلومینا بر استحکام فشاری ژئوپلیمر
 استفاده از ذرات لاتکس های نانو کامپوزیتی استایرن-بوتیل اکریلات-متاکریلیک اسید/نانو رس برای افزایش استحکام خمشی نمونه های خمیر سیمان عمل آوری شده و جلوگیری از افت کارپذیری در اثر استفاده از ذرات لاتکس بدون نانورس
 مدلسازی ناوگان محدود حمل و نقل سیمان وتخصیص آن به تقاضاهای رتبه بندی شده
 بررسی سوخت های جایگزین در صنعت سیمان
 بررسی وارزیابی چگونگی عملکرد آزبست سیمانی و جایگزین های آن درصنایع مختلف
 تبیین بررسی نحوه ی عملکرد پیش بینی قیمت سیمان در ایران
 Optimizing Nano (SiO2) in cement mortar and self-compacting concrete containing supplementary cimentitous materials
 درصدبهینه گچ و تاثیر آن برخواص سیمان ویژه
 سیمان ژئوپلیمر : تکنولوژیهای نوظهور با مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن پایین جهت جایگزینی با سیمان پرتلند
 مزایای نانو مواد در سیمانکاری چاههای نفت و گاز
 گذر از PM به TPM در سیمان خاش
 سیمانهای کفی و مقایسه آن با دیگر سیمانهای سبکوزن مورداستفاده در صنعت نفت و گاز
 بهبود خواص سیمان با استفاده ازمواد افزودنی رزین اکریلیک
 ساخت سیمان جدید از پسابهای صنعتی
 اصلاح خصوصیات سیمان با استفاده از آلژینات طبیعی جهت افزایش حالت خمیری بتن
 اثر پودر آهک جوشقان قالی در گیرش سیمان دلیجان
 امکان سنجی جایگزینی سیمان به جای مواد قیری در روسازی
 ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب شامل سیمان کارخانه سیمان کرمان، پوزولان سیرجان و سنگ آهک در بتن
 SIMULATION MODELING PROCESS OF CEMENT RAW MATERIAL TO OPTIMIZE NATURAL RESOURCES AND THE SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT
 CONCRETE IMPACT ON ENVIRONMENT AND ITS RULE IN GREEN BUILDING
 شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در صنعت سیمان با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفی فازی (QFD)مطالعه موردی شرکت صنایع سیمان دشتستان
 مدل سازی و شبیه سازی فرآیند پخت سیمان در کوره واحد ۳ کارخانه گروه صنایع سیمان کرمان با استفاده از شبکه عصبی-فازی
 استفاده مجدد از پسماند خاک صنعتی تولیدی مجتمع پتروشیمی نوری درفرایند تولید سیمان
 تاثیر ذرات زبر کوارتز در قابلیت پخت پذیری مواد خام سیمان
 مهندسی ارزش در مدیریتHSE
 بررسی و ارزیابی ملاحظات فنی و زیست محیطی کاربرد انواع پسماندها درفرآیند تولید سیمان
 استفاده از مواد فاقد CO2 در تولید سیمان با تکیه بر مکانیسم توسعه پاک
 شناسایی پتانسیلهای بهبود بهره وری انرژی در دپارتمان پخت و آسیاب سیمان با استفاده از تکنیک بازرسی ترموگرافی
 تحلیل اگزرژی درکوره پخت سیمان
 استقرار استاندارد ISO 50001: 2011 درشرکت سیمان شرق
 بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود زیست محیطی حاصل ازاجرای طرح یارانه سودتسهیلات درکارخانجات سیمان کشور
 بهینه سازی مصرف انرژی و بازیافت انرژی درصنعت سیمان بااستفاده ازCHP میکروتوریین های
 Development of Energy Management Systems- Case Study of an Iranian Cement Production Plant
 مروری برعوامل موثربرکیلووات ساعت برتن kwh/ton سیمان
 نقش سیمان درافزایش مصرف انرژی و آلودگی
 تحلیل پدیده های انتقال درکوره دوار
 ارزیابی مصرف انرژی کوره دوارسیمان
 تحلیل موازنه جرم و انرژی و چگونگی توزیع انرژیهای ورودی وخروجی دپارتمان پخت درصنعت سیمان
 جایگزینی سیستم پنوماتیک بادینامیک و تاثیر آن برمصرف انرژی و انتشارآلاینده هادرسیمان کرمان
 بررسی روش های مختلف انتقال حرارت از سطوح در دپارتمان پخت کارخانه سیمان
 بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری برای اولویت بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها: مطالعه موردی صنعت سیمان
 ارائه ی چارچوبی برای سنجش چند معیاری انرژی های جایگزین در صنعت سیمان بر مبنای روش AHP و مهندسی ارزش
 کاربرد مهندسی ارزش در بهینهسازی مصرف انرژی- مطالعه موردی سیمان شرق
 بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی بر انتشار آلاینده ها )مطالعه موردی صنعت سیمان
 بهرهوری انرژی بعنوان منبع انرژی پایانناپذیر با چشماندازی به کشورهای آمریکا و ترکیه
 مدلسازی دپارتمان پخت واحد یک شرکت سیمان هگمتان جهت کاهش مصارف انرژی با هدف رسیدن به ظرفیت اسمی ۳۲۰۰ تن برروز
 ENERGY ANALYSIS OF AN ORC COGENERATION FROM HEAT LOSSES IN CEMENT PLANT
 تعیین شاخص حجمی لجن فعال جهت کنترل پدیده ی بالکینگ رشته ای درفاضلاب حاوی سیمان و کنده های حفاری درتصفیه خانه ی فاضلاب شرکت ملی حفاری ایران
 ENVIRONMENTAL POLLUTION IN CONSTRUCTION SITES: THE CASE STUDY OF CONCRETE ELEMENT MANUFACTRING SITE IN IRAN
 هیدروکربن های آروماتیک نفتی BTEX و اثرات زیست محیطی آنها برافرادجامعه
 مطالعه اثرات زیست محیطی آلاینده آزبست و جایگزین های آن
 پایشو کنترل آلودگی های زیست محیطی در شرکت سیمان کاوان بوکان
 چگونگی افزایش راندمان الکتروفیلتروکاهش آلودگیهای زیست محیطی درصنعت سیمان
 تاثیرورود یونهای خارجی برروی ساختار فعالیت و هیدراتاسیون محصولات تری کلسیم سیلیکات و تری کلسیم آلومینات
 ایجاد سیستم مدیریت دانش محیط زیستی در کارخانجات سیمان
 کاهش اثرات آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید سیمان با استفاده ازفن آوری های جدید تولید بتن و سیمان سبز
 بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی ازپارامترهای دوام بتن به منظور کاهش تولید گازهای گلخانه ای
 مطالعه عملکردوطراحی محفظه های ته نشینی گرانشی به منظورجداسازی ذرات معلق
 بررسی آثار وتبعات سوء زیست محیطی صنعت سیمان درکشورونگرشی براستانداردهای آن
 بررسی آلایندههای تولید شده توسط واحدهای تولید سیمان و راهکارهای کنترل آنها
 مدیریت زنجیره ی تامین سبز صنعت سیمان ایران با رویکرد سیستم های دینامیکی
 کاهش آلایندههای زیستمحیطی ناشی از ارتقای بهرهوری در سیستمهای انتقال مواد در یک کارخانه نمونه
 بررسی قابلیت ترسیب کربن زیست توده در کاهش گازهای گلخانه ای حاصل از صنایع سیمان
 بررسی جنبههای زیست محیطی و بهداشتی کارخانه سیمان وارایه راهکارهای موثر برای بهبود آن (مطالعه موردی کارخانه سیمان قاین)
 پایش، بهینه سازی و کنترل آلاینده های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان با استفاده از منطق فازی، روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک
 مدل سازی عددی جریان و فرآیندهای انتقال دیک کلساینربرای تولید سیمان
 بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد ۳ شرکت سیمان شرق
 تثبیت نخاله های ساختمانی بااستفاده ازسیمان
 کنترل و کاهش آلودگی های کارخانجات سیمان ازطریق طراحی فضای سبز
 مطالعه و بررسی امکان سنجی ذخیره سازی گازهای گلخانه ای درسازند های زمین شناسی
 ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه سیمان باغان بوشهر
 ارائه راهکارهای مدیریتی برای کنترل آلاینده های موجود در کارخانه سیمان با در نظرگرفتن فرایندهای اجرایی در کارخانه
 نحوه پخش آلاینده های منتشره ازدودکش واحدهفتم سیمان تهران برمناطق اطراف
 مدل سازی عددی پراکنش ذرات معلق ازخروجیهای یک مجتمع سیمان به به کارگیری مدل HYSPLIT
 انتخاب روش نگهداری تعمیرات تجهیز با روش شبکه عصبی تصمیم گیرنده و آموزشTOPSIS فازی
 یک مدل تصمیم گیری برای بهینه سازی بکارگماری متخصصان درتعمیرات دوره ای کارخانجات سیمان
 بررسی مشعل های چندکاناله جدید در صنعت سیمان
 Numerical optimization of square cyclones geometry to increase Particle removal efficiency
 شناسایی ارتعاشات ناشی از پدیده تشدید با استفاده از تکنیک آنالیزارتعاشی و ارائه راهکار در جهت کاهش آن ها
 ترمیم و سخت کاری سطحی روتور سنگ شکن چکشی شرکت سیمان ساوه
 ریشه یابی علل افزایش نرخ سایش و ارتعاشات فن اصلی آسیاب موادکارخانه سیمان خاکستری ساوه با استفاده از تکنیک های پایش وضعیت
 بررسی اثردما روی خواص فیزیکی مواددرفازهای مختلف درفرآیند تولید سیمان
 آنالیز جریان کم اقبال اما کارآمد در نگهداری و تعمیرات الکتروموتورها
 HEAT TRANSFER MODELING OF FLAME IN CEMENT KILNS USING CFD
 توزیع دما در برج خنک کن
 راه حل های تعمیر و نگهداری برای روسازی های بتنی متخلخل با منافذ پر شده
 مقایسه مقاومت مکانیکی ملات های سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو وملات های سیمانی حاوی پودر میکروسیلیس
 مدل سازی ریاضی سینتیک و مکانیسم واکنش آبپوشی سیمان
 شبیهسازی غلطکهای آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک در محیط BMCS
 افزایش تولید اتانول ازکاه کلزا باپیش تیمارقلیایی وبهره گیری ازفناوری نانو
 مخاطرات کار با سیمان و توصیه های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
 ارزیابی بهبود مقاومت کششی بتن با استفاده از خاکستر پسماندهای مخروط کاج
 معماری قطعات بتنی و سازگاری آنها با محیط زیست و توسعه پایدار
 ارزیابی جاذب های آلکانوآمینی برای حذف دی اکسید کربن ازجریان هوا در دبی های گوناگون گاز به کمک برج پرشده
 ارزیابی جاذب های آلکانوآمینی برای حذف دی اکسید کربن ازجریان هوا در دبی های گوناگون مایع (جاذب) به کمک برج پرشده
 بهبود آبکافت آنزیمی کاه کلزا به کمک پیش تیمار قلیایی به همراه فوتوکاتالیست
 حضور زیست توده لیگنوسلولزی به عنوان منبع پایدار انرژی و روشهای اندازه گیری محتویات آن
 بررسی اقتصادی تولید برق به روش گازکشی زغال سنگ در ایران)
 بررسی رفتار و کاربرد بتن های فوق توانمند با الیاف فولادی UHPFRC
 بررسی بتن متخلخل به عنوان شیوه ای برای مدیریت سیلاب در آبخوان ها
 ارزیابی پایداری جاده ها به کمک بتن متخلخل
 بررسی مکانیسم فرآیندهای اکسیداسیون مرطوب کاتالیستی فنل والکلهای آروماتیک
 بررسی فرآیندهای اکسیداسیون مرطوب و اکسیداسیون مرطوب کاتالیستی اسید/نمکهای سدیم کربوکسیلیک
 بررسی روشهای حذف ترکیبات آروماتیکی از پسابهای صنعتی
 بررسی انواع روشهای حذف پرکلرات از آب آشامیدنی
 بررسی اثر ترکیبات تیتانات بر حذف تولوئن
 Environmental Factors on The Heavy Metal Content of Raw Milk
 بررسی تبدیلات فرمهای مختلف ازت در فرایند های تصفیه پساب
 بازیابی آب پساب حاصل از احیاء رزین های تبادل یونی تصفیه خانه نیروگاه بخار نکاء
 تولید بتن بازیافتی اصلاح شده با افزودن آسفالت بازیافتی و سیمان
 بررسی خواص سازه ای بتن خود تراکم حاوی پودر ضایعات لاستیک جایگزین بخشی از سیمان
 بررسی تاثیر متاکائولن بر غلظت کلر سطحی و ضریب انتشار پذیری یون کلرید در بتن در منطقه خلیج فارس
 بررسی تاثیر پوزولان متاکائولن بر خوردگی سازه های بتن مسلح در شرایط محیطی جزیره قشم
 بررسی اثر استفاده از افزودنیهای معدنی به عنوان جایگزین سیمان برخصوصیات ملات خودتراکم مورد استفاده در المانهای باریک
 اثر سیمان های سه جزئی حاوی پودرسنگ و مواد پوزولانی بر خصوصیات بتن تازه و سخت شده خودتراکم سبک
 بررسی کیفیت آب در حوضه رودخانه شهرچای توسط نرم افزارQUAL2K

    نظرات