تهیه گزارش حقوقی و فنی اطلس مال در شورای‌ عالی معماری و شهرسازی

تهیه گزارش حقوقی و فنی اطلس مال در شورای‌ عالی معماری و شهرسازی

http://www.bananews.ir/معاون معماری و شهرسازی در نامه‌ای اعلام کرد: دبیرخانه شورای عالی شهرسازی نسبت به ارائه گزارش حقوقی و فنی در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال) برای جلسه بعد این شورا اقدام کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،پیروز حناچی - دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است: در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،‌ منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲٫۱۰٫۸۷ هیات وزیران، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۸٫۲٫۹۳ ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران را مورد بررسی قرار داد.

وی در نامه خود با اشاره به مصوبات این جلسه تاکید کرده که موضوع ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران با دعوت از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و با قید فوریت در کمیته فنی شورای عالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به جلسه آتی شورا گزارش شود.

حناچی تصریح کرده که در جلسه ۲۲٫۲٫ ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری اعضای شورای عالی ضمن تأکید بر نظرات کمیته فنی بررسی حقوقی و فنی موضوع با نگاه رعایت حقوق شهروندان، اختیارات و حدود قانونی شهرداری تهران و رعایت حقوق سرمایه گذاران را درخواست کردند و مقرر شد دبیرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش حقوقی و فنی برای جلسه بعد اقدام کند.

پروژه شاخص اطلس مال در منطقه یک تهران نزدیک به پارک نیاوران قرار دارد.

این پروژه با کاربری تجاری – اداری دارای ١٩ طبقه است که هشت طبقه اداری، چهار طبقه تجاری و یک طبقه فودکورت و شش طبقه پارکینگ را شامل می‌شود.

 

ایسنا

    نظرات