زمین لرزه‌ها در بندرریگ همچنان ادامه دارد/ ۸ زلزله شدید طی دو ساعت

زمین لرزه‌ها در بندرریگ همچنان ادامه دارد/ ۸ زلزله شدید طی دو ساعت

http://www.bananews.ir/وقوع زمین لرزه در بندرریگ همچنان ادامه دارد و طی دو ساعت و نیم اخیر هفت زمین لرزه نسبتا شدید این منطقه را لرزانده است.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،پس از آنکه دو زمین لرزه بالای سه ریشتری ظهر امروز بندرریگ را لرزانده بود، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵٫۴ درجه در مقیاس ریشتر بندرریگ را لرزاند که نقاط مختلفی از جنوب کشور تحت تاثیر این زمین لره قرار گرفتند.

زمین‌لرزه ۳٫۱ ریشتری ساعت ۱۲ و ۴۷ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۹ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۸۴ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه ۳٫۳ ریشتری ساعت ۱۳ و ۴۹ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۰ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۷۸ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۹ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین لرزه‌۵٫۴ ریشتری ساعت ۱۴ و ۱۶ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۰ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۸۳ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۹ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه ۳٫۴ ریشتری ساعت ۱۴ و ۵۳ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۳ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۸۰ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه ۳٫۳ ریشتری ساعت ۱۴ و ۵۵ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۹ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۹۱ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۷ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه ۴٫۳ ریشتری ساعت ۱۴ و ۵۹ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۵۶ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۸۶ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۴ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه ۳٫۷ ریشتری ساعت ۱۵ و ۵ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۰ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۸۵ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۳ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه ۳٫۸ ریشتری ساعت ۱۵ و ۱۴ دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت ۲۹٫۶۹ درجه طول جغرافیایی و ۵۰٫۸۹ درجه عرض جغرافیایی در عمق ۱۶ کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

تاکنون خسارتی از این زمین لرزه‌ها گزارش نشده است.

 

مهر

    نظرات