فراخوان طرح پژوهشی ارائه مدل شبکه عصبی پیش بینی زمان و هزینه پروژه های زیرساخت در دانشکده فنی دانشگاه تهران

فراخوان طرح پژوهشی ارائه مدل شبکه عصبی پیش بینی زمان و هزینه پروژه های زیرساخت در دانشکده فنی دانشگاه تهران

http://www.bananews.ir/بنانیوز-دانشکده فنی دانشگاه تهران، طرح پژوهشی ارائه مدل شبکه عصبی پیش بینی زمان و هزینه پروژه های زیرساخت با لحاظ نمودن شرایط محیط درونی و بیرونی پروژه و استفاده از اطلاعات واقعی پروژه های اجرا شده را برگزار می کند.

به گزارش بنانیوز در این فراخوان آمده است ؛ بسیار مفتخریم که این فرصت را در اختیار ما قرار داده اید تا بتوانیم از نظرات کارشناسانه و ارزشمند شما جهت انجام طرح پژوهشی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بهره مند شویم. بدون شک طرح‌های پژوهشی کاربردی در صنعت ساخت که مبتنی بر داده‌ها و نظرات خبرگان پایه ریزی شده باشند، بدون حضور و بهره گیری از متخصصان و افراد مجرب در آن رشته دارای اعتبار کافی و قابلیت استفاده در صنعت نخواهد بود. لذا امیدواریم با بهره گیری از تجارب سازنده و ارزنده شما بتوانیم نتایج مناسبی جهت تحلیل وضعیت عوامل اصلی ایجاد تاخیر و افزایش هزینه ها در پروژه های عمرانی کشورمان داشته باشیم. این همکاری شما سهم بسزایی در مدیریت بهتر پروژه‌های زیربنایی کشور خواهد داشت.

مرحله اول: تحلیل عوامل موثر بر ایجاد تاخیرات زمانی و افزایش هزینه ها در پروژه های ساخت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم ، به سایت مراجعه نمایید.

    نظرات