گزارش مرکز آمار از صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۲

گزارش مرکز آمار از صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۲

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران نتایج بررسی وضعیت پروانه های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری های کشور در سال ۹۲ را اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،مرکز آمار ایران با انتشار نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور اعلام کرد: در نیمه اول سال ۹۲ تعداد ۱۳ هزار و ۲۹۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که ۹۹٫۷ درصد مربوط به احداث ساختمان و ۰٫۳ درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.

بر اساس این گزارش، این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود ۱۲ درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه مشابه سال قبل حدود ۱۲٫۱ درصد کاهش داشته است.

بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه ۵ با صدور ۱۰۱۶ پروانه و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۲ با ۱۹۴ پروانه بوده است. همچنین اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود ۰٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌های ۳ طبقه، ۴٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های ۴ طبقه و ۹۴ درصد برای احداث ساختمان‌های ۵ طبقه و بیشتر صادر شده است.

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری، در نیمه اول سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۱۸ هزار و ۴۵۱ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که ۱۱۰ هزار و ۹ پروانه مربوط به احداث ساختمان و ۸ هزار و ۴۴۲ پروانه مربوط به افزایش بنا بوده است در ضمن از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور تعداد ۱۰۳ هزار و ۴۸۹ پروانه تقاضای بخش خصوصی، ۷۴۰ پروانه به تقاضای بخش تعاونی و ۹۳۰ پروانه به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار ۲۲۰ هزار و ۶۳۴ پروانه بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با مقدار ۳۸۱ پروانه کمترین میزان صدور را داشته‌اند.

در نیمه اول سال ۱۳۹۲ مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمان صادره از سوی شهرداری‌های کشور بالغ بر ۷۵۴۴۰٫۲ هزار مترمربع بوده است. در حدود ۷۲۴۷۸٫۴ هزار مترمربع از مساحت زیربنای پروانه‌ها مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و ۲۹۶۱٫۷ هزار مترمربع مربوط به پروانه‌های افزایش بنا است.

به این ترتیب متوسط مساحت زیربنای تعیین شده در هر پروانه ساختمانی ۶۳۷ مترمربع در هر پروانه احداث ساختمان ۶۵۹ متر مربع و در هر پروانه افزایش بنا ۳۵۱ مترمربع محاسبه شده است. از کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور (به جز شهر تهران) ۵۴۱۱۷٫۵ هزار مترمربع به تقاضای بخش خصوصی، ۱۰۵۸٫۹ هزار مترمربع به تقاضای بخش تعاونی و ۲۰۲۴٫۷ هزار مترمربع به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار ۱۷۹۲۲۴ واحد مسکونی بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰۸ واحد مسکونی کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان را دارد.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان میانگین تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۴ واحد محاسبه شده است که استان تهران با میانگین ۸٫۷ واحد مسکونی در هر پروانه دارای بالاترین و استان یزد با ۱٫۲ واحد مسکونی در هر پروانه دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور هستند.

 

 

مهر

    نظرات