آخرین اخبار از آزادراه تبریز - ارومیه

http://www.bananews.ir/قطعه اول آزادراه تبریز - ارومیه بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، احداث آزادراه ارومیه - تبریز به طول ۱۳۰ کیلومتر در قالب پنج قطعه در حال انجام است.

قطعه اول به طول ۲۴٫۵ کیلومتر از ارومیه تا ساحل غربی دریاچه ارومیه است که قسمتی از عملیات ساخت آن انجام شده و با احتساب کارهای انجام شده قبلی، این قطعه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

قطعه دوم به طول ۱۵٫۵ کیلومتر خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه است که عملیات اجرایی خاکریز و ساخت پل میانگذر دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته انجام شده و در حال حاضر عملیات تکمیلی این قطعه در حال انجام است که با احتساب فعالیت‌های گذشته حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

قطعه سوم نیز به طول ۲۹ کیلومتر از ساحل شرقی دریاچه ارومیه تا سه راهی سرای (جزیره اسلامی) است.

مسیر مصوب این قطعه عبور محور از پیرامون جزیره اسلامی یا گزینه ساحلی دریاچه ارومیه است ولی بنا به درخواست مقامات استانی و طرف مشارکت جهت تغییر کریدور در این قطعه از گزینه ساحلی به گزینه کوهستانی با احداث تونل، مطالعات زیست محیطی و مطالعات مسیر همزمان در حال انجام است.

بدیهی است پس تصویب مطالعات و اخذ مجوز مربوطه انتخاب گزینه نهایی خواهدشد؛ درصورت انتخاب گزینه کوهستانی طول این قطعه ۱۹ کیلومتر خواهد شد.

همچنین قطعه چهارم به طول ۲۹ کیلومتر از سه راهی سرای تا سه راهی خاصبان است که در این قطعه با احداث یک باند دو خطه جدید به موازات مسیر دو خطه موجود، این محور به درجه آزادراهی ارتقا می‌یابد.

عملیات اجرایی قطعه چهارم در حال انجام است و با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صورت تامین اعتبار تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

همچنین قطعه پنجم به طول ۳۲ کیلومتر از سه راهی خاصبان تا تبریز (کیلومتر هفت آزادراه تبریز - سهند) است که با توجه به وجود مطالعات مصوب لازم است شرکت سرمایه‌گذار پیمانکار، وابسته به خود را جهت انعقاد قرارداد اجرایی معرفی کند.

بنابر تعاریف بین‌المللی، آزادراه عبارت است از راهی با استاندارهای خاص که خطوط رفت و برگشت آن از یکدیگر جداست و هیچ‌گونه تقاطع همسطح ندارد و ورود و خروج از آن محدود بوده و غالبا با پرداخت عوارض همراه است.

آزادراه‌ها معمولا برا ی اتصال دو یا چند نقطه مهم و استراتژیک به لحاظ اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی احداث می‌شوند.

 

ایسنا

    نظرات