ایجاد ساختار یکپارچه بهره‌وری در وزارت راه و شهرسازی

ایجاد ساختار یکپارچه بهره‌وری در وزارت راه و شهرسازی

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم ایجاد نوعی اجماع برای دستیابی به ساختار یکپارچه بهره وری در این وزارتخانه گفت: در این راستا بازنگری فرایندها و کارامدی آنها ضروری است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، عباس آخوندی در نشست بهره‌وری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مفهوم بهره‌وری در نگاهی ابتدایی مفهومی آسان و دست یافتنی به نظر می رسد، اظهار کرد: برخلاف چنین تصوری و بر اساس نظریات اندیشمندان، بهره وری در نهایت باید به افزایش رقابت پذیری اقتصاد کشورها نسبت به یکدیگر و افزایش رفاه پایدار شهروندان منجر شود.

وی افزود: چنانچه بهره وری نتواند رفاه پایدار شهروندان را توسعه دهد در حد آمار و ارقام باقی می ماند.

 

وزیر راه و شهرسازی از افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد و رفاه پایدار شهروندان به عنوان شاخص‌هایی برای اندازه گیری عملکردها در دستیابی به مفهوم بهره وری یاد کرد و ادامه داد: سازمان جهانی اقتصاد نیز بر اساس همین شاخص ها ۱۲ شاخه اصلی و ۱۱۲ مولفه فرعی را برای سنجش رقابت پذیری اقتصادهای جهان تعیین کرده است که می تواند مورد توجه علاقه مندان و فعالان در این عرصه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف حمل و نقلی به مرزهای بین المللی متصل هستیم، گفت: در چنین شرایطی نمی توان فقط با نگاه درون گرا در عرصه جهانی فعالیت کرد.

آخوندی با تأکید بر اینکه باید در حوزه جهانی قدرت رقابت پذیری خود را ثابت کنیم، اظهار کرد: باید روش جدیدی مبتنی بر ساختارهای بین المللی برای اندازه گیری میزان بهره وری فعالیت های خود تعریف کنیم.

وی تصریح کرد: کارآمدی و کارایی فرآیندها نیز از موضوعاتی است که جای تردید کلی دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی بازنگری فرآیندها را اقدامی دشوار توصیف کرد و ادامه داد: در این عرصه باید با دریافت آخرین نمونه‌های بین المللی در صورت ضرورت از نظرات کارشناسان جهانی نیز بهره برد.

آخوندی با بیان اینکه بهره‌وری مفهومی یکپارچه است، تصریح کرد: باید با انجام نوعی ساماندهی، اجماع درون سازمانی و همگرایی فهم و درک ها را در راستای یکسان سازی روش‌ها افزایش دهیم.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از توانمندی ها و قابلیت های سازمان بهره وری ایران و مرکز بهره وری آسیا گفت: در وزارت راه و شهرسازی نیز معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل، معاونت امور مسکن و ساختمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید به ایجاد همگرایی علمی و پژوهشی نیز می‌توانند نقش موثری در رسیدن به بهره وری داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: برای تأمین مالی منابع لازم در این بخش نیز می توان از محل یک درصد طرح های پژوهشی و بند "ق" تبصره ۲ قانون بودجه که از محل بهینه سازی مصرف انرژی حاصل می شود، ‌استفاده کرد.

وی تصریح کرد: بهره وری بخشی از برنامه های سازمان است به عبارت دیگر عنصر بیرونی نیست که بتوان آن را به سازمان ها تزریق کرد.

آخوندی در راستای ایجاد همگرایی و یکپارچه سازی بهره وری در وزارت راه و شهرسازی از سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل این وزارتخانه خواست نموداری برای بررسی منابع مورد نیاز در این عرصه تهیه کند.

وی گفت: باید سیستم پایشی ایجاد کنیم که همواره فعالیت‌ها خود را با آن سنجیده و انحراف ها را تعدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت های متنوع وزارت راه و شهرسازی خواستار استفاده از تجربیات موفق کارشناسان بین المللی و نهادهای داخلی در ایجاد ساختاری یکپارچه در دستیابی به بهره وری شد.

 

ایسنا

    نظرات