صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی

http://www.bananews.irرییس نظام مهندسی همدان مطرح کرد:لزوم سنجش پتانسیل ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان گفت: برای صدور خدمات فنی و مهندسی باید پتانسیل فنی ایران و موقعیت و پتانسیل دیگر کشورها سنجیده شود و پس از آن نسبت به صدور خدمات اقدامات لازم صورت گیرد.

امیر متینی فرد اظهار داشت: توسعه خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور و روستاها یکی از اصول خط مشی شورای مرکزی است که در این خصوص در داخل کشور فعالیت هایی صورت گرفته است. در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها هم باید فعالیت کرد که البته نیاز به بررسی و طرح های مطالعاتی دارد.وی با بیان اینکه برای صدور خدمات باید پتانسیل فنی ایران و موقعیت و پتانسیل دیگر کشورها سنجیده شود و پس از آن نسبت به صدور خدمات اقدامات لازم صورت گیرد، تصریح کرد: یکی از مشکلات کشور ما تعداد فارغ التحصیلان بی رویه در رشته های فنی است و متاسفانه در حال حاضر این تصور وجود دارد که نظام مهندسی مرجعی برای اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل است، در حالی که باید این مهندسان جوان در کارها و پروژه های عمرانی مشغول فعالیت باشند.

به گفته مهندس متینی فرد با سنجش ثبات اجتماعی، سیاسی و پتانسیل دیگر کشورها، بررسی پتانسیل ایران و آماده سازی مهندسان جوان از جنبه های فنی و حتی آموزش زبان انگلیسی امکان صدور خدمات فنی ومهندسی به خوبی فراهم خواهد شد.

    نظرات