افزایش سقف تسهیلات "مسکن مهر" به ۵۰ هزار میلیارد تومان

سقف تسهیلات مسکن مهر به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و دستورالعمل شماره سه آخرین مرحله افزایش قیمت مسکن مهر بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاحمد اصغری مهرآبادی  با اشاره به اینکه من به هیچ عنوان موافق افزایش قیمت مسکن مهر نیستم،گفت: دستورالعمل شماره ۳ آخرین دستور العمل برای افزایش قیمت مسکن مهر بود و پس از این هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: برخی از انبوه سازان به بهانه بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی خواستار افزایش قیمت مسکن مهر بودند و سرعت ساخت ساز را کاهش داده بودند.

اصغری مهر آبادی در ادامه اظهارداشت: در صورتی که انبوه سازان و پیمانکاران در زمان قید شده واحدهای خود را تحویل ندهند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران و هزینه های حمل ونقل زمینه ساز افزایش قیمت مسکن مهر بود که اجرای دستوراالعمل شماره ۳ دیگر هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سقف تسهیلات مسکن مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان است گفت: تاکنون از این مبلغ ۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قراردادشان توسط بانک مسکن منعقد شده است.

اصغری مهر آبادی در ادامه افزود: تاکنون از ۵۰ هزار میلیارد تومان،‌ ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در ادامه تصریح کرد: ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر نیز توسط سایر بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده که جمعا میزان تسهیلات پرداخت شده به ۴۴ هزار میلیارد تومان تا به امروز می‌رسد.

مهرآبادی در ادامه اظهار کرد: بانک مسکن در حال حاضر با مشکل ریالی برای پرداخت تسهیلات مواجه شده که مقرر شده از محل وصول اقساط سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار مهلت سه ساله درخواست کرده و بانک مسکن نیز از طریق وصول اقساط، زمینه‌ساز افزایش سرعت پرداخت تسهیلات گردد.

مهرآبادی با اشاره به اینکه دستورالعمل شماره سه که شامل افزایش قیمت مسکن مهر می‌شد تنها در برخی از استان‌ها اجرایی شده است گفت: دستورالعمل شماره سه آخرین افزایش قیمت مسکن مهر است و بعد از این هیچ افزایش قیمتی برای متقاضیان وجود ندارد.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات