ارائه بسته های تشویقی ساخت" مسکن" با عنوان سیاست پاک

ارائه بسته های تشویقی ساخت" مسکن" با عنوان سیاست پاک

http://www.bananews.ir/روستا گفت: طرح بسته های تشویقی ساخت مسکن حال چه به صورت اجاره ای و یا ملکی به عنوان سیاست پاک (که مبتنی بر پس انداز مردم ، نوسازی و کوچک سازی) از سوی دولت ارائه شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمجید روستا با اشاره به اینکه در ارتباط با موضوع مسکن فرسوده بحث اعطای وام های کم بهره در واقع یارانه کمک به هزینه اجاره پیشنهاد گردیده است، افزود: تولید مسکن اجاره ای با مشارکت دولت و بخش خصوصی و استفاده از مجوز ها و امتیاز هایی که مربوط به تولید مسکن در طرح جامع مسکن از جمله سایر پیشنهادهای این طرح به شمار می رود.

وی درادامه افزود: همچنین طرح بسته های تشویقی ساخت مسکن حال چه به صورت اجاره ای و یا ملکی به عنوان سیاست پاک (که مبتنی بر پس انداز مردم ، نوسازی و کوچک سازی) ارائه شده است .

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری( مدظله العالی ) که امسال را به سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری فرمودند ،گفت: یکی از موضوعاتی که به ارتقای سطح فرهنگ شهری می انجامد ، بحث نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده است که اثرات ارزشمند ی را در حرفه های اقتصادی شهری ، ساکنان ، بهینه سازی انرژی ، کاهش هزینه های مدیریت شهری و ارتقاء امنیت اجتماعی بدنبال دارد .

روستا درادامه توضیح داد: در حوزه مدیریت جهادی نیز با توجه به این پرداختن به این مهم نیازمند به حضور سایر دستگاه های مدیریت شهری است و با ایجاد تعاملات بین بخشی و سیاست گذاری واحد در قالب برنامه های اجرایی مشترک می توان به منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند .

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه تمرکز گرایی ، تصمیم گیری متمرکز ، ضعف مشارکت و دولت محور بودن اقدامات وبرنامه ریزی بخشی از موانع عمده تحقق برنامه های احیاء ، بهسازی ونوسازی محدوده ها ومحله های هدف محسوب می شود ،گفت : توجه به اصل مشارکت ، حکمروایی شهری و محله ای ، مدیریت یکپارچه شهری وتوجه به عقلانیت ارتباطی و ارزشی ودر کنار آن ناکید بر ظرفیت سازی از مهمترین سیاست جدید شرکت مادر تخصصی عمرا ن و بهسازی شهری ایران به نوسازی و بهسازی شهری است .

وی درادامه خاطر نشان کرد: هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری صرفا تولید مسکن و اقدامات کالبدی و پروژه ای نیست و در کنار برنامه های مذکور سایر نیازهای مرتبط از جمله اشتغال ، آموزش ، بهداشت ، امنیت ، نهاد سازی و شبکه سازی با محوریت مشارکت فراگیر ساکنان و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های نهادها و بخش خصوصی مدنظر است.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات