بازار داغ مسکن در ماه رمضان / کاهش قیمت واحدهای ۶۵ متری

بازار داغ مسکن در ماه رمضان / کاهش قیمت واحدهای ۶۵ متری

http://www.bananews.ir/بازار مسکن این هفته با توجه به آغاز ماه رمضان با کاهش قیمت نسبی روبه رو شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir بازار مسکن این هفته با توجه به آغاز ماه رمضان با کاهش قیمت نسبی روبه رو شده است.

براساس این گزارش واحد ۶۷ متری یک خوابه واقع در میدان پونک ۳۵ متری گلستان ۱۵ میلیون بیعانه وماهانه یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

همچنین واحدی ۶۶ متری ۲ خوابه واقع در اشرفی اصفهانی ۴۰ میلیون تومان بیعانه وماهانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته است.

بر اساس این گزارش واحدی ۷۰ متری ۲ خوابه ،۳۲میلیون تومان بیعانه وماهانه ۹۳۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده وقابل تبدیل به ۴۵ میلیون رهن کامل است.

همچنین واحدی ۷۰ متری واقع در ستاری بالاتر از نیایش ۱۰ میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۶۵۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

براساس این گزارش قیمت واحدی ۶۶ متری واقع در کارگر شمالی ۲ خوابه ۱۲ میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۱ میلیون تومان اجاره گذاشته شده است.

همچنین واحدی ۷۰ متری واقع در بهار شمالی ۱۵میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۸۰۰ هزار تومان اجاره گذشته می شود. ی مسکونی با همین متراژ در شرق تهران نیز برابر است.

گفتنی است واحدی ۷۰ متری واقع در نارمک شیر مرد جنوبی ۲۵ میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۶۵۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

براساس این گزارش واحدی ۶۷ متری واقع پیروزی ۳۰ میلیون بیعانه و ماهانه ۴۵۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

گفتنی است قیمت واحدهای مسکونی با فرا رسیدن ماه رمضان و به برکت این ماه کاهش یافته و صاحب خانه ها قصد افزایش قیمت را ندارد.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات