ابلاغ مصوبه ۴۰ میلیارد ریالی دولت برای بنیاد مسکن

ابلاغ مصوبه ۴۰ میلیارد ریالی دولت برای بنیاد مسکن

http://www.bananews.ir/با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای تأمین هزینه های مناطق خسارت دیده، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irهیئت وزیران در جلسه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای تأمین هزینه های پشتیبانی، آواربرداری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی در مناطق خسارت دیده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات اقدام شود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این متن جایگزین تصویب نامه شماره ۴۲۲۲۱/ت ۵۰۷۷۵ ه مورخ ۹۳٫۰۴٫۱۸ می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

 

مهر

    نظرات