پاکسازی ۱۰۰ غار در سطح کشور

پاکسازی ۱۰۰ غار در سطح کشور

http://www.bananews.ir/همزمان با دوم مهر روز غارپاک وبا همکاری انجمن غارشناسی ایران صد غار در سطح کشور پاکسازی می شود.

به گزارش بنانیوز ؛ دبیرخانه کارگروه غارشناسی ایران مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست این اقدام نمادین را برای ارتقاء آگاهی عمومی از ارزش های محیط زیستی ،تاریخی وفرهنگی وزمین شناسی غارها دردستور کار خود قرار داده که با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و دفتر مرکزی ودفاتر استانی انجمن غارشناسی ایران انجام خواهدشد.

احمد علی کیخا معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ورییس کارگروه غارشناسی با اشاره به شروع دوره جدید فعالیت کارگروه غارشناسی؛ تهیه بانک اطلاعات جامع غارهای کشور، مطالعه تنوع زیستی وزمین شناسی غارها وهم چنین تدوین دستورالعمل های حفاظت وبهره برداری از غارها وتعیین حریم حفاظتی غارها را ازبرنامه های دوره جدید کارگروه غارشناسی عنوان کرد.

براساس گزارش سازمان محیط زیست، وی یادآور شد :بخشی از اعتبارلازم برای انجام این طرح ها در سال جاری پیش بینی شده که در سال های آتی نیز تداوم خواهد داشت.

    نظرات