حساسیت مهندسان مبحث ۱۹ ساختمان چند برابر شد

حساسیت مهندسان مبحث ۱۹ ساختمان چند برابر شد

http://www.bananews.ir/رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: مبحث ۱۹ ـ که خاص انرژی است حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان باید بنا به قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،غفرانی با بیان اینکه مباحث مقررات ملی ساختمان ‌الزامی هستند ،گفت : ما نزدیک به ۲۳ مبحث داریم‌ که از میان آنها، مبحث ۱۹ ـ که خاص انرژی است ـ حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان باید بنا به قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند.

وی در ادامه افزود: هنگامی که مقررات ملی ساختمان‌ تدوین می‌شود، یعنی هیچ قانون‌ و ‌فردی ـ چه شخص حقیقی و چه حقوقی ـ و هیچ نهاد و سازمانی حق ندارند، مقررات ملی ساختمان را در ‌ساختمان‌سازی رعایت نکنند و چون الزام‌آور است، ‌نیاز به یک ضمانت دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه هنگامی که قانون‌ تدوین می‌شود، الزام‌‌آور است، افزود: منتها باید ضمانتش را ‌دولت بدهد؛ البته گویا ‌در گذشته‌‌ دولت در بخشی که باید‌ تضمین را تعقیب و ضمانت ایجاد می‌کرد، خیلی پافشاری نکرده و متأسفانه ما شاهد ‌اجرای خوب و رعایت مقررات ملی ساختمان در سطح تهران و در سطح ملی نیستیم؛ یعنی ‌مقررات ملی ساختمان، کلا در سطح ملی خوب رعایت نمی‌شود و مد نظر قرار نمی‌گیرد.

غفرانی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که ما از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به دلیل اینکه مبحث ۱۹ را خوب رعایت نکردیم، مصرف گاز در ساختمان، دو برابر شود، اکسیژن را می‌سوزانیم و منوکسید کربن ‌به خورد ملت می‌دهیم و از سوی دیگر، مصرف گاز را دو برابر می‌کنیم.

وی در ادامه یادآور شد:‌در ساختمان‌ها هم گرفتار سوخت فسیلی گاز هستیم که همچنان عوارضش را در سطح شهر‌ها می‌بینیم.

غفرانی با بیان اینکه ‌رعایت مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان ـ که البته ‌موضوع بسیار مهمی است ـ و عمل ‌به آن، نیازمند یک اجماع در همه مهندسین دست‌اندر‌کار ساختمان است؛افزود : تمامی مهندسان عمران و‌ برق‌ و مکانیک و معماری که باید بجد این موضوع را تعقیب کنند و ‌در جاهایی که به رشته آن‌ها مرتبط است، در راستای رعایت و اجرای مبحث ۱۹ دقت کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه توضیح داد:این اجماع مهندسان در تحقق مبحث ۱۹، منجر به این شود که ما‌ ساختمانی داشته باشیم که‌ جداره‌ها ایزوله و شیشه‌ها دوجداره است، نشتی گاز ‌و نشتی سرما و گرما ندارد و خلاصه آنکه همه چیز در آن خوب رعایت و کنترل شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:‌ با رعایت مبحث ۱۹ می توانیم ‌اندوخته‌هایمان را حفظ ،ساختمان‌ها را با کیفیت ساخته، عوارض زیست محیطی را کاهش دهیم.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات