دسترسی به کلیه مقالات همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی

دسترسی به کلیه مقالات همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی  ۴ تا ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تاکستان برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،در این کنفرانس ۷۳۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۹۰۲ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی

 بررسی افزایش بهره وری گاوآهن سنتی درمقایسه با گاوآهن برگردان دار
بررسی اثرات گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستای شیب دراز قشم)
بررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی درتوسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان شوهان ایلام)
گردشگری روستایی ونقش کیفیت خدمات گردشگری در توسعه روستاها و جذب گردشگران (مطالعه موردی: روستای لزور )


تاثیر سموم مختلف قارچ کش بر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده هلو و شلیل در شرایط درون شیشه ای (in –vitro)
بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل برصفات فیزیولوژیکی و زراعی لاینهای جوآبی در مناطق معتدل استان کرمانشاه
جزیره قشم ایران، آموزشگاه طبیعی توسعه ژئوتوریسم
بررسی تأثیر زاویهی اتصال و فاصله ی اتصال از لبه بر مقاومت برشی در اتصالات پیچ و مهره در سازهی خرپا
تدوین و بکارگیری نرم افزار تصمی میار جهت انجام عملیات ماشینی و مقایسه مصرف انرژی در آن باسایر مزارع (مطالعه موردی: شالیزاری های شهرستان ساری)
بررسی تأثیر پذیری کارایی تولید وگرایش به ریسک کشاورزان از بیمه محصولات : مطالعه موردی گوجه کاران شهرستان دزفول
بررسی میزان غلظت هیدروکربنهای نفتی در آبهای زیر زمینی دشتهای شهرستان بندرعباس
تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر
بررسی اثرات مواد آللوشیمیایی موجود در عصاره آبی دو گیاه مهاجم مرتعی Sophora lehmanni., Peganum harmala L. بر جوانه زنی بذر و خصوصیات مرفولوژیک رشدگیاهچه گون نتر Astragalus squarasus
عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گردو در میان باغداران شهرستان تویسرکان
Evaluation Efficacy of ozone and citric acid on Aflatoxin in milk
بررسی اثر سطوح آب و زمانهای قطع آبیاری بر عملکرد و خصوصیات کمی محصول سیر(مطالعه موردی سیر صورتی طارم)
مد لسازی نیروی کششی مورد نیاز گاو آهن برگردان دار سوار بر حسب رطوبت خاک، عمق شخم وسرعت پیشروی دستگاه
طراحی و ساخت کپه کار هندوانه در مزارع دیم وسیع و کوچک
بررسی افزایش بهره وری گاوآهن سنتی درمقایسه با گاوآهن برگردان دار
بررسی تنوع ژنتیکی نه اکوتیپ ریحان Ocimum basilicum l با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک وزئولیت بر خواص کمی مرزه در شرایط تنش خشکی
بررسی وضعیت توان تراکتوری استان گلستان
ارزیابی مدلORYZA2000در شرایط تقسیط کود نیتروژن بر روی گیاه برنج
تاثیرکود نیتروژن و هورمون اکسین بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهارCalendula officinalis L
تاثیرکود نیتروژن و هورمون اکسین بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و زراعی گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L)
تاثیر کاربرد سالیسیل هیدروگزامیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
بررسی قابلیت کانی های رسی در جذب آلودگی های نفتی
بررسی تغییرات خصوصیات خاک در طول یک ترانسکت در منطقه خوی
Fortification of cake with soy flour as a functional food
عوامل متمایز کننده بنگاه های زودبازده کشاورزی موفق و ناموفق:(مطالعه ای در چارچوب روش تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی)
اثر نسبتهای کود کمپوست و لجن فاضلاب بر ریحان
ارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه در تراکمهای مختلف
بررسی تأثیر محلول پاشی با عناصر آهن و روی و تراکم بر خصوصیات میوه گیاه دارویی مرزه
ارزیابی منابع آلی و شیمیایی تأمین نیتروژن بر خصوصیات میوه مرزه در تاریخ های مختلف کاشت
مدلیابی تقویت روحیه کارآفرینی تعاونیهای تولید کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان آمل)
تهیه نوشیدنی تخمیری بوزا وبررسی خواص فیزیکی و میکروبی آن
بررسی اثر جنگ تحمیلی برتولید بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهرهوری جزئی و بهرهوری کل عوامل تولید
ارزیابی نیروی کششی هرس بشقابی دوزانویی دنباله بند در سطوح رطوبت خاک، عمق کار و سرعت پیشروی
مدل سازی نیروی کششی مورد نیاز هرس بشقابی دوزانویی دنباله بند بر حسب رطوبت خاک، عمق کار وسرعت پیشروی دستگاه
تاثیر بسته های نانو ذرات سیلیکات رس بر حفظ خواص کیفی تخم مرغ خوراکی
بررسی میزان تلفات کمی برداشت گندم با کمباینJD955
ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گردو در بخشی از اراضی شهرستان پلدشت
اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر گیاه دارویی خارمریم
تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای ملکولیRAPDدر اکوتیپ های ریحان (Ocinun basilicum l.)
برخی خواص فیزیکی لوبیا چیتی(رقم تلاش)
میکرومرفولوژی خاکهای آهکی در منطقه خواجه ( استان آذربایجان شرقی)
بررسی همبستگی بین عملکرد و ماده خشک نخود و دیگر صفات، تحت تاثیر کودهای بیولوژیک
شبیه سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط مدیریت کود نیتروژن با استفاده از مدلORYZA2000
ارزیابی کارایی پروتکل های مبتنی بر تقاضا در شبکه های موبایلی
بررسی قانون اول و دوم ترمودینامیک در سیکل تبرید ترانس کریتیکال دارای اجکتور دوفازی برای مبردهایR143a و R290 ،R404A
کاهش تأخیر در مسیریابی شبکه های موردی به منظور افزایش کیفیت سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بهبودTHDولتاژ و جریان درایو موتور القایی تغذیه شده با اینورترمنبع جریان
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از روش کنترل بهینه خطی وکاربرد تخمین گر کالمن در ساختار آن
مسئله رباتmaze و یادگیری تقویتی
مروری بر مد لسازی مبتنی بر زنجیره های مخفی مارکوف در شبکه های سیار موردی
مقایسه کنترل مستقیم گشتاور موتورBLDCبا حداقل ریپل گشتاور برای حالت مبدل ۶ سوئیچه و ۴ سوئیچه
شبیه سازی و تجزه و تحلیل عددی جریان هوای داخل اتاق جهت یافتن بهترین دما ی رادیاتور جهت گرمایش اتاق
تفکیک تریمر اساسی از تریمر پارکینسون با استفاده از آنالیز سیگنال الکترومایوگرام
ارزیابی اقتصادی جهت نصب واحدهای تولید همزمان برق و گرما درساختما نهای مسکونی در صورت حذف یارانه های انرژی
طراحی کنترل مدلغزشی چندلایه و بهینهسازی آن با الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی سیکل های تولید هم زمان خورشیدی توسط کلکتور های ترکیبیPVT
تاثیر اسید شویی بر حذف ناخالصی ها از کامپوزیت نانو ساختار SiC-B4Cسنتز شده به روش MASHSبا کاربرد در پوشش های مقاوم به اکسیداسیون
تحلیل وآنالیز پدیده ی پراکندگی درفیبرهای نوری پلیمری
تأثیر افزایش بار محوری و سرعت حرکت خودرو در ارتعاشات عرضی وارد بر پل
اهمیت پارامترهای فرآیند ماشینکاری و تاثیر آن بر سایش ابزار در عملیات تراشکاری فولاد زنگ نزن با استفاده از نتایج تجربی و تحلیلی
مطالعه میزان اثر بخشی روش های مختلف تزریق به یکی از مخازن شکافدار ایران با استفاده از نرم افزار شبیه سازECLIPS
مطالعه کمترین فشار امتزاجی در فرآیند تزریق گاز امتزاجی در یکی از مخازن ایران
حل معادل خطیKlein–Gordonتوسط روش تکراری تغییراتی
Forearm muscle electromyogram signal analysis for real time detection of finger movements
ارائه رویکردی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات بر اساس استانداردPMBOK
ارائه الگوریتمهایی برای حذف و اضافه شدن امن نود درشبکههای حسگر بیسیم
بررسی عددی جریان سیال غیر نیوتنی مدل پاورلا روی سطح خارجی استوانه و مقایسه شاخص های حرارتی با نتایج تجربی
مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیر نیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم با شرط مرزی دیریشله
مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه برای مسیریابی ربات درمحیطهای پویا باپیچیدگی های مختلف
شبیه سازی عددی انتقال حرارت اجباری فرو فلوئید در جریان آرام روی یک صفحه تخت،تحت میدان مغناطیسی
نگرشی بر سیستم های رایج بازیابی تصاویر
ارائه یک سیستم خبره جهت تشخیص نفوذ در شبکه
ارائه یک سیستم فازی ژنتیکی جهت تشخیص نفوذ در شبکه
بررسی تجربی اثر پارامترهای فرایندی و عامل پف زا برا ستحکام خط جوش ، فومهای ترمو پلاستیک درفرایند قالبگیری تزریقی
سیستم کنترل ترافیک دریاییVTS
شبیه سازی فرایند جداسازی دی اکسید کربن از گازهای ارسالی به دودکش
بررسی تاثیر خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم در فرآیند غلتککاری سرد نمونه استوانهای برتوزیع تنش پسماند بکمک شبیه سازی المان محدود
دستورالعمل اجرایی تنش گیری ارتعاشی قطعات صنعتی
بررسی تاثیر محیط متخلخل بر بهبود انتقال حرارت جابجائی اجباری و ترکیبی
حل مسئله خوشه بندی حسگرها با استفاده از یک الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته
تحلیل دینامیکی و طراحی صفحات وی شکل تحت بارگذاری انفجاری
مقایسه عملکرد مدل های فرآیند گذار و مدل های کاملا توربولانسی تحت تاثیرگرادیان فشار صفر وشدت توربولانس های مختلف جریان آزاد روی صفحه تخت
پیش بینی عددی موقعیت شروع و طول ناحیه گذار در لایه های مرزی تحت تاثیر توربولانس جریان آزاد به کمک مدل توربولانسی غیرتعادلی پروت و برنامه نویسی توابعUDFمدل به نرم افزار فلوئنت
THERMAL SIMULATION OF A TIME-DEPENDED LID-DRIVEN CAVITY WITH CONSIDERING A PARTICIPATING MEDIA
تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ چرخدنده مخروطی با استفاده از روش حجم محدود
شبکه های بین خودرویی: معماری، کاربردها و چالش های موجود در آن
تاثیر روش های جانشینی مقادیر مفقود در کلاسه بندی داده های پزشکی
The Effect of Changes in Length of Reinforcements on the Numerical Analysis of Reinforced Soil Walls
مطالعه تجربی تأثیر عمق محفظه در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی EDMبر روی مشخصه های ماشینکاری و سلامتی سطح فولاد ابزارDIN1.2379
ارزیابی قابلیت پیش بینی موقعیت شروع و طول ناحیه گذار مدل چهار معادله ایTransition SST تحت تاثیرگرادیان فشار صفر و شدت توربولانس های مختلف جریان آزاد روی صفحه تخت
روشی برای رمزکردن داده درNOC
یافته های جدید در ترکیب برج های تقطیر
هزینه ی آگاه از قرارداد ماشین های مجازی در معماری ابر
بررسی عملیات آنیل برریزساختار وخواص مکانیکی در منطقه اتصال فولاد زنگ نزنAISI321
تاثیر و تخمین ضریب انتقال حرارت تماس بر توزیع دمایی عایق الیافی مورد استفاده در مدارگرد شاتل به روش انتقال حرارت معکوس
ساخت سلول خورشیدی نانوساختاری حساس به رنگدانه بااستفاده از عصاره گیاهی طبیعی لبو
تولید آلیاژ برنج کامپوزیتی نانو ساختار بوسیله احیا مکانوشیمیایی اکسید مس و مشخصه یابی آن
بهینه سازی سیستم دیوار ترومب جهت افزایش انتقال حرارت
باند ممنوعه فوتونیکی کریستالهای فوتونیکی دو بعدی متشکل از میله های دی الکتریک در بستر هوا
فیلتر میانگذر نوری مبتنی بر کاواک رزونانسیL3
تشخیص و ردیابی اجسام متحرک با تصویربرداری توسط هواپیمای بدون سرنشین
مدلسازی تغییر شکل عمودی تایر رادیال بر روی یک سطح صلب برحسب مشخصههای هندسی تایر، فشار باد تایر و نیروی عمودی وارد بر تایر
تأثیر افزودن نانو پودر آهن بر پارامترهای فرآیند متالورژی پودر و استحکام کششی قطعات ساخته شده با این روش
پیش بینی سیل در حوزه رودخانه قره چای با کمک الگوریتمPersiann
بررسی مقایسه ای پروتکل های مسیر یابی جهت انتقال پیام خطر در شبکه های بین خودرویی VANET
راهکاری جهت مدیریت کنترل کیفیت مستمر در توسعه پروژه های نرم افزاری شی گرا
برنامه ریزی مسیر حرکت ربات های متحرک با استفاده از منطق فازی درمحیط های دینامیکی ناشناخته با پیچیدگی های مختلف
بررسی حذف ناخالصی ها بوسیله اسید شویی شدید از نانوکامپوزیت کاربید سیلیسیم-کاربید بور سنتز شده به روشMASHS با کاربرد در پوشش های مقاوم به اکسیداسیون
ارزیابی قابلیت پیش بینی مدلTransition SSTتحت اثر گرادیان فشار ثابت و شدت توربولانس های مختلف
طراحی و پیاده سازی الگوریتم تخصیص منابع مبتنی بر عاملهای هوشمند موازی در شبکه گرید
پیش بینی میزان تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک
امکان سنجی جایگزینی عنصر فلزی احیاء کننده با فعال سازی مکانیکی در سنتز کامپوزیتZrB2-ZrCاز مواد اولیه اکسیدی به روش سنتز احتراقی خودگستر
ارائه الگوریتم برآورد هزینههای طول عمری سد با استفاده از رویکرد فازی
کاربرد سیستم های ایمنی مصنوعی برای تشخیص گره های بد رفتار در شبکه های موبایل ادهاک
کاربرد داده کاوی در پزشکی، فرصت ها و چالش ها
بررسی ضریب شدت تنش در مود اول پارگی در نمونه آلیاژی آلمینیوم ۶۰۶۱ به کمک المان محدود
استفاده از زمین آمار در پهنه بندی آلودگی سرب قابل دسترس و کل در اراضی اطراف پالایشگاه شیراز
هویت شناسی بادگیر های ایرانی و گونه های آن
بررسی اثر آرایش لوله ها با سیال غیر نیوتنی بر میزان انتقال حرارت اطراف یک دسته لوله
طراحی و آنالیز المان محدود ژنراتور شار محوری مغناطیس دائم سرعت پایین توربین بادی
طراحی بهینه ژنراتور شار محوری سنکرون مغناطیس دائم سرعت پایین توربین بادی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک به منظور مدلسازی بارش رواناب ایستگاه علی آباد خفر و قیاس نتایج
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدلسازی بارش رواناب ایستگاه علی آباد خفر
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلیپروپیلن روی خصوصیات مکانیکی بتن های هوادار اتوکلاوشده
شبیه سازی پدیده آسیب ناشی از ضربه در مواد الاستیک و ویسکوالاستیک
بهبود گفتار با استفاده از گفتار بازسازی شده
بازسازی تکراری گفتار با قابلیت بالا با استفاده از گفتار ترکیبی بازسازی شده
بررسی تغییرات توزیع تنش پسماند بر اثر تغییر قطر غلتک و نیروی نورد در شبیه سازی فرآیند نورد سرد نمونه استوانهای آلومینیمی
ارائه روشی به منظور تشخیص بیماری سرطان معده با استفاده از ترکیب و تعامل الگوریت مهای پردازش تصویر، الگوریتم الگوی باینری محلی و ماشین بردار پشتیبان
روشی جدید برای شناسایی نقاط قطعه بندی کلمات سرهم در تشخیص دست خط فارسی
کشف حمله سیاهچاله در شبکههای موردی بیسیم با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی
INTRODUCTION OF IMPROVED XCSR ALGORITHM USING LIMITED TRAINING DATA: A CASE STUDY FOR FAULT DIAGNOSIS IN ANALOG CIRCUITS
TEXT CLASSIFICATION WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
THE FEATURE SELECTION AND DIMENSIONALITY REDUCTION METHODS FOR EMAIL CLASSIFICATION
REVIEW OF SOME MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR SPAM FILTERING
Intelligent minds in order to ensure the security and safety of agriculture
طراحی و ساخت میدان الکترومغناطیسی مؤثر بر روی بافتهای بیولوژیکی در شرایط آزمایشگاهی
شبیه سازی بارندگی های حدی به کمک مدل پالس تصادفی بارتلت - لوئیز (مطالعه موردی تهران و رشت)
طراحی جبران سازی فرکانسی تک خازنی میلر بر روی تقویت کننده های سه طبقه برای بارهای بزرگ خازنی
ارزیابی مدلهای ARIMA و PARMAجهت مدلسازی و پیشبینی بیشترین سرعت باد(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بندرعباس)
ارائه روشی برای محاسبهی میزان مثبت کاذب و منفی کاذب در روشLSH به منظور یافتن اسناد مشابه
شناسایی چهره توسط الگوریتم قطعه بندی بر اساس ترکیب ویژگی های رنگی پوست و لبه یاب فازی رقابتی
بهبود کیفیت فرآیند خدمات درمانی در بخش اورژانس با استفاده از شبیه سازی (مطالعه موردی: بیمارستان قدس اراک)
Friction Modeling in Joints
اینورترمتصل به شبکه درسیستم های تولید انرژی باد
بررسی تاثیر عملکردهای مختلف ریزشبکه بر حل مساله پخش بار اقتصادی- زیست محیطی
مطالعه ی خواص مکانیکی و رئولوژیکی آلیاژهای پلی پروپیلن/ الاستومرهای پلی الفینی
طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند برای گیرنده های فرکانس رادیویی
Planning between producing units a Combined System of Wind –Pumped Storage Power Plant in Power Market Environments
طراحی کنترل کننده به روش شکلدهی حلقه برای سیستم توپ و صفحه
طراحی و شبی هسازی تقویت کننده کم نویز دو بانده با توان مصرفی پایین برای کاربردهای شبکه های ب یسیم محلی
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای افزایش احتمال تشخیص حضور شنودکننده در کانال کوانتومی در پروتکل توزیع کلید کوانتومیBB84
ارائه روشی جهت احراز هویت افراد با استفاده ازتصاویر شبکیه
پردازش و ارسال زمان حقیقی سیگنال قلبی بر روی تلفن همراه
بهبود طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
طراحی و بررسی عملکرد سیستم های مختلف ردیاب خورشید در رسیدن به تولید بیشینه ی توان
ارائه الگوریتم بهبود قطعه بندی اشیا متحرک بر مبنای تبدیل ویولت برای دنباله های ویدئویی نویزدار
شبیه سازی BER و SNRدر سیتم انتقالOFDM
بررسی ضریب جذب امواج الکترومغناطیسی در باندKتوسط لایه و تیغه های پلاسمایی
طراحی یک کنترل کننده غیرخطی برای مبدل اصلاح کننده ضریب توان ایزوله با هدف محدودسازی ولتاژ خازن ذخیره ساز
مقایسه تجربی ماکزیم تنش قطعات فوم ترموپلاستیک دارای خط جوش و بدون خط جوش در فرایند قالبگیری تزریقی
شبیه سازی عددی و بررسی اثر کشش سطحی بر روی تشکیل حباب به روش حجم سیال
طراحی یک سیستم امنیتی ضد سرقت مجهزبه گیرندهGPS و شبکه ارتباطیGSM
طراحی آیفون هوشمند مجهز به سیستم شناسایی اثرانگشت و شبکه ارتباطیGSM
سیستم تشخیص نفوذمبتنی برداده کاوی با استفادها زقانون پارت
طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم گرمایشی ساختمان
ارائه یک مکانیزم مسیریابی چند مسیری براساس متریکهای چندگانه برای تعادل بار در شبکههای سیار موردی
شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عددی جریان هوای داخل اتاق جهت یافتن بهترین محل نصب رادیاتورهای خانگی استاندارد
تحلیل ومدلسازی اینورتر هفت سطحی با مدلاسیون پله و مینیمم THD با نرم افزارMATLAB SIMULINK
اثر شدت جریان و سرعت جوشکاری بر مقدار سختی لایه آلیاژ سطحی کاربید بور
بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی بافت
دسته بندی متن با الگوریتم های یادگیری ماشین
مدلسازی خط انتقال هوایی در حوزه لاپلاس برای شبیه سازی پدیده تخلیه بازگشتی
مروری بربرخی الگوریتم های یادگیری ماشین برای فیلترینگ اسپم
تحلیل اگزرژی سیستم تبرید آبشاری به روش مرسوم و پیشرفته
ترکیب بردارهای ویژگی برای افزایش کارایی یک سیستم ارتباط مغز-رایانه
افزایش قابلیت انتقال حرارت روغن موتور به کمک نانوافزودنی ها
بررسی روند تغییر ریز ساختار بوشهای تولید شده مسی با استفاده از فرآیند سوراخکاری اصطکاکی
شسوراخکاری اصطکاکی فلز مس، تعیین و بررسی تاثیر پارامترهای ورودی وفیکسچر عایق بر نیروی محوری وارد بر ابزار
ارائه یک مدل رسمی به منظور بهبود کارایی در محیط گرید
یک کتاب رمز جدید برای شناسایی رسته اشیاء با استفاده از ویژگیSIFTو طبقه بند بیزین
تخمین ضریب جریان ثانویه سیلاب در کانال های مرکب
بررسی مدل ریاضیSKMبرای تخمین توزیع عرضی سرعت در کانال مرکب
استفاده از داده کاوی به منظور پیش بینی سرعت باد و توان خروجی در توربین های بادی متصل به شبکه قدرت
شبیه ساز فنی پیش بینی و تخمین سرعت باد و توان خروجی در توربین های بادی متصل به شبکه قدرت از طریق داده کاوی (شبکه عصبی – الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات)
پیشبینی نگار TOC با بکارگیری الگوریتم کلونی مورچه، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی،مطالعه موردی در میدان نفتی اهواز
تحلیل و بررسی ارسال تصویر در سیستم MIMO-UWBروی کانالFADINGبا استفاده ازOSTBC ومدولاسیونDS-PAM
مرور اجمالی بر پروتکل های مسیریابی تعادل بار ترافیک گرا با در نظر گرفتن متریک های چندگانه درشبکه های سیار موردی
مطالعه ی تطبیقی و مقایسه ی گونه های بادگیر در معماری ممالک اسلامی
بهبود گذردهی الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن دار در شبکه های وایمکس
بررسی مکانیزم خرابی ناشی از پدیده خستگی مصالح در سازه ها
طراحی و شبیه سازی جایروسکوپ میکروالکترومکانیکی MEMS GYROSCOPE
کمانش پوسته های مخروطی ایزوتروپیک وFGMتحت بار محوری با تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با شبیه سازی مخروط به استوانه
کنترل مستقیم گشتاور موتورBLDCدر حالتهای بدون کنترل شار و با کنترل شار
کاربرد نانوکاتالیست ها در تولید بیودیزل
بررسی اثر زاویه برکمانش ورقهای قطاعی از جنس مواد هدفمند بر اساس تئوری مرتبه اول برشی
تأثیر الیاف مختلف روی مقاومت فشاری بتنهای سبک اتوکلاوشده الیافی
شبی هسازی عددی برخورد و نفوذ پرتابه در پانل های ساندویچی باهسته مشبک
برنامه ریزی راهبردی با رویکرد منطقه ای مطالعه موردی استان کردستان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس روی خصوصیات مکانیکی بتن های سبک هوادار اتوکلاوشده
تحلیل و مطالعه فرایند کله زنی به روش های المان محدودABAQUS ،SPIDوروش تحلیلی قاچی
مدیریت ریسک استفاده از شبکه های حسگر بی سیم در طرح های توسعه ای
تاثیر اتمسفر محیط سنتز و پیش گرمایش بر تهیه نانوکامپوزیتZrB2-ZrC به روش سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی
ارائه تشخیص بیماری سرطان معده با استفاده از ترکیب و تعامل الگوریتمهای پردازش تصویر، الگوریتم الگوی باینری محلی و ماشین بردار پشتیبان
تخصیص وظایف رباتهای جمعی به صورت پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک تغییر یافته
ترکیب یادگیری تقویتی و روش خودسازمانده پویا برای کنترل بازوی ربات
تحلیل انرژیک و اکسرژیک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار – مدلسازی ریاضی
تأثیر هندسه نمونه بر حوز ههای درجه حرارت و تنش حرارتی در فرآیند برش لیزری صفحات آلومینا
تحلیل ومدلسازی عملکردUPFCبه عنوان یکی از موثرترین ادواتFACTS دربهبود کیفیت توان
سنتز و شناسایی مشتقات جدید سولفونامیدها و بررسی تبدیل آنها به شکل نانو
بررسی الگوریتم های حرکت براونی کسری در تجزیه بلوکی از تحلیل نوسانی روندزدایی
Determining the optimal density of bouguer Anomaly and topography modeling of the bedrock in the charak area (South of Hormozgan .IRAN)
Direct method to solve Volterra integral equation of the second kind by eModifed Block Pulse Functions
محاسبه احتمال وقوع خاموشی آنی اضطراری راکتور تحقیقاتی تهران با در نظر گرفتن خطای سخت افزاری وخطای انسانی
تاثیر تیرک های حسگر برحساسیت ژیروسکوپ ارتعاشی شانه اییMEMS با اعمال خطای بایاس
حل معادلات غیر خطی با گرید محاسباتی و افزایش سرعت بوسیله الگوریتم زمان بندی مناسب
Numerical solution of Volterra integral equation of the ¯rst kind of any ¯nite dimension by Block Pulse Functions
طرح تفاضلات متناهی غیر استاندارد برای حل معادله معادلات دیفرانسیل با مشتق نسبی از مرتبه کسری
ژیروسکوپ ارتعاشی شانه اییMEMSدارای دو برش متقارن در جرم مرکزی
مطالعه خواص مکانیکی و الکتریکی لایه های نازک نیترید تیتانیوم تهیه شده به روش کندوپاش برحسب تابعی از فشار گاز آرگون
یک مکاشفه مبتنی بر تقسیم ناحیه برای پوشش حداکثری مکان
حل معادلات سه بعدی شبه - گرما با ضرایب متغیر، توسط روشVIM
روشSSOR پیش شرط شده برای دستگاه خطی با M-ماتریسها
Simultaneous Voltammetric Determination of Vitamine B9 and Vitamine B12 using a Hydroquinone Derivaive Multi-Wall Carbon Nanotubes Paste Electrode
یافتن مکان و ظرفیت بهینه SVCبه منظور کاهش قدرت بازار راکتیو با استفاده از الگوریتم اشتراک اطلاعات
تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روشهای درونیابی (مطالعه موردی: منطقه نومل)
سنتز و خالص سازی نانوذرات استئارات منیزیم
بررسی میزان ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام و مقایسه آن با سود خالص حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
حل مسأله موجودی- مسیریابی چند دپو با در نظر گرفتن سفارش عقب افتاده توسط الگوریتم ژنتیک موازی
جایگاه آلومینا به عنوان پایه ی بهینه در ساختار کاتالیست تجزیه هیدرازین
گسترش کاربرد نانو لوله های کربنی عامل دار شده در تکنیک NTEبرای استخراجBTEX ازنمونه های آبی
ساخت و بررسی خواص آبدوستی میکروساختارهای نانو بلوری اکسید آهن-نیکل رشد داده شده دردماهای مختلف به روش پخت حرارتی دمای بالا
ساخت و مشخصه یابی لایه های نازکMoO3 به عنوان حسگر گازCO
مدل سازی و تحلیل برخورد نوترون ها در یک فانتوم جدید به منظور درمان سرطان
حل معادله خطیKlein–Gordonتوسط روش تکراری تغییرانی
سنتز کمپلکس هیدروکسی آپاتیت در ابعاد نا نو
Movement of permutation groups with maximum orbits of lenght 4, 5
تعیین نمایشهای رده های تزویجی زیرگروه هایG = GL(n, pk) 
بهبود مقاومت به سایش فولاد ضدزنگ X20Cr13 با استفاده ازروش پوشش دهی لیزری
جایابی تولیدات پراکنده با هدف بهبود پایداری ولتاژ
مروری بربرنامه ریزی شبکه های توزیع درحضورتولیدات پراکنده
بازگشت سرمایه درسازمان باتاکید برتوسعه سرمایه انسانی
محاسبه سطح پوشش برف بااستفادها زتصاویر ماهواره ای MODIS درحوزه آبخیزلتیان
اثر اسانسهای طبیعی، نانو ذرات نقره و ترکیبات شیمیایی مختلف بر عمر گلجایی گل بریدنی داودی رقم مهندسی زرد(Chrysanthemum morifolium cv. Boris Becker Sunny)
اثرباکتریهاهی محرک رشدگیاه و سطوح مختلف NPK برغلظت نیتروژن ریحان سبز L. Ocimum basilicum
بررسی شبکه های گرید و توازن بار در شرایط نرمال بررسی شبکه های گرید و توازن بار در شرایط نرمال
تاثیر ارتفاع، فشار و فلش سیم بر تلفات کرونا در خطوط انتقال واندازه گیری فلش سیم توسط GPS برای کاهش این تلفات
توسعه آموزش های الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری و معماری آنها
کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت پروژه
تاثیر هومیک اسید بر ویژگی های رشدی و کیفی و جذب برخی عناصر در گل رز مینیاتور
مطالعه عددی تاثیر نانوذراتCuOبر انتقال حرارت جابجایی اجباری داخل مینی کانال : بررسی رویکردهای مختلف
مدیریت رمز نگاری در پایگاه دادههای رابطه ای
سنتز ترکیب ساکروزآهن درفرم نانو
سیستم تشخیص نفوذ ناهنجاری در شبکه های حسگر بی سیم
بررسی تاثیر عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر مستقیم بر روی ریزساختار، خواص ضربه ای و سختی فولاد مخازن ذخیره نفت و گاز
خواص ضد میکربی و آنتی اکسیدانی سیاهدانه و کاربردآن در صنایع غذایی
اثر دما بر مدول یانگ صفحات گرافن دارای نقص
بررسی تجربی و مدلسازی نیروی کششی مورد نیاز گاوآهن چیزل دنباله بند بر حسب سرعت، عمق و عرض کار دستگاه
اثر نقص ساختاری بر خواص الکترونی نقاط کوانتومی دوبعدی
پتانسیل های ارگونومی در طراحی ماشین های کشاورزی
ارائه روشی جدید جهت افزایش تحمل پذیری خطا در شبکههای حسگر بیسیم حاوی relay node به همراه کاهش مصرف انرژی
طراحی و تحلیل استاتیکی سازه ی محافظ در واژگونی تراکتور
تاثیر روشهای کاربرد و سطوح اسید هومیک بر افزایش خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده رز
بررسی خصوصیات اسیدیته و چربی پنیر تهیه شده با افزودنی فلفل قرمز
بررسی باند ممنوعه و مدهای نقص در بلورهای فرتونی یک بعدی شامل لایه ی نقص ،متامواد با قطبشTE
بررسی تولید بیودیزل و بیوگاز از گیاه منداب (Eruca sativa Mill )
بررسی ساختار غیرخطی انتشار امواج الکترومغناطیسی در پلاسمای برخوردی وغیربرخوردی با شکل چگالی تانژانتی
تاثیر بسته های نانو ذرات نقره بر حفظ خواص کیفی تخم مرغ خوراکی
بررسی اثر ضخامت لایه نقص متامواد بر باند ممنوعه و مد نقص دربلورهای فوتونی یک بعدی
تاثیر تنش کم آبی و محلول پاشی با روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین
اثر اتوآللوپاتیک بقایای سوخته و معمولی سورگوم جارویی بر رشد اولیه آن در شرایط گلخانه
بررسی اثر بالانسر در ارتعاش موتور تراکتورMF-285 به کمک نرم افزارADAMS/Engine
افزودن چیلی به پنیر و بررسی خصوصیات شیمیای آن
سیستم های توصیه گر در حوزه بهداشت و سلامت
بررسی نیازهای آموزشی گلخانه داران گل و گیاه زینتی استان تهران از دیدگاه گلخانه داران (با استفاده از مدل بوریچ)
بررسی پدیده آسیب در کامپوزیت ها ی لایهای و تأثیر چیدمان لایهها
تولید نانو ذرات جدید فلوئوریدی عناصر گروه پنج اصلی و بررسی خواص آنها
بررسی الگوهای دستیابی به اطلاعات (اطلاع یابی) علمی
تأثیر آماده سازی بذر به وسیله سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی خارمریم
بررسی اثر ساده کاربرد سطوح مختلف اسید بوریک بر روی برخی خصوصیات گل جعفری (Tagetes erecta)
بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های برتر گردو(Juglans regia L.)انتخاب شده شاهرود
بررسی سطح امنیت اینترنت از طریق مطالعه آماری انواع حملات رایج در فضای مجازی
مقایسه نتایج روش تکراریSORپیش شرط شده برای دستگاه های خطیZماتریس ها
بررسی خاصیت ضد باکتریایی اسانس گیاه آویشن کوهی( Thymus kotschyanus) در شرایط آنتوژنی متفاوت
بررسی خاصیت ضد قارچی اسانس گیاه آویشن کوهی(Thymus kotschyanus)در شرایط آنتوژنی متفاوت
طراحی و شبیه سازی شتاب سنج پیزومقاومتی(±۱۰ g)
مرور و عملکرد کیتوسان و مشتقات آن به عنوان جاذب
بررسی کارایی فنی گوجه کاران و عوامل موثر برآن درشهرستان دزفول
عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر ناامنی غذایی در مناطق روستایی شهرستان بندرانزلی
ترکیب درخت تصمی مگیری و شبکه عصبی در جهت بهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ
تاثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات آمونیوم بر تنک و برخی ویژگی های کمی گلابی رقم اسپادانا
بررسی تاثیر مقدار هیدروژن نفوذپذیر و ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد خط لوله API X70
طراحی وساخت سیستم فرستنده وگیرنده با استفاده از نسل جدید دستگاه های مخابراتی وارتباطی به منظور پیش بینی وضع هوای رادیویی
با بکارگیری تکنیک تحلیلBSCارزیابی عملکرد بیمارستانهای تامین اجتماعی بر مبنای رویکردمطالعه موردی : بیمارستانهای تامین اجتماعی استان زنجان AHP سلسله مراتبی
بررسی خصوصیات تولیدی و ژنتیکی یک گله گاو هلشتاین با روش رگرسیون تصادفی
تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی جهت جذب مواد رنگی از شکرخام در کشت و صنعت حکیم فارابی
ارائه روشی برای یافتن اسناد مشابه بر پایهی فیلتر مبتنی بر تکرار
الگوریتمی ابتکاری برای ساخت درخت اشتاینرکمینه اقلیدسی درون چند ضلعی متعامد
تأثیر سمیت عصاره گیاهJurinea leptolobaبر روی سلول سرطانی تخمدان
کاربرد چوب در تزیینات وابسته به معماری اسلامی مازندران
کاربرد چوب در سازه ی معماری دوران اسلامی مازندران
کاربرد رون شهری در شهرسازی بومی و تاریخی ایران
بررسی معماری و شهرسازی سنتی در مناطق گرم و خشک ایران با ارائه راهکارهای کاربردی در راستای بهبود معماری و شهرسازی معاصر
مطالعه سیر تکوین و تحول مسجد جامع اردستان با استناد به مدارک و مستندات موجود
مطالعه ی تطبیقی و مقایسه ی گونه های بادگیر در معماری ممالک اسلامی
توان لرزه خیزی و مناطق امن منطقه قزوین
ساخت نانو حسگر حساس به گاز منوکسید کربن با نانو پودر اکسید قلع تهیه شده به روش سنتز حالت جامد تک مرحله ای
نقش شعاع اتمی در اندازه نانو ذرات۳ MgSnO و ۳ CaSnO تهیه شده به روش سنتز حالت جامد تک مرحله ای
پیش بینی خطر وقوع لغزش با تأکید بر نقش عوامل ساختاری و لرزه خیزی (مطالعه موردی : بخشی از حوزه طالقان)
بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی شکل
مطالعه تجربی تاثیر هندسه الکترود برروی مشخصه های ماشینکاری و سلامتی سطح فولادابزارDIN1.2379 در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM)
درخت اشتاینر کمینه اقلیدسی درون چند ضلعی ساده با وجود موانع
الگوریتمی ابتکاری برای ساخت درخت اشتاینر درون چند ضلعی ساده با وجود موانع
بررسی پروتکل امنیتی موافقت کلید گروهی مبتنی بر خوشه پویاو نحوه راه اندازی آن در شبکه های موردی( DCGKA)
بررسی تأثیر مواد اپتیکی بر پنجره های اپتیکی در ناحیه مادون قرمز و نمودارتابع انتقال مدولاسیون(MTF) آنها در فرکانس های فضایی بالا
بررسی تجربی پارامترهای فرایند قالبگیری تزریقی بر خواص ابعادی فوم های ترموپلاستیک
بررسی تجربی پارامترهای فرایند قالبگیری تزریقی بر میزان اعوجاج و چگالی نسبی فوم های ترموپلاستیک
تاریخ کاشت و محلول پاشی با ترکیبات حاوی عناصر فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در استان مرکزی
انطباق تصاویر ویدئویی آندوسکوپی به تصاویرCT سهبعدی در سیستمهای راهبری جراحی بکمک معیار اطلاعات دو جانبه نرمالیزه
بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری فولادCK45 آنیل شده جهت افزایش راندمان تراشکاری
تاثیر جیره های تنظیم شده بر اساس احتیاجاتNRCوسنتی بر عملکرد بره های نژاد شال و آمیخته شال و سنجابی
تخمین توان مصرفی برنامه ها با استفاده از درخت های تصمیم گیری
بررسی تنوع ژنتیکی دوازده ژنوتیپ گیاه باقلا(Vicia faba) با استفاده از صفات مرفولوژیکی
محاسبه میزان رادیوایزوتوپ های تولیدی و نیز میزان سوختن سوخت در راکتور مینیاتوری با استفاده از معادلات واپاشی رادیواکتیو
مطالعه تنوع ژنتیکی بین ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گیاه باقلا(viciafaba L.)با استفاده ازنشانگر مولکولیRAPD
بررسی اثر جریان سیال داخلی و خارجی بر تغییر فرم و تنش حاصله درلوله هایGRP غوطه ور در آب
بررسی اثر تغییر ویسکوزیته جریان سیال خارجی بر تغییر فرم و تنش حاصله درلوله هایGRPغوطه ور در آب
سنتز و تهیه نانو سولفات باریم
بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل برخصوصیات فیزیولوژیکی وعملکرد بیولوژیک لاین های جوآبی در مناطق معتدل استان کرمانشاه
سنتز ترکیب هیدروکسی آپاتیت در دو مقیاس توده ای ونانو
سنتز و تهیه نانو فروس سولفات
تخمین عمق بیهنجاری ساده گرانی و مغناطیسی به عنوان مدلی از معادن زیر زمینی
بررسی رفتار دینامیکی پیل سوختی اکسیدجامد در حالت اتصال به بار پله ای
ارائه چارچوب برای ارزشیابی دانشجویان در یک سیستم مدیریت آموزش (LMS) با استفاده از بازی آموزی
بررسی خصوصیات موفولوژیکی،بیماریزایی و مولکولیAlternariaهای جداشده از گوجه فرنگی آلوده به بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی
کنترل و مانیتورینگ از راه دور سیستم خنککننده فرستنده تلویزیونی دیجیتال۱kw براساس تکنولوژی سرویس عمومی بستههای رادیویی
مقایسه روش های لونبرگ-مارکوارت و گرادیان مزدوج جهت بدست آوردن ضریب انتقال حرارت تماسی در مدارگرد شاتل
تحلیل کمانش پوسته های استوانه ای جدار نازک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی سوم
مدلسازی مکانی تغییرات ویژگیهای کیفی آب زیرزمینی طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ با کاربرد زمین آمار (منطقه مورد مطالعه: دشت تهران-کرج)
بررسی ارتعاشات وارد شده به میوه شلیل در حالت حمل و نقل در دو حوزه زمان و فرکانس
حذف آلاینده رنگیDirect Blue53 از آبهای آلوده به روش تخریب زیستی توسط جلبک پرسلولیCharaو بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند
بررسی برخی ویژگی های زراعی ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم تحت تاثیرتاریخ های مختلف کاشت پاییزه در منطقه هشتگرد
بررسی فعالیت سیتوتوکسیسیته ترکیبArtediffusin
ارائه یک روش نهان نگاری جدید در ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته با معیار انسانی براساس ساختار تصویر
تأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علف های هرز سویا در دشت مغان
روشی جدید جهت حل مساله ی زمانبندی کار کارگاهی با استفاده از الگوریتم ممتیکی تطبیقی
تنظیم بهینه پارامترهای سیستم PSSدر نیروگاههای با سیستم تحریک طرح آنسالدو(SILCOSTAT D)
ارائه روشی جهت خوشه بندی نشست های وب بر اساس تئوری فازی
تولید هیدروژن توسط باکتریهایThermotoga Maritima
رتبه بندی گروههای مختلف صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی از منظر مولفههای هوش هیجانی مدیران به روشTOPSIS فازی
تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد خردل هندی در شرایط تنش کم آبی
حل عددی مساله مقدار مرزی کسری با اسپلاین مربعی
ارزیابی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در لاین های پیشرفته ی جو بر اساس شاخص های خشکی
درونیابی تصاویر حاوی بافت مبتنی بر ترکیب تبدیل کانتورلت و آنالیز فرکتال
اثر اسپرمین و اسپرمیدین بر عمر ماندگاری و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا
بررسی تاثیر پیریدوکسین و کینتین بر شاخص های جوانه زنی گلرنگ
بررسی صفات مورفولوژیک در گندم نان به روش تجزیه واریانس نسلها
رویکردی ابتکاری برای ساخت درخت اشتاینرعمود برهم
اثرات زمان استفاده از علف کش های توفوردی و گرانستار و مخلوط آنها بر کنترل کلزا و علف های هرز پهن برگ در زراعت گندم در اراک
بررسی تاثیر اسید آمینه و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گندم در شرایط مختلفرطوبتی
مقایسه عملکرد هیبریدهای امیدبخش ذرت دانهای میان رس
گرو هبندی ارقام امید بخش ذرت دانه ای با استفاده از روش چند متغیره آماری در مغان
مطالعه عکس العمل صفات کمی و مرتبط با عملکرد ژنوتیپ ذرت دانهای با استفاده از روابط همبستگی رگرسیونی
بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف کود فسفره و روی در تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی جو در شازند
مدل سازی و تحلیل مکانیکی اجزا کولتیواتور شاسی بلندبه روش اجزاء محدود(CosmosWorks)
برخی خواص مکانیکی لوبیا چیتی (رقم تلاش)
بررسی ترکیبپذیری و اثرهای ژنی در تعدادی از لاینهای اینبرد آفتابگردان(Helianthus annuus)
بررسی روابط صفات زراعی در تعدادی از هیبریدهای آفتابگردان(Helianthus annuus)
شبیه سازی تیغه مثلثی شکل گاوآهن برگردان دار تیلری وبررسی نیروی کششی آن به روش المان مجزا(DEM)
خودمسمومی بقایای سوخته و معمولی سورگوم جارویی در شرایط آزمایشگاهی
بررسی تجربی تأثیر مشخصههای سرعت، عمق و عرض کار دستگاه برنیروی کششی مورد نیاز گاو-آهن چیزل دنباله بند
بررسی عوامل موثر بر افزایش بازده تولید بیوگاز
تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه علف گندمی(Agropyron trichophorum) با استفاده ازمدلAMMI
ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشنهایAgropyron trichophorumبا استفاده از روشهای ناپارامتری
تأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر وزن خشک علف های هرز سویا دردشت مغان
ارزیابی نیروی کششی گاوآهن برگردان دار سوار در سطوح رطوبت خاک، عمق کار و سرعت پیشروی
مقایسه سنتز نانو کامپوزیت (MoSi2-20%TiC)به روش سنتز احتراقی با دومکانیزم فعال شده مکانیکی(MASHS)و فعال شده توسط اجاق شیمیایی(COSHS)
بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای هوایی گزنه بر رشد رویشی فلفل قرمز
بررسی اثرات آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی گزنه بر رشد رویشی فلفل قرمز
بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود آلی گرانوله گوگردی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم
بررسی تأثیر برهمکنش کود نیتروژن و کود آلی گرانوله گوگردی بر جذب عناصر غذایی دو رقم گندم
ارزیابی برهمکنش اتوآللوپاتیک ریشه و شعاع ناحیه خودمسموم ریشه گیاهچههای برنج
بررسی رژیم های مختلف رطوبتی ومحلول پاشی با روی ومنگنزبر صفات رویشی،عملکردبیولوژیک وعملکرد دانه در ذرت شیرین
تجزیه پایداری عملکرد روغن ارقام زیتون در شرایط آب و هوایی مناطق نیمه گرم استان کرمانشاه با روشAMMI
بررسی اثر تنش کم آبی و محلول پاشی با آهن و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین
بررسی اثررژیمهای مختلف رطوبتی ومحلول پاشی باآهن وبوربر صفات رویشی،عملکرددانه وعملکردبیولوژیک درذرت شیرین
ساختار،اهداف و روش های کنترل توربین های بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم
تحلیل و مدلسازی ترانسفورماتورهای شیفتدهندهی فاز کلاسE وD وAباهدف بهبودکیفیتتوان و حدودپایداری
بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جارویی
تحلیل و مدلسازی ادواتFACTS موازی با هدف بهبود پایداری ولتاژ درشرایط احتمالی خطا
بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست گرانوله گوگردی و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کمی دو رقم گندم
بررسی کارائی شعله افکن در مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجه
ضرورت امنیت اطلاعات و مدیریت دانش در پایگاه های اطلاعاتی سازمانی با استفاده ازسیستم استانداردISMS
ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت گلدانی روی خصوصیات رشدی و گلدهی سه گونه شمعدانی(Pelargonium)
شناسایی قارچ عامل پژمردگی آوندی میخک با استفاده از روش ITS-RFLP
کاربرد سیتوگیت در مدیریت علفهای هرز مزارع یونجه و اثر آن در کنترل سن گلخوار یونجه
اثر باکتری آزوسپریلوم به همراه کود فسفر بر عملکرد دانه سویا در کشت دوم در منطقه مغان
محاسبات ابری مبتنی بر بازار:معماری و زیرساخت
اثرهورمون کینتین بر شاخص های جوانه زنی بذر گل راعی
بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کمی سه رقم کلزا در منطقه شمال خوزستان
بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد دانه و روغن سه رقم کلزا در منطقه شمال خوزستان
تهیه و بررسی آمیزه لاستیکی لاستیک طبیعی/لاستیک بوتا دی ان / نانو ذرات خاک رس
بررسی فنی و تکنیکی مدارات تلویزیونی در راستای کاهش مصرف انرژی
فرصت ها و تهدیدها در ترکیب سیستمهای آموزش هوشمند وفنآوری های آموزش الکترونیکی
بررسی پروتکل های مسیریابی تعادل بار تاخیر گرا و ترکیبی در شبکه های سیار موردی
واکنش رشد و عملکرد مرزه به منابع آلی و شیمیایی تامین نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت
اثر تیمارهای کود آلی گرانوله و نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در برگ گل مینای چمنی
بررسی اثر نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد علوفه ای کلزا و خردل در کشت دوم
تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه کلزا و خردل در کشت دوم
تأثیر پیریدوکسین و طول دوره ی کاربرد آن بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم آذر ۲
تأثیر پرایمینگ بذر به وسیله پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم نان
تهیه سیلاژ از پسمانده های فراوری تن ماهیان
مقایسه اقتصادی وزیست محیطی بین میزان مصرف سوخت خودرو های سبک (گازسوز وبنزین سوز)
تولید رنگدانه از زائدات گوجه فرنگی
حسگر پتانسیومتری بر پایه الکترود خمیری اصلاح شده با نانوتیوب کربنی وسیکلودکسترین برای تعیین دوپامین
بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی استان مازندران
بررسی میزان تنشهای وارده بر مجموعه ریلها در اثر حرکت قطار
مسیریابی ربات متحرک در یک محیط دینامیکی مبتنی بر هورمون
بررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum)
چگونگی شناخت دانش بومی و اهمیت کاربرد آن در کشاورزی زیستی
چگونگی فناوری آموزش الکترونیک و اهمیت کاربرد آن در کشاورزی
اهمیت کارآفرینی در روستاها و جایگاه آن در توسعه روستایی
بررسی موانع افزایش تولید محصولات گلخانه ای ( مطالعه موردی: توت فرنگی در شهرستان ساوجبلاغ)
انواع منابع انرژی الکتریکی در خودروهای الکتریکی و روشهای تخمین سطح انرژی الکتریکی در آنها
مطالعه فتوسنتز و کارایی مصرف آب در ارقام انگوربومی تاکستان
زبان شناسی، هسته کاربردی کارآفرینی در علم، هنر و فناوری
بررسی امکان جایگزینی سوختU3Si2-Al در راکتور تحقیقاتی تهران با مقایسه ضریب تکثیر نوترون
طراحی مسیر رباتهای پیوسته به روش هندسی
امنیت انتخابات الکترونیکی با استفاده از تکنولوزی بیومتریک
آموزش الکترونیکی در ایران
بررسی و مقایسه روشهای شناسایی باتنتهایP2P
تعیین زوایای کلیدزنی در اینورترهای چند سطحی با منابع ولتاژ نابرابر با حل توابع چند هدفه
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعی تهای شبدر توت فرنگیT.fragiferum شبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ه رشد گیاهچه
ارائه الگوریتم بهبود یافتهXCSR با استفاده از داده های تربیتی محدود :مطالعه موردی جهت تشخیص خطا در مدارات آنالوگ
محاسبات ابری رویکردی نوین در آموزش الکترونیکی
اهمیت عوامل تهدید آمیز در بیماری عفونی تورم پستان گاوان بومی ایران
برآورد مصرف و کارایی انرژی در تولید گندم استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)
مکانیزم کشف خرابی توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم
مدیریت کشف خرابی در شبکه های حسگر بی سیم
اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال تحت شرایط تنش شوری
بررسی پارامترهای مختلف تحلیل ارتعاشات وارده بر روی بدنه خودرو توسط نرم افزارAdams car
بررسی پارامترهای مختلف کاهش آلایندگی موتور و مصرف سوخت در آنها
بررسی تجزیه و تحلیل تنشهای وارده بر مجموعه چرخ و ریل
بررسی انتشار پالس های کوتاه لیزر هنگام برخورد با لایه و تیغه های پلاسمایی و مطالعه اثرات غیرخطی هماهنگ دوم
بررسی پارامترهای مؤثر در برنامه نویسی ماشینهای ابزارCNC
مسیریابی ربات تعقیبگر خط مجهز به حسگرهای دیود مادون قرمزبه کمک الگوریتمهای پردازش تصویر
بررسی و تحلیل پردازش تصویر سه بعدی زمان واقعی
استفاده یک منبع تولید پراکنده(DG)مستقل از شبکه سراسری جهت تأمین بخشی ازانرژی الکتریکی مورد نیاز در طرحN.G.Lجزیره خارک و تأثیر آن بر کاهش گازهای گلخانه ای سطح جزیره و بهبود قابلیت اطمینان سیستم
توجیه کاربرد پمپهای شناور و بررسی میزان نقش آن در بهینه سازی الگوی مصرف (مطالعه موردی: چاه های باغات شهرستان ساری)
افزایش عمر پس از برداشت، کیفیت و بهبود فعالیت آنزیم پراکسیداز در گل بریدهی ژربرا Gerberajamesonii cv. ‘Roseta’ به کمک اسید آسکوربیک، اسید مالیک و اسید سوکسینیک
سنتز مشتقات هتروآریل فرمامید با استفاده از نانو کاتالیزگرZr-MCM-41 در شرایط بدون حلال
سنتز مشتقات ۱۴ -آریل- ۱۴-H-دی بنزو [a,j] زانتن بااستفاده از کاتالیزگر آلی گوانیدینوم کلرید در شرایط بدون حلال
ارائه یک الگوریتم جدید برای ترکیب سرویسهای گرید با آگاهی از کیفیت سرویس مبتنی بر الگوریتم تکاملی تخمین توزیع
واکاوی زمینههای مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی
بررسی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن و پلیمر سوپرجاذب در شرایط دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد بادام زمینی
مطالعه ی امکان استفاده از تینوین ۷۷۰ (پایدار کننده ی نوری) منقضی شده در پلی پروپیلنگرید BA238 G3 مورد استفاده در سپر خودرو
تدوین نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب و تطابق ادوات زراعی با تراکتور در عملیات مکانیزه کشاورزی
ارزیابی عملکرد پروتکلIPSecدر تامین امنیت اینترنت
بررسی اثرات آنتی میکروبی اسانس گیاه آویشن باغی(Thymus vulgris)به روش شمارش هتروتروف بشقابی
تعیین برخی خواص فیزیکی دانه نخود رقم(ilc8617)
حذف کف رشته ای در تصفیه خانه لجن فعال
بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پوسیدگی در گوجه فرنگی با کاربرد اسانس گیاهی و تیمار شیمیایی
بررسی روشهای استفاده از علفکش اوردرام وکود مگافول در مقایسه با پاراکوات وپروپانیل درمبارزه با سوروف (Echinochloa crus-galli)و تأثیر آن بر ویژگ یهای زراعی نشاء برنج (Oryza sativa) در خزانه
امحای ویروسهای طبیعی با استفاده از جریانهای الکتریکی ضعیف
بررسی اثرکود زیستی ورمی کمپوست و تراکم بوته بر برخی خصوصیات کیفی ماش
ارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشت
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان برون دمش گاز رادن از سطح خاک در منطقه رامسر با ارائه یک مدل رگرسیونی
سنتز هیدروژل به کمک فراصوت
عوامل موثر بر پلیمریزاسیون هیدروژلها با فراصوت
بررسی کنترل عل فهای هرز و آرایش کاشت در گیاه گشنیز
تعیین ظرفیت توان های اکتیو و راکتیو واحدهای رزرو در یک سیستم قدرت تجدید ساختار شده با استفاده از شاخص های قابلیت اطمینان
مدلسازی عملکرد انرژی در خانه ای با سه نوع پیکربندی سیستم های گرمایی/ فتو ولتائی درون ساختمانی
برآورد زیست توده های کلان کشور و محاسبه پتانسیل انرژی حاصل از آنها به شکل بیوگاز، حرارت و برق
بررسی اثرات مواد آللوشیمیایی موجود درعصاره آبی دو گیاه دست کاشت مرتعیAtriplex canescens, Haloxylon Persicum.,بر جوانه زنی بذر و خصوصیات مرفولوژیک رشد گیاهچه گون نترAstragalus squarasus
بررسی شبکه های گرید و توازن بار در شرایط نرمال
بررسی بهره برداری بهینه از منابع کارستی منطقه ارژن فارس با تاکید بر تامین آب شرب
موانع و مشکلات موجود در راستای تحقق دولت الکترونیک در ایران
پایش آب کندانس وبه کارگیری آن در واحد بویلر کشت و صنعت حکیم فارابی
هوش عاطفی و بهره وری سازمانی
فناوری اطلاعات در عملکرد نیروی انسانی
تحلیل و طراحی زاویه لوله ی سقوط کپه کار هندوانه و دستگاه های مشابه در یکنواختی توزیع بذر
طراحی و ایجاد پایگاهدادهی مکانمرجع برای شبکهی آب و فاضلاب شهری مطالعهی موردی، منطقه باهنر در شهر اهواز
استفاده از فتوکاتالیست ها در تصفیه آب
گروههای p-شبه نرمال و ارتباط آنها با گروههای ابرحلپذیر
ایران، کانون پتانسیلهای ژئوتوریسم
تأثیر تقسیط نیتروژن و تنش کم آبی بر خصوصیات کیفی ارقام جدید چغندرقند در منطقه قزوین
بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی دشت مغان در معماری بنا ها
تاثیر تغییرات سطوح رطوبت و نرخ های تغذیه بر میزان تلفات واحد درو در کمباین
تخمینگر جزء بندی شده مرحلهای کالمن بهینه شده
تأثیر اسمولیت های متیل آمین روی پایداری ترمودینامیکی بتالاکتوگلوبولین
سنتز و خالص سازی دی متیل سولفوکسید با گرید دارویی
بررسی تاثیر کینتین بر شاخص های جوانه زنی گلرنگ در شرایط تنش شوری
تحقیقی بر توپولوژی های شبکه بر روی تراشه ها
بررسی و شبیه سازی فیلتر حذف-اضافه کریستال فوتونی دو بعدی بااستفاده از روش Finite Difference Time Domain
اثرهای تلقیح بذرگیاه دارویی عروسک پشت پرده ( Physalis alkekengi ) با ماده پیریدوکسین تحت تاثیر کود ازته
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجائی اجباری در استوانه حلقوی عمودی با حضور محیط متخلخل
مواد زرهی شفاف
بهبود الگوریتم رقابت استعماری با استفاده از دولت های متمرکز
تاثیرباکتری های محرک رشد،اسید هومیک و عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات کمی وکیفی چغندر قند در شرایط تنش خشکی
اثر تنش شوری و کود دامی بر برخی مشخصات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاه بادرشبی( Dracocephalum moldavica )
ویژگیهای امواج کند و امواج تند در موجبرهای تخت تشکیل یافته از موادLeft-Hand
اثر ورمی کمپوست و کود مرغی بر روی عملکرد و میزان غلظت نیترات در غده سیب زمینی درشرایط کرمانشاه
بررسی رابطه همبستگی صفات کمی و کیفی سیب زمینی در اثر مصرف کود ورمی کمپوست و کودمرغی
ارائه نسل جدیدی از الگوریتم های فرهنگی
درآمدی بر کشاورزی دقیق و نقش آن در توسعه پایدار کشاورزی
بانکداری الکترونیکی انتخاب یا الزام
بررسی نقش مدیریت آبیاری در خصوصیات انبارداری محصول سیر صورتی طارم
بررسی اثرات کاربرد زئولیت و میکوریزا بر خواص کمی گلرنگ در شرایط تنش خشکی
سنتز و شناسایی نانو ذرات آهن(II)کلرید و کبالت(II)برمید و بررسی رفتار گرمایی آنها
بررسی تاثیر پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط تنش شوری
انتقال حرارت از نانوسیال آب- اکسیدتیتانیوم در یک لوله با سطح مقطع بادامکی
تحقیقی بر توپولوژی های شبکه بر روی تراشه
بررسی اثرات آلودگی آب بر میزان تجمع فلزات سنگین درکبد ماهی سنگسر
مطالعه اجزا ءآلی تشکیل دهنده کبد ماهی سنگسر
محاسبات کوانتومی بر روی مولکول آلپرازولام
الگوی فرآیند پیشرفت نرم افزار و متدولوژی آزمایشگاه های مجازی
بهینه سازی پرس جو هایxml
واکنش نتاج تلاقی معکوس به تراکم بوته در شرایط آب و هوایی استان لرستان
تأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی
ضرورت استفاده از سیستم های گرمایش از کف در سیکل های تولید هم زمان خورشیدی
بررسی محاسباتی سنتز مولکول های اکسه پین
اثر تغییرات هندسی بر فرکانس عملکردی محفظههای احتراق متناوب
بررسی جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق ایران و راهکارهای مقابله با آن
شناسایی و بررسی منشا تشکیل کانیهای رسی در خاکهای متشکله بر روی رسوبات حاصل ازسازندهای قرمز رنگ در منطقه خوی
نقشه های استحکام بالستیک برای زره های فلزی ضخیم
امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیربه نظیر
بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت بنگاه های کوچک و زودبازده بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان دشت آزادگان،استان خوزستان)
افزایش بهره وری در زراعت گندم دیم از طریق بهنژادی تکاملی،مشارکتی نقش بهنژادی مشارکتی ازطریق کشاورزی پایدار در حفظ محیط زیست
نقش بهنژادی مشارکتی از طریق کشاورزی پایدار در حفظ محیط زیست
تأثیر سطوح مختلف کمپوست باگاس نیشکر و هومیک اسید بر شاخص های رشد گل اطلسی
بررسی تاثیر کاربرد زیستی ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت زمستانه عدس در شرایط دیم
بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفره بر روی برخی خصوصیات کمی گیاه عدس در شرایط دیم به صورت کاشت زمستانه
بررسی تاثیرکاربرد کود شیمیایی فسفره و کود زیستی ورمی کمپوست بر روی خصوصیات کیفی عدس به صورت کاشت زمستانه
بررسی راندمان حرارتی برج خنک کن خشک هذلولی با هندسه ی دودکش مایل در وزش باد
استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات درانتخاب بهینه میزان شدت سگدست در چاه های جهت دار
بررسی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی در فضای سایبر
اثر امواج فراصوت بافرکانس ۲۸ کیلوهرتزدر باز جذب آب درپیش فرایند خشک کردن اسمزی اسلایسهای هویج بامحلول ۱۰ % نمک طعام
بررسی اثر امواج فراصوت با فرکانس ۲۸ کیلوهرتز بر پیش فرایند آبگیری اسمزی از% اسلایسهای هویج با محلول گلوکز
بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل برخصوصیات اکوفیزیولوژیکی وعملکرد لاینهای جوآبی درمناطق معتدل استان کرمانشاه
تعیین زمان بندی اورهال واحدهای تولیدی در یک سیستم قدرت تجدید ساختار شده بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان
تولید توان برق از ایستگاه تقلیل فشار گاز بوسیله توربین
بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی ارقام جدید ذرت در مناطق معتدل استان کرمانشاه
پروتکل های مسیریابی چند بخشی شبکه های اقتضاییad-hoc
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ههای جوان هزنی و رشد گیاهچه
محاسبه ارتعاش در قسمت های مختلف قطعه کار در ماشین های ابزار بکمک روابط ریاضی استخراج شده
کنترل فازی تطبیقی مقاوم برای رباتهای تک بازو
بررسی نیازمندی ها در چابک
تاثیر برخی از مواد آلی ، کودهای شیمیایی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات رشدی و فنولوژیکی درخت زیتون رقم زرد در شرایط آب و هوایی ریژاو استان کرمانشاه
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumبر اساس مؤلفه رشد گیاهچه
XCSRبا استفاده از داده های تربیتی محدود :مطالعه موردی جهت تشخیص خطا در مدارات آنالوگ
افزایش عمر پس از برداشت و بهبود فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در گل بریدهی داودی ( Chrysanthemum morifolium L.)به کمک اسانس گیاهی،۸ هیدروکسی کینولین و نانوذرات مس
از گوجه فرنگی های آلوده به شانکر ساقه گوجه فرنگی
افزایش عمر پس از برداشت و بهبود فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در گل آفتابگردان زینتی(Helianthus annuus L.)به کمک اسید هیومیک و نانوذرات نقره
طراحی و شبیه سازی جبران سازی فرکانسی تک خازنی با شبکه پیش خور بر روی تقویت کننده های سه طبقه برای بارهای بزرگ خازنی
مطالعه تنوع کاریوتابپی ۵ جمعیت از ۳ گونه جنسPapaverبا استفاده از آنالیز تصویری
مقایسه نتایج نرمافزارHec-Rasبا معادلات تجربی در برآورد عمق آبشستگی موضعی پیرامون پایههای پل
اتصال توسط چسب های ساختاری در مقابل جوشکاری
بررسی اثر کودهای ریز مغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاینهای جدید جو در منطقه معتدل کرمانشاه
تأثیر روشهای مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علفهای هرز سویا در دشت مغان
بررسی اثر تنش خشکی در توارث عملکرد دانه گیاه کلزا درشرایط آب و هوای چهار منطقه
تعیین نفتالین در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی وکروماتوگرافی گازی
غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی
تولید نانوذرات نقره به روش کندوسوز لیزری در آب دوباریونیزه شده و محلول ۰/۸%پلی وینیل الکل و بررسی خواص اپتیکی آنها
بررسی جایگاه مشوق های اقتصادی در انگیزش شغلی کارکنان (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان)
ارزیابی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر اجزای عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن
بررسی آزمایشگاهی جذب گاز دی اکسید کربن از جریان هوا با حلال های منو اتانول آمین و دی اتانول آمین به کمک برج پر شده
مقایسه راندمان جذب گاز دی اکسید کربن از جریان هوا بین دی اتانول آمین ۲/۵ مولار و ۳ مولار به کمک برج پر شده
طراحی کنترلر ترکیبیPIDبا فازی و به حداقل رساندن پایگاه قوانین فازی در ربات صنعتی بازو
روش های عددی بهینه جهت حل معادلات غیرخطی موج با دو متغییر
طراحی کنترلر جدید برگشت پذیر خطی سازی فازی با روش حداقل پایگاه قوانین در ربات بازو
برآورد غالب در توزیع دوجمله ای و شبیه سازی در زبانR
توزیع کاتز و بهبود همزمان بر آورد گرهای پارامترها در آن
بهبود برآوردگرهای استاندارد در خانواده نمایی گسسته
بررسی مسیر یابی چند پخشی در شبکه هایVANET
ارزیابی مدلهای توزیع برازش در برآورد دوره بازگشت دبی حداکثر لحظهای با استفاده از مدلهای Hyfran(مطالعه موردی: رودخانه بابلرود)
اثر زمان محلول پاشی آهن بررطوبت نسبی برگ گندم در شرایط تنش شوری
ایده های نو برای دور ماندن از تشعشع امواج موبایل
طراحی کنترل کنندهPIDمرتبه کسری برای تثبیت ولتاژ مبدل های افزاینده
مطالعهی خواص مکانیکی بادام درختی(رقم منقا)
تغییرات عملکردی گیاه روغنی کرچک(Ricinus communis L.) تحت تاثیر باکتری های محرک رشد، کود نیتروژن و گوگرد
مطالعه اثرات زیست محیطی کودهای نیتروژن دار در نظا مهای رایج کشاورزی
تعیین معادلهای برای تخمین شاخص سطح برگ پنبه با استفاده از رگرسیون گیری بین درصدهای نیاز آبی و نتایج حاصل از دستگاه
اهمیت کاربرد مدلAquacropدر مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار
بررسی آسیب های وارد شده به سیستم های مکانیکی و برقی در زلزله های اخیر و مقایسه راهکارهای مقاوم سازی تجهیزات مکانیکی و برقی در برابر زلزله
ارتباطات تحریک پذیر زمانی در پروتکل شبکه(Time Triggered CAN ) اCAN
تجزیه پایداری عملکرد میوه ارقام زیتون در شرایط آب و هوایی مناطق نیمه گرم استان کرمانشاه با استفاده ازروشهای پارامتری تک متغیره
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم درمنطقه هشتگرد
بررسی گرده افشانی در ارقام انتخابی گیلاس در منطقه مغان
بررسی پدیده متازینیا درگیلاس
تحلیل سیگنال الکترومایوگرام ساعد برای تفکیک زمان حقیقی حرکت انگشتان دست.
تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
ارزیابی پروژه پرورش مرغ بومی تخم گذار زنان روستایی دهستان حصار ولی عصر(عج)، استان قزوین
تصمیم گیری در خصوص طرح چرخدنده و محور در مجموعه انتقال قدرت
بررسی اثرات تنش آبی و تراکم بوته بر عملکرد گیاه بابونه(Matricaria chamomilla L) درمنطقه اراک
بررسی مقایسه ای اثرات منتول و اشعه ماورای بنفش بر درصد جوانه زنی بذور همیشه بهار
جداسازی وخالص سازی نسبی توکسین اختصاصی قارچAlternaria alternataاز گوجه فرنگی های آلوده به شانکر ساقه گوجه فرنگی
بررسی رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد واسانس آویشن کوهی اکوتیپ کردستان
ارائه روشی جهت نگاشت پایگاه داده رابطهای به آنتولوژی در وب معنایی
ارزیابی اثر اتوآللوپاتی عصاره حاصل از بقایای رقم حسن سرا در سطح خاک ارقام برنج
تاثیر منبع گرده بر برخی خواص فیزیکو شیمیایی در مراحل جوانه زنی بذر بادام
تاثیر گرده زا بر جوانه زنی بذر و رشد هیبرید های حاصل از تلاقی بادام رقم فرانیس با ارقام تونو وشکوفه
دولت الکترونیکی و دیوانسالاری اداری
اثر مدیریت های مختلف آبیاری و محدودیت منبع در عملکرد برنج رقم هاشمی
یک مکانیزم امنیتی دوسطحی برای وب سرویس
روشی جهت تعیین استعداد شکست در مراحل اولیه توسعه نرمافزارهای شیءگرا
کشف منبع در محیط گرید با استفاده از اجتماع الگوی بیتی
رویکرد هستی شناسانه به سازماندهی و بازنمون دانش با ابزار نقشه دانش و نرم افزار پروتژه
گروه بندی ارقام سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی در شرایط خاک ورزی مرسوم و حداقل خاک ورزی
شریح پتروگرافی رسوبات آبرفتی شمال ساختگاه سد باروق
بررسی تاثیراسانس مرزه برروی ماندگاری گل شاخه بریده میخک (رقم چیتی)
ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای سیب در بخشی از اراضی شهرستان قره ضیاالدین
روش های نوین دستهبندی تصاویر(Image Classification)
مقایسه الگوریتم های آموزشی شبکه عصبی پس انتشار در تجمیع داده های شبکه حسگر بی سیم
تجمیع داده مبتنی بر شبکه عصبی شعاع مبنا در شبکه های حسگر بی سیم
پیاده سازی سامانه استنتاج فازی- عصبی به منظور مدلسازی جرم پسته و مقایسه آن با رگرسیون خطی چندمتغیره
مروری بر راهکارهای افزایش عمر اقتصادی ماشین آلات کشاورزی
بررسی روشهای شناسایی چهره (تشخیص جنسیت از روی چهره)
پیش بینی میزان تلاش لازم برای انجام پروژهای کامپیوتری با استفاده ازشبکه ی عصبی
حل مساله رنگ آمیزی گراف با استفاده از آتوماتای یادگیر
بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان میاندوآب با استفاده از نرم افزارGISو ارائه راهکارهای توسعه آن
بررسی ماشینهای تغذیه دوگانه بدون جاروبک و مقایسه ساختارهای آن از نظر کارایی در ایجاد گشتاور
تحلیل فنی سیستم ترکیبی باد خورشیدی با قابلیت جمع آوری آب باران برای استفاده کاربردی
بررسی و مقایسه تجربی انتقال حرارت نانو سیال مس و نقره بر مبنای آب در یک لوله مارپیچ
ارائه روشی جهت کشف قوانین وابستگی و مجموعههای پرتکرار با استفاده از تبدیل پایگاه داده در سیستم های توزیع شده
اندازه گیری سینتکی-اسپکتروفتومتری ویتامینB6با استفاده از تیونین درنمونههای بیولوژیک ودارویی
دو پایه رویشی پا کوتاه۱۱۱ M106 M 7MM و تاثیر آنها بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام رد و گلدن دلیشز
بررسی و ارزیابی کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکی
توارث پذیری صفات رویشی هیبریدهای جدید خود گشن بادام
بررسی و مقایسه فنی ماشین های برداشت چغندرقند در شهرستان میاندوآب
تاثیر منابع اطلاعاتی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر
بررسی اثر کودهای ریز مغذی بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک لاینهای نوید بخش جو در منطقه معتدل کرمانشاه
طراحی یک سیستم سرمایش و گرمایش خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم درمقایسه با سیستم تراکمی
سیستم اتوماسیون برای هوشمند سازی پمپ بتن
سیستم اتوماسیون هوشمند برای آبیاری اتوماتیک و بررسی کاربردی آبیاری سنتی و آبیاری قطره ای
بررسی اثر هندسه ابزار خاکورز در گسیختگی خاک و نیروهای وارد بر آن به همراه ارزیابی یک مطالعه موردی
اثر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر عملکرد و نسبت برابری زمین
بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر صفات کیفی دانه ذرت
تأثیر مقادیر نیتروژن و محلول پاشی با آهن، روی و مس بر عملکرد و روغن دانه گلرنگ
اثرات برخی از مواد تغذیه ای درعملکرد ومحتوای آب نسبی و عناصربرگ زرد آلو
مطالعه اثرات برخی از مواد تغذیه ای بر میزان تشکیل میوه وخصوصیات آن در زرد آلو
بررسی تاثیر نوع گرده بر خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از ارقام انتخابی سیب
بررسی سازگاری گرده افشانی در برخی از ارقام انتخابی سیب در شهرستان خرمدره
محاسبات ابری، موارد امنیتی و قوانین پیرامون آن
بررسی و مقایسه روش های مقاوم سازی دیوار ساختمان های چوبی با پرکننده های سنگی در برابر زلزله
مطالعه میزان اثربخشی فرآیند تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یکی از مخازن شکافدارایران
فرایند ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز غیرامتزاجی در یکی از میادین نفتی ایران
رابطه ی معنایی خط میخی هخامنشی با فارسی امروزی
پیش بینی و تحلیل توان توان مصرفی سیستم عامل ها
بررسی تأثیر عنصر بر روی هدایت الکتریکی هادیهای آلومینیومی
Electrochemical and Catalytic Investigations of Homocysteine Using Multiwall Carbon Nanotubes Paste Electrode as a Sensor and Methyldopa as a Mediator
New approach for routing algorithm with mobile agent for reduce energy consumption in wireless sensor networks
Effect of Using Nano-Kaolin on Synthesis Time of Ultramarine Pigment
Synthesis Of Break Ring Enamels For Ampoules
The effects of CaO/P2O5 molar ratio changes on Invitro bioactivity of nanopowder glass via sol-gel in SiO2-CaO-P2O5 system
Imperialist Competitive Algorithm (ICA)-Optimized Fuzzy Logic Speed Control of DTC Induction Motor Drives
APPLICATION OF ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS FOR DETECTION OF MISBEHAVIOUR NODES IN AD HOC MOBILE
Effective Video Analysis for Red Light Violation Detection
Modeling of electro-coagulation-flotation process for olive oil mill wastewater treatment
Designing and Analyzing three-Blade Vertical Axis Wind Turbine Stress under Dynamic Loading
MICROWAVE ASSISTED AND SOLVENT-FREE SYNTHESIS OF 2,4,5,6-TETRASUBSTITUTED PYRIMIDINES USING NANO SILICA CATALYST
The effects of post curing process on the mechanical properties of Glass fiber /phenol –formaldehyde molded composites
The effects of post curing process on the physical properties of Glass fiber /phenol –formaldehyde molded composites
AN OVERVIEW OF TRAFFIC-ORIENTED LOAD BALANCING ROUTING PROTOCOLS BASED ON THE MULTIPLE METRICS IN MOBILE AD HOC NETWORKS
Sensor Placement in WSN using the Cellular Genetic Algorithm
Using intelligent methods in classification of safflower (Carthamus tinctorius L.)
A DISTRIBUTED INTRUSION DETECTION SYSTEM USING COOPERATIVE AGENTS
A FLOW BASED HORIZONTAL SCAN DETECTION USING GENETIC ALGORITHM APPROACH
Analysis of a Proposed Multi Channel Drop Photonic Crystal Filter by The FDTD
Ranking in DEA using different efficiency levels
MODELLING AND SIMULATION OF A HYBRID CONTROLLER FOR SOLAR THERMAL GENERATION
SCRAM INCIDENCE STATISTIC SURVEY IN A RESEARCH nuclear REACTOR CONSIDERING SYSTEM HARDWARE and human ERRORs
INTRODUCING A FAULT TOLERANT ROUTING PROTOCOL BASED ON FUZZY LOGIC IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
Review and performance of chitosan and the resulting compounds as adsorbents
IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS OF ACHILLEA SANTOLINA FROM IRAN
A FREQUENCY-GENETIC MODEL TO MR BRAIN IMAGE SEGMENTATION
Investigation of TDMA protocol and Difference Vs CSMA protocol in NS-2 simulator
Study of Constituent components of organic Liver of Pomadasys KaakanFish
Effects of pollen source on fruit set and pollen tube growth of sweet cherry (Prunus avium L.) CV. ‘Tak Daneh Mashhad
EMPIRICAL RESEARCHOF OUTSOURCING IN FOOD INDUSTRIES OF TEHRAN, IRAN
The Effect of Cooperative Eugenics through SustainableAgriculture in Preserving the Environment
Neural Network in Economic Dispatch: A Review
Using a new ionophore and nano materials for design and fabrication of novel chemicaly modified carbon paste electrode for response of a potentiometric sensor to Nd(III)
Determination of Vitamin A in Pistacia atlantica by high-performance liquid chromatographic
OPTIMAL SHAPE DESIGNING OF A WING DRAG BY USING THE GENETIC ALGORITHM
Comparative study of heuristic algorithms and Nature-inspired algorithms for scheduling in grid computing
ADME-JSP: AN EFFECTIVE MEMETIC ALGORITHM FOR JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM
Guanidinium Chloride: A Novel and Efficient Organocatalyst for the Synthesis of 14-Aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes under Solvent-Free Conditions
CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS OF DIFFERENT PARTS OF HYPERICUM HELIANTHEMOIDES (SPACH) BOISS.FROM IRAN
Application of Genetic Algorithm Optimization and Least Square Method for depth determination from residual gravity anomalies
Neural Network and Least Squares method (ANN-LS) for Depth Estimation of Subsurface Cavities CASE OF STUDIES: GARDANEH ROKH TUNNEL, IRAN
Optimal Tracking Position Control Design for 2-link RR-Robot Manipulator
The effects of water pollution on heavy metal accumulation in fish liver Pomadasys Kaakan
An Introduction to Precision Agriculture and its role in sustainable development of agriculture
LEAST-COST GENERATION EXPANSION PLANNING USING AN IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM
ON THE SOLVING FUZZY POLYNOMIALS BY FEED-BACK NEURAL NETWORKS
JATROPHA OIL AS ALTERNATIVE SOURCE OF LUBRICANT OIL
RELATIVE EFFICIENCY IN TWO-STAGE DEA AND ITS APPLICATION TO BANK BRANCHES
IRAN, The Centre of Geotourism Potentials
POTENTIALS OF IRAN’S GEOTOURISM AND STRUCTURE OF MUD VOLCANOES
Modeling energy performance of a home heating system, with three config / Photo Vltayy into building
Calculation of Produced Radioisotopes and Burnup in the Miniature Neutron Source Reactor Using Radioactive Decay Equations
COMPOSITIONS AND THE IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF THE FLOWER, LEAF AND STEM ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS OF ACHILLEA MICRANTHA FROM IRAN
Join of Fuzzy Genetic approaches for Intrusion Detection An Efficient Intrusion Detection System Based on Fuzzy Genetic approaches
NUMERICAL SOLUTION OF FUZZY DIFFERENTIAL EQUATIONS BASED ON SEMI-TAYLOR BY USING NEURAL NETWORK
Synthesis of β-amino ketones (Mannich reaction) using an acid catalyst nano-SiO2
Unit Commitment and methods for Solving; a review
Synthesis of a new lariat diaza crown ether compounds
INTRODUCING A ROUTING PROTOCOL BASED ON FUZZY LOGIC IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
Emotional intelligence and organizational performance
Numerical investigation on CuO nanoparticles effect on forced convective heat transfer inside a mini-channel : Comparison of different approaches
Correlation for optimized channel’s aspect ratio in heat transfer applicant with nanocolloid presentence and various fin thickness
EVALUATION OF PETROLEUM HYDROCARBONS IN GROUNDWATER PLAINS CITY OF BANDAR ABBAS
Effectiveness of Pragmatic Educational Philosophy in Iran
Using DTC Method to Reduce Torque Ripple in BLDC Sensorless Motors
Search about offense of computer fraud in Iran's right s and remedies against it.
Parameters effective in reducing fuel consumption by hydro forming process
COMPETITIVE GENERATION EXPANSION PLANNING USING IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM
Evaluation of amitriptyline-induced toxicity in freshly isolated rat hepatocytes and the protective role of taurine 
Survey Effect of Late Season Drought Stress on Morphological and Physiological Characteristics Barley Lines using path analysis in Temperate Regions of Krmanshah
Improvement AODV Routing Protocol
Occurrence of Induction earthquakes in the Caspian region
Antimicrobial Effect of Essential Oil of Thymus vulgris on Water by Heterotrophic Plate Counts Method
Study In Residual Stress Into Fatigue Analysis Of Aluminum Cylinder Head
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Biological Samples by Dispersive Liquid -Liquid Microextraction and Gas Chromatography
Investigate The Potential Commercialization Of Knowledge In Engineering &Construction Management of National Iranian South Oilfields Company
Evaluation and Selection of Strategic Suppliers using MBSC/GRA Combinational Model
Potentiometric sensor based on carbon nanotubes paste electrode modified with cyclodextrin for dopamine
ZR-MCM-41 NANOREACTORS: A HIGHLY EFFICIENT, REUSABLE AND NOVEL CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF N-HETEROARYL FORMAMIDES UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS
Thermochemical investigation of imatinib anticancer drug
Effects of basis set on the thermochemical properties of defrasirox drug
Product of min-by-max subgroups and relations with residual finite group
Spectroscopic studies of the interaction of Zn -diamsar with bovine serum albumin
Quantum transport through Na@C60 endohedral complex

    نظرات